SRT - Spiritual Respond Therapy

SRT je metoda, která nás přivádí ke kontaktu s našimi duchovními pomocníky. Můžeme rušit škodlivé programy z podvědomí a ukládat nové, touto technikou lze také odvádět nasedlé potulné astrální bytosti.

- SRT je systém zkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů.

- Slouží k nalezení a uvolnění disharmonických myšlenek a přesvědčení.

- Představuje bezbolestný způsob, jak provést úpravy našeho vnitřního i vnějšího života.

Systém SRT používá kyvadlo, tabulky, série otázek a afirmace, které slouží k průzkumu a čištění podvědomé mysli a duševních záznamů. SRT umožňuje zkoumat problémy uložené v podvědomí pomocí kyvadla, stejně jako hypnoza, ale není zde zapotřebí navozovat stavy transu a klient také nemusí zažívat bolest a emoce prožitků vynesených do vědomí.

Nyní máte možnost se tuto techniku naučit na semináři.

Více informací o SRT můžete najít zde.