JSTE CHOLERIK? VÝBUCHY HNĚVU - ZLOSTI - SOUVISLOSTI

07.08.2023

VZTEK A JÁTRA / NÍZKÉ ENTITY ŽIVÍCÍ SE VAŠÍM VZTEKEM

JSEM CHOLERIK…To se nedá nic dělat. Nemůžu řešit situace jinak než výbuchem vzteku, sprostými komenty, "uvolněním" ventilu...JSEM PROSTĚ TAKOVÝ...

Ach ano. Je to prima výmluva. Někteří "odborníci" vám to potvrdí tvrzením...PUSŤ TO VEN...NESMÍŠ TO V SOBĚ DUSIT. Pojďme se ale podívat, jak by to také mohlo být.. V momentě, kdy vás cokoli...doslova i maličkost ...ROZČÍLÍ. Ve vašem těle  to vypadá, jako byste otevřel plechovku s výbušným obsahem KYSELINY SÍROVÉ A JEDU. Ta plechovka VE VÁS prostě VYBOUCHNE...(následují sprosté nadávky, gesta, rány...) část obsahu plechovky ,cca jedna třetina, se uvolní a pokropí všechny lidi ve vaší blízkosti, dvě třetiny jedu se ale VYLIJÍ DO VÁS ..ten jed ve vás "pracuje"...chce také ven... takže každá další - byť bezvýznamná situace - je důvodem opakovaného výbuchu a vypuštění dalšího jedu ven. Když není v dosahu žádný důvod...je možné si ho vytvořit...

Je přeci odůvodněné se začít rozčilovat nad špatnou politickou situací, nad nepřehlednou cedulí, nad nezodpovědným řidičem, chodcem, prostě nad čímkoli. Hlavně je třeba posuzovat, odsuzovat, hodnotit a především najít JAKÝKOLI ventil k uvolnění zbylého jedu z plechovky, aby nás samé nezabil

A okolí...TRPÍ S VÁMI.Jiný úhel pohledu.

VZTEK A JÁTRA

Již starodávní lékaři zjistili, že lidé, jejichž životy byly ovládány určitou emocí, korespondovali s fyzickými neduhy.

Například lidé, jejichž život byl ovládán zlobou, trpěli problémy jater a žlučníku. 

 Lidé, které sužoval smutek, měli často problémy s plícemi a tlustým střevem. Ustrašení lidé zase měli problémy s ledvinami a močovým měchýřem atd. Dokazuje to vztah mezi emocemi, které prožíváme a různými orgány těla.

Pokud tedy cítíte emoci zloby a zášti, nepochází pouze z vašeho mozku. Ve skutečnosti vychází z vašich jater nebo žlučníku. K tomu se může připojit uvězněná emoce zloby. Valná většina z nás má zaseknuté - uvězněné emoce.

CO JE ZASEKNUTÁ EMOCE?

Zaseknutou emoci si můžete představit jako kouli negativní energie velikosti pomeranče. Je jako míč energie, který se usadí někde ve fyzickém těle se svou destrukční vibrací, a začne nepřetržitě narušovat činnost příslušné tkáně, či orgánu.

Předpokládejme, že máte uvězněnou emoci zloby. Nosíte ji v sobě, aniž byste to tušili. Výsledkem je, že kdykoliv se dostanete do situace, ve které byste se mohli začít zlobit, je více než pravděpodobné, že se skutečně zlobit začnete. Pokud část vašeho těla již vibruje frekvencí zloby díky uvězněné emoci, je snadné spadnout do rezonance se zlobou.

Lidé nechápou, proč se tak snadno naštvou a proč nemůžou setřást určitou emoci. Je to často proto, že přesně ta emoce, se kterou bojují, je v nich zaseknutá ze zážitku z minulosti, který si možná už ani nepamatují. Když vaše tělo nosí uvězněnou emoci, přiláká další emoce, které vibrují stejnou frekvencí.

Uvězněné emoce je … a to nejen zloby, je vhodné odhalit a pomocí magnetické energie a práce s hlavním meridiánem – odstranit. Uvolněním zaseknuté emoce dochází k nápravě chování. Zlost, strach, úzkost….jsou najednou pryč. Jaká úleva. Jakmile jsou uvězněné emoce uvolněné, jsou pryč na vždy. Na druhou stranu je možné, že máte ve svém těle určitou emoci usazenou více než jedenkrát.

KDE SE ZASEKNUTÉ EMOCE USAZUJÍ

Emoce se může usadit v souvztažném orgánu, nebo v oblasti, která je v daném čase oslabená, či přetěžovaná.

Uvězněná emoce vás může ovlivňovat:

- mentálněbudete přehnaně emocionálně reagovat

-fyzicky– svou negativní vibrací naruší činnost daného orgánu.

Jako magnet narušuje např. chod televize, tak tato negativní energie naruší tkáně. A protože působí NEUSTÁLE, působí dlouhodobě, výsledkem může být bolest a rozvoj nemoci.

Uvězněné emoce jsou podporujícím faktorem – ne-li hlavním, který přispívá k onemocnění. V případě vzteku – k onemocnění žlučníku a jater.


A DO TŘETICE – NÍZKÉ ENTITY ŽIVÍCÍ SE NAŠIMI DESTRUKTIVNÍMI EMOCEMI

Energetičtí upíři - diskarnáti, temné síly, cizí energie, nízké entity

Nízké bytosti a vliv na vaše chování.

Jste – li často pod vlivem například vzteku...přilákáte pravděpodobně entitu (diskarnáta), která se "nastěhuje" do vaší aury a může ovládat vaše chování. Můžete například zažít toto. Rozčílíte se na druhého člověka. Pořádně ho takzvaně seřvete, dáte si opravdu záležet. Takto pár minut sršíte emocionální výbušný jed – výše zmíněnou kyselinu sírovou, a když skončíte...v duchu si řeknete...To jsem ale až takhle vůbec nechtěl, a pravděpodobně vás to bude mrzet. Toto je klasický příklad "úřadující" entity, který vás ponouká, abyste se ještě více rozčílil a vyprodukoval pro ni tuto energii, kterou se živí. Entity/diskarnáti se napojí na jakoukoli nízkou emoci a tu ve vás podporují, abyste byli, ještě vzteklejší, smutnější, ustrašenější atd...Ovlivňují vaše chování, abyste pro ni vytvářeli více "potravy". Takové chování vás pak doslova vycucává od energie a krmí "vaši" entitu.

Na druhou stranu...pokud byste neměli "nabídku", byli byste například absolutní kliďasové, entita by u Vás měla "hlad" a pravděpodobně by si našla jinou oběť, která vztek/potravu – nabízí.

Aura a její očista