ZDRAVÉ TĚLO

KINEZIOLOGICKÝ SVALOVÝ TEST MOHOU POUŽÍVAT POUZE OSOBY, JEJICHŽ VĚDOMÍ PŘESAHUJE HODNOTU 200 a jejichž nitro je nezaujaté a neslouží tak osobním cílům. Při testování musí záměry obou osob při kladení otázek směřovat pouze ke zjištění pravdy pro ni samotnou, nikoli pro potvrzování vlastních teorií či postojů.

ÚROVNĚ VĚDOMÍ POLITICKÝCH STRAN A POLITIKŮÚROVNĚ VĚDOMÍ 1 - 1000 - D. R. Hawkins
MYSLÍ TO S NÁMI NAŠI POLITICI DOBŘE?
Nebo jen překrucují skutečné události a jejich význam, aby si nás naprogramovali požadovaným směrem?Věřím, že práce člověka v politice je energeticky vysoce náročná. I člověk s vysokou původní osobní kalibrací vědomí má velké...

+ nároky na vibrační/duchovní úroveň TERAPEUTA, na jeho osobní kalibraci
aneb
JAKÉ ÚROVNĚ VĚDOMÍ BY MĚLI TERAPEUTI DOSAHOVAT PRO ÚSPĚŠNÉ PROVEDENÍ TERAPIE
(zjistit osobní kalibraci svou, i druhých, můžeme pomocí kineziologického svalového testu)