EMOČNÍ DETOX - očista zaseknutých emocí

07.02.2021

UVOLNĚNÍ EMOCÍ UVĚZNĚNÝCH V TĚLE 

Na kurz, nebo na individuální očistu ve formě služby se můžete objednat zde: Kontakt   

Technika na odstranění zaseknutých emocí pomocí magnetické energie, kvantové terapie a kineziologie

  • co je zaseknutá emoce

  • jak vzniká a co ji způsobuje

  • kdy se emoce objevila, která emoce to je, kde se v těle nachází

  • techniky odstranění

  • kontrolní testy

Uvězněné - ZASEKNUTÉ - emoce se skládají z energií, které mají tvar a formu. I když nejsou viditelné, jsou velmi skutečné. Velké procento fyzických nemocí, emočních těžkostí a sebe poškozování je v podstatě způsobeno těmito skrytými energiemi. Uvězněné emoce mohou být příčinou vašich nesprávných domněnek, přehnaných reakcí na nevinné poznámky. Emoce, která byla příliš intenzivní na to, aby ji tělo mohlo zpracovat, se zasekne (nedokáže odeznít). Podobné emoce potom prožíváme přehnaným způsobem.

Schopnost cítit emoce nám dovoluje žít život plný radosti, štěstí, laskavosti, lásky a dalších pozitivních emocí. Stejná schopnost nám umožňuje se přes negativní emoce vyvíjet, učit, postupovat na duchovní cestě. Bez této schopnosti by byl náš život šedivý, rutinní, bez prožitků, pouze holá existence. 

Určitě jste ve svém životě zažili období strachu, smutku, vzteku, beznaděje atd. Co si ale možná neuvědomujete je, že některé z těchto emocí, které jste zažili, se zasekly a zůstaly uvězněny ve vašem těle ve formě negativní energie, která se "nalepila" na slabé místo vašeho organizmu. I jediná zaseknutá emoce může způsobit jak fyzické, tak psychické problémy.

ZASEKLÉ EMOCE - mohou být příčinou přehnaných reakcí, mohou ničit vaše vztahy, vytvářet deprese, úzkost a další nechtěné pocity, kterých se nemůžete zbavit. Mohou také zasahovat do funkcí orgánů a způsobovat zmatek ve vašem fyzickém zdraví, způsobovat bolest a nemoci.

Uvězněné negativní emoce bývají často skrytou příčinou mnoha nemocí a utrpení, jak emočního tak fyzického rázu.

Říká se, že čas vyléčí všechny rány. Bohužel ne vždy je to pravda. Určitě už jste slyšeli tvrzení, že nám naše emoce mohou způsobovat nemoci. 

Negativní emoce vytvářejí deformace v energetickém poli těla a bývají skrytým zdrojem mnoha nemocí a poruch.

Naprosto vše, co jste v životě prožili a udělali, bylo uloženo do vašeho podvědomí. Tvoří 90% činnosti našeho mozku. 10% využívá naše vědomá mysl. A tak všechny funkce našeho těla, jako je např. trávení, vylučování, činnost srdce, dýchání...tak i vše, co jste v životě udělali, bylo vloženo do vašeho podvědomí. Každý obličej, vůně, hlas, chuť, každý pocit, jaký jste kdy zažili, byly nahrány Vaším podvědomým, nemluvě o imunitním systému, který ukládá informace o každém viru, bakterii, plísni, která vás kdy napadla.

Rovněž všechna vaše zranění, myšlenky a pocity.

Vaše podvědomí si je také vědomo jakýchkoliv uvězněných emocí, které vaše tělo přechovává a také přesně ví, kde se zaseknutá emoci "usadila".

Tyto informace můžeme zjistit pomocí kineziologického svalového testu. Nejen, také pomocí vnitřního kyvadla, nebo klasického kyvadla.

Již starodávní lékaři zjistili, že lidé, jejichž životy byly ovládány určitou emocí, korespondovali s fyzickými neduhy. Například lidé, jejichž život byl ovládán zlobou, trpěli problémy jater a žlučníku. Lidé, které sužoval smutek, měli často problémy s plícemi a tlustým střevem. Ustrašení lidé zase měli problémy s ledvinami a močovým měchýřem atd.

Dokazuje to vztah mezi emocemi, které prožíváme a různými orgány těla.

Pokud tedy cítíte emoci zloby a zášti, nepochází pouze z vašeho mozku. Ve skutečnosti vychází z vašich jater nebo žlučníku. Pokud cítíte emoci zrady, tato emoce vychází z vašeho srdce nebo tenkého střeva. Celé vaše tělo je inteligentní, nejen váš mozek.

Valná většina z nás má zaseknuté - uvězněné emoce.

CO JE ZASEKNUTÁ EMOCE?

Zaseknutou emoci si můžete představit jako kouli negativní energie od velikosti pomeranče až po velikost grepu. Je jako míč energie, který se usadí někde ve fyzickém těle se svou destrukční vibrací, a začne nepřetržitě narušovat činnost příslušné tkáně, či orgánu.

Předpokládejme, že máte uvězněnou emoci zloby. Nosíte ji v sobě, aniž byste to tušili. Výsledkem je, že kdykoliv se dostanete do situace, ve které byste se mohli začít zlobit, je více než pravděpodobné, že se skutečně zlobit začnete.

Pokud část vašeho těla již vibruje frekvencí zloby díky uvězněné emoci, je snadné spadnout do rezonance se zlobou.

Lidé nechápou, proč se tak snadno naštvou a proč nemůžou setřást určitou emoci. Je to často proto, že cítí přesně tu emoci, se kterou bojují, je v nich zaseknutá ze zážitku z minulosti, který si možná už ani nepamatují. Když vaše tělo nosí uvězněnou emoci, přiláká další emoce, které vibrují stejnou frekvencí. 

Pokud je tou emocí například strach, snadněji se vystrašíte až si začnete myslet, že jste prostě ustrašený člověk. Část vašeho těla může tedy existovat v energii uvězněné emoce strachu, nebo doslova v kouli strachu - rezonuje frekvencí strachu, zbývá pak jen krůček k tomu, aby celé vaše tělo spadlo do této rezonance.

Uvolněním zaseknuté emoce dochází k nápravě chování. Zlost, strach, úzkost....jsou najednou pryč. Jaká úleva.

Jakmile jsou uvězněné emoce uvolněné, jsou pryč na vždy.

Na druhou stranu je možné, že máte ve svém těle určitou emoci usazenou více než jedenkrát.


KDE  SE ZASEKNUTÉ EMOCE USAZUJÍ

Emoce se může usadit v souvztažném orgánu, nebo v oblasti, která je v daném čase oslabená, či přetěžovaná.

Uvězněná emoce vás může ovlivňovat:

- mentálně - budete přehnaně emocionálně reagovat

- fyzicky- svou negativní vibrací naruší činnost daného orgánu.


Tak, jako magnet narušuje např. chod televize, tak tato negativní energie naruší tkáně. A protože působí NEUSTÁLE, působí dlouhodobě, výsledkem může být bolest a rozvoj nemoci. Uvězněné emoce jsou podporujícím faktorem - ne-li hlavním, který přispívá k onemocnění.

ZASEKNUTÁ EMOCE vibruje negativní energií a narušuje činnost daného orgánu, tkáně, místa. Jelikož působí nepřetržitě, můžeme se dopracovat až k těm nejtěžším zdravotním problémům. Abychom se zbavily uvězněné emoce, musíme ji překonat jinou formou energie - magnetismem. Dobrá zpráva je, že každá uvězněná emoce se dá během chvíle navždy odstranit velice jednoduše - pomocí magnetu, kterým přejíždíme po řídícím meridiánu. Energie posílená o vědomý záměr - odstranit zaseknutou emoci - vstoupí do řídícího meridiánů a odtud tato energie myšlenky a magnetismu vpluje do všech ostatních meridiánů a oblastí těla. Tím, že uvězněnou emoci rozpoznáme a přivedeme do vědomí, dojde k vyřešení situace. Tento příliv energie uvolní uvězněnou emoci NATRVALO. Jakmile je emoce uvolněna, již se nevrátí. Zakódovaná emoční energie je rychle, snadno a natrvalo smazána. Ihned započíná léčení a zlepšován energetického stavu daného místa. Efekt se může projevit okamžitě, nebo po určité době. Věřím, že naše těla jsou vysoce inteligentní a "vědí" přesně, co mají udělat a jak rychle.

Celá procedura uvolnění emoce trvá jen pár minut. Pokud člověk nechce o situaci při které se emoce zasekla mluvit, nemusí. Osobní záležitosti mohou zůstat osobními. Přesto lze zaseknutou emoci navždy odstranit.

Existuje pár výjimek, kdy tuto techniku pomocí magnetu neprovádíme: 1. Pokud má člověk kardio stimulátor, 2. má-li ušní implantát,3. v těhotenství.

EMOCE Z PRENATÁLNÍHO OBDOBÍ

Někdy se objeví uvězněná emoce z prenatálního období. Jinými slovy, žena v těhotenství zažívá např. emoci žalu. Celé její bytí vibruje touto emoční energií a nemluvně začne rezonovat s touto emocí. Výsledkem může být, že plod získá uvězněnou emoci od své matky. Naštěstí i takto získaná emoce může být snadno uvolněna touto technikou.

ZDĚDĚNÁ UVĚZNĚNÁ EMOCE

Stejně jako barvu očí, tvar nosu od vašeho otce či matky a dalších předků, můžete zdědit uvězněné emoce. Zděděná uvězněná emoce je jiná, než prenatální. V případě zděděné emoce obdržíte energii této emoce ve chvíli početí od spermie, nebo od vajíčka. Když spermie a vajíčko splynou, může v jednom z nich sedět "černý pasažér" ve formě nějaké emocionální energie. Tyto případy jsou spíše neobvyklé a dají se rovněž uvolnit, jakmile jsou vytaženy do vědomí. Proces je jen o trošku delší.


HRADBA KOLEM SRDCE

jako ochrana před citovým zraňováním

Srdce - střed našeho bytí, obsahuje vzpomínky a pocity. Má svou vlastní jedinečnou inteligenci a je ve skutečnosti nejmocnějším orgánem v těle. Výrazy jako "zlomené srdce", "bolest v srdci" jsou takto definovány kvůli zvláštnímu fyzickému pocitu, který se v srdci objevuje pod vlivem silného emočního náporu. Podvědomá mysl někdy použije energii uvězněných emocí, aby vytvořila kolem srdce ochranný štít. Doslova vytvoří zeď energie kolem vašeho srdce, aby jej ochránila před dalšími zraněními. Nepříjemným projevem hradby kolem srdce je, že cítění člověka je ochromené a izolované od ostatních. Zeď je vytvořena z určitého důvodu, ale vždy musíte zaplatit nějakou cenu. Tou cenou je snížená schopnost CÍTIT. Může se vám pak lehce stát, že nemůžete nalézt partnera a ani nejste schopni láskyplného vztahu.

Jste-li bombardováni zraňujícími "srdečními" zážitky, jako řešení se jeví schovat se do bunkru. Ale věřte, není dobré tam žít na vždy. Když žijete v bunkru, nejste schopni dávat lásku. Stejně tak láska, která je k vám vysílána, je na určité úrovni blokována. Výsledkem je, že můžete procházet životem tak nějak izolovaně od ostatních lidí, kvůli emocionálním traumatům, která jste prožili a kvůli podvědomé hradbě, která doslova existuje kolem vašeho srdce. Dokud ji nestrhnete, budete za ní do určité míry uvěznění. Citově znecitlivěni. Postup uvolňování emocí ze zdi kolem srdce je rovněž proveditelný, jen je občas zapotřebí více času k úplnému odstranění. Záleží, na síle zdi. Hradba může mít pár centimetrů, nebo také pár metrů. Může být ze dřeva, nebo také z betonu, oceli či jiného materiálu. Zeď kolem srdce je výplodem vaší podvědomé mysli, kde je možné doslova cokoli.

Každopádně hradba kolem srdce má vždy negativní účinky pro zdraví a láskyplné prožívání života. Dnes obecně rozšířená deprese je všeobecným znakem zdí kolem srdcí a uvězněných emocí.

Hradba kolem srdce je sice tvořena uvězněnými emocemi, ale podvědomí je již jako uvězněné emoce nezařazuje. Tyto emoce jsou nyní součástí zdi a jsou nepřístupné, dokud se konkrétně nezeptáme, zda je kolem srdce vytvořená ochranná zeď. Je třeba přivést mysl a tělo k tomu, aby přiznaly, že tam zeď je před tím, než se dostaneme k uvězněným emocím, které ji tvoří. Jakmile to uděláme, zaseknuté emoce budou opět pro podvědomou mysl rozeznatelné jako uvězněné emoce, a tím pádem budou vystaveny, aby mohly být uvolněny. Jedna po druhé se budou vytahovat do vědomí, kde je můžeme zpracovat, uvolnit, až celá hradba spadne.

SKRYTÁ HRADBA

Veškerý důvod zdi kolem srdce je ukrýt srdce před těmi, kteří by mu mohli emocionálně ublížit. Vypadá to, že někdy je třeba, aby zeď kolem srdce byla dobře ukrytá, aby nebyla tak snadno k nalezení. Je o něco hůře odhalitelná a při hledání je třeba použít otázku: je zde skrytá zeď kolem srdce? Jakmile se tělo otevře, můžeme pokračovat v práci a emoce jednu po druhé uvolnit.

 Podklady k technice vycházejí z učení Dr. Bradleye NELSONA a jsou dále rozšířeny a doplněny o další praktické techniky