Jak přístroj pracuje

Oberon je vyšetřovací přístroj. Jedná se o světově pokrokovou informační technologii, na kterou vědecká společnost nahlíží jako pro budoucnost nejvýkonnější a nejšetrnější diagnostickou metodu čerpající z poznatků tradiční čínské medicíny.

Vědecké objevy, na jejichž základech spočívá tato metoda, jsou technologická dokončení staleté orientální medicíny, která pracovala s akupunkturními body, systémem meridiánů a životní energií chi jako prostředků řízení biologických systému.

Vědcům institutu of Practical Psychophysics se podařilo spojit dohromady různé alopatické směry, a tím ve skutečnosti se jim podařil kvantový skok, vypracovali metodu aktivní homeostase kontroly.

Zabývali se homeopatií, čínskou akupunkturou, indickou ajurvédou a teorií čaker, wirbel teorií, fytoterapií, metodami dynastie Ming a jinými metodami. Výsledkem je ne-lineární bezkontaktní kvantový generátor, přístroj OBERON, jehož pomocí je možné komplexně vyhodnotit stav jednotlivých orgánů, jejich zatížení, určit patologicky poškozené tkáně,infekční látky.

Přístroj dokáže automaticky nastavit frekvenci hl.impulsů, stejné jako pomocí různých matrix vyobrazených magnetických oscilací může samostatně v těle objevit a korigovat defekty a patologie v orgánech a tělních buňkách. Přístroj zároveň dokáže zaznamenat frekvenční poruchy preparátů a současně provést v přístroji srovnání mezi všemi dostupnými preparáty, které jsou uloženy v paměti počítače a dále zjistit známky patologických procesů tak, že mohou být nalezeny nejvhodnější léky. Přístrojem lze také během krátké doby určit výši cholesterolu, určit osobní alergeny, vyšetřit stupeň osteoporózy.