Třetí oko

Třetí oko má mimořádné schopnosti. Třetí oko - duchovní, mystické oko - je sídlem intuice - je spojováno s jasnovidností, předtuchami, mimotělními zážitky, s viděním aury, vizualizací a mimo smyslovým vnímáním. Umožňuje nám "vidět" mimo běžný zrak. V naší 3. dimenzi se omezujeme pouze na vidění 3 dimenzí. Dítě se narodí s viděním více rozměrů, ale naučí se ignorovat ostatní dimenze. Otevření třetího oka je klíč k tomu, jak zažít vyšší, vícerozměrné aspekty vědomí. Každý obdrží mimosmyslové informace jiným způsobem.

MENTÁLNÍ JASNOVIDCI - jsou ti, kteří aktivují 3. oko nejvíce, jsou to ti, kteří jsou schopni vidět jasnovidné obrazy

EMOCIONÁLNÍ JASNOVIDCI - jsou ti, kteří cítí

DUCHOVNÍ JASNOVIDCI - prostě vědí, nevědí, jak to vědí, jen to vědí

FYZIČTÍ JASNOVIDCI - cítí věci skrz jejich tělo, smysly, které jejich tělo interpretuje

Každý máme svůj primární jazyk, kterým k nám tyto informace chodí. Váš nejvyšší duchovní smysl bude aktivován a bude narůstat, budete skrz něj dostávat více informací. Postupně se mohou aktivovat další.

Chtěli byste umět 3. oko aktivovat? Tak je tento kurz právě pro vás.