Jana Čekanová ICO 10051678
Ostrov u Karlových Varů

fitness-cekanka@seznam.cz

. PLNĚ SE VÁM BUDEME VĚNOVAT V MAILOVÉ KOMUNIKACI. TELEFONNÍ KONZULTACE NEJSOU MOŽNÉ.