EMOČNÍ DETOX - očista zaseknutých emocí

07.02.2021

UVOLNĚNÍ EMOCÍ UVĚZNĚNÝCH V TĚLE 

Na kurz, nebo na individuální očistu ve formě služby se můžete objednat zde: Kontakt   
Vytestování uvězněných emocí v těle, případné zdi kolem srdce - cena diagnostiky - 500,-Kč - 
více info najdete zde: Diagnostiky

CO JE ZASEKNUTÁ EMOCE?

Zaseknutou emoci si můžete představit jako kouli negativní energie od velikosti pomeranče až po velikost grepu. Je jako míč energie, který se usadí někde ve fyzickém těle se svou destrukční vibrací, a začne nepřetržitě narušovat činnost příslušné tkáně, či orgánu. Zaseknuté emoce vytvářejí deformace v energetickém poli, snižují funkci imunitního systému a tělo je tak náchylnější k nemocem. Když naše tělo nosí uvězněnou emoci, přiláká další emoce, které vibrují stejnou frekvencí. Snadněji pak podléháme zlobě, strachu, smutku... Uvězněná emoce v nás udržuje negativní vibrace a může způsobovat přehnané  reakce, stejně jako svou negativní vibrací může narušovat správnou činnost orgánů.


Valná většina z nás má zaseknuté - uvězněné emoce.

Negativní emoce vytvářejí deformace v energetickém poli těla a bývají skrytým zdrojem mnoha nemocí a poruch.


KDE SE ZASEKNUTÉ EMOCE USAZUJÍ

Emoce se může usadit v souvztažném orgánu, nebo v oblasti, která je v daném čase oslabená, či přetěžovaná.

Uvězněná emoce vás může ovlivňovat:

- mentálně - budete přehnaně emocionálně reagovat

- fyzicky- svou negativní vibrací naruší činnost daného orgánu.


Uvězněné - ZASEKNUTÉ - emoce se skládají z energií, které mají tvar a formu. I když nejsou viditelné, jsou velmi skutečné. Velké procento fyzických nemocí, emočních těžkostí a sebe poškozování je v podstatě způsobeno těmito skrytými energiemi. Uvězněné emoce mohou být příčinou vašich nesprávných domněnek, přehnaných reakcí na nevinné poznámky. 

Emoce, která byla příliš intenzivní na to, aby ji tělo mohlo zpracovat, se zasekne (nedokáže odeznít). Podobné emoce potom prožíváme přehnaným způsobem.

Uvězněné emoce žijí v energetickém systému člověka a způsobují blokády v proudu energie. Zaseknutá emoce je jako malý míč negativní energie, který se usadí ve fyzickém těle. Má tendenci tíhnout k oslabené, či přetěžované oblasti těla, kde je největší zatížení v době, kdy dojde k uvěznění. Všechny naše uvězněné emoce můžeme objevit testem - kineziologie, vnitřní kyvadlo, či siderické kyvadlo. Jakmile je vytáhneme z podvědomí do vědomí, můžeme je pomocí magnetismu či kvantové vlny uvolnit a to navždy. Když uvolníme zaseknuté emoce, doslova odstraníme mračna negativní energie, která brání normálnímu fungování našich orgánů a tkání. Rozběhne se samo léčení a převibrování celého organismu

Schopnost cítit emoce nám dovoluje žít život plný radosti, štěstí, laskavosti, lásky a dalších pozitivních emocí. Stejná schopnost nám umožňuje se přes negativní emoce vyvíjet, učit, postupovat na duchovní cestě. Bez této schopnosti by byl náš život šedivý, rutinní, bez prožitků, pouze holá existence. 

Určitě jste ve svém životě zažili období strachu, smutku, vzteku, beznaděje atd. Co si ale možná neuvědomujete je, že některé z těchto emocí, které jste zažili, se zasekly a zůstaly uvězněny ve vašem těle ve formě negativní energie, která se "nalepila" na slabé místo vašeho organizmu. I jediná zaseknutá emoce může způsobit jak fyzické, tak psychické problémy.

ZASEKLÉ EMOCE - mohou být příčinou přehnaných reakcí, mohou ničit vaše vztahy, vytvářet deprese, úzkost a další nechtěné pocity, kterých se nemůžete zbavit. Mohou také zasahovat do funkcí orgánů a způsobovat zmatek ve vašem fyzickém zdraví, způsobovat bolest a nemoci.

Uvězněné negativní emoce bývají často skrytou příčinou mnoha nemocí a utrpení, jak emočního tak fyzického rázu.

Říká se, že čas vyléčí všechny rány. Bohužel ne vždy je to pravda. Určitě už jste slyšeli tvrzení, že nám naše emoce mohou způsobovat nemoci. 

Naprosto vše, co jste v životě prožili a udělali, bylo uloženo do vašeho podvědomí. Tvoří 90% činnosti našeho mozku. 10% využívá naše vědomá mysl. A tak všechny funkce našeho těla, jako je např. trávení, vylučování, činnost srdce, dýchání...tak i vše, co jste v životě udělali, bylo vloženo do vašeho podvědomí. Každý obličej, vůně, hlas, chuť, každý pocit, jaký jste kdy zažili, byly nahrány Vaším podvědomým, nemluvě o imunitním systému, který ukládá informace o každém viru, bakterii, plísni, která vás kdy napadla.

Rovněž všechna vaše zranění, myšlenky a pocity si podvědomí pamatuje.

Vaše podvědomí si je také vědomo jakýchkoliv uvězněných emocí, které vaše tělo přechovává a také přesně ví, kde se zaseknutá emoci "usadila".


Tyto informace můžeme zjistit pomocí kineziologického svalového testu. Nejen, také pomocí vnitřního kyvadla, nebo klasického kyvadla. Nejspolehlivější testovací technikou je ovšem KINEZIOLOGICKÝ SVALOVÝ TEST. Testování svalového napětí otevírá okno do toho, co se děje v naší tělesné mysli, do našeho "počítačového systému". Tento náš vnitřní počítač si je dokonale vědom všeho (včetně našich zaseknutých emocí), co se uvnitř nás děje na všech úrovních našeho bytí. Naše mysl je jako počítačový terminál, který je napojen na obrovskou databázi  veškerých vědomostí lidstva. Tyto neomezené informace jsou kdykoli - odkudkoli - a komukoli dostupné během pár sekund během kineziologického svalového testu.

Již starodávní lékaři zjistili, že lidé, jejichž životy byly ovládány určitou emocí, korespondovali s fyzickými neduhy. Například lidé, jejichž život byl ovládán zlobou, trpěli problémy jater a žlučníku. Lidé, které sužoval smutek, měli často problémy s plícemi a tlustým střevem. Ustrašení lidé zase měli problémy s ledvinami a močovým měchýřem atd.

Dokazuje to vztah mezi emocemi, které prožíváme a různými orgány těla.

Pokud tedy cítíte emoci zloby a zášti, nepochází pouze z vašeho mozku. Ve skutečnosti vychází z vašich jater nebo žlučníku. Pokud cítíte emoci zrady, tato emoce vychází z vašeho srdce nebo tenkého střeva. Celé vaše tělo je inteligentní, nejen váš mozek.

CO JE ZASEKNUTÁ EMOCE?

Zaseknutou emoci si můžete představit jako kouli negativní energie od velikosti pomeranče až po velikost grepu. Je jako míč energie, který se usadí někde ve fyzickém těle se svou destrukční vibrací, a začne nepřetržitě narušovat činnost příslušné tkáně, či orgánu.

Předpokládejme, že máte uvězněnou emoci zloby. Nosíte ji v sobě, aniž byste to tušili. Výsledkem je, že kdykoliv se dostanete do situace, ve které byste se mohli začít zlobit, je více než pravděpodobné, že se skutečně zlobit začnete.

Pokud část vašeho těla již vibruje frekvencí zloby díky uvězněné emoci, je snadné spadnout do rezonance se zlobou.

Lidé nechápou, proč se tak snadno naštvou a proč nemůžou setřást určitou emoci. Je to často proto, že cítí přesně tu emoci, se kterou bojují, je v nich zaseknutá ze zážitku z minulosti, který si možná už ani nepamatují. Když vaše tělo nosí uvězněnou emoci, přiláká další emoce, které vibrují stejnou frekvencí. 

Pokud je tou emocí například strach, snadněji se vystrašíte až si začnete myslet, že jste prostě ustrašený člověk. Část vašeho těla může tedy existovat v energii uvězněné emoce strachu, nebo doslova v kouli strachu - rezonuje frekvencí strachu, zbývá pak jen krůček k tomu, aby celé vaše tělo spadlo do této rezonance.

Uvolněním zaseknuté emoce dochází k nápravě chování. Zlost, strach, úzkost....jsou najednou pryč. Jaká úleva.

Jakmile jsou uvězněné emoce uvolněné, jsou pryč na vždy.

Na druhou stranu je možné, že máte ve svém těle určitou emoci usazenou více než jedenkrát.


Tak, jako magnet narušuje např. chod televize, tak tato negativní energie naruší tkáně. A protože působí NEUSTÁLE, působí dlouhodobě, výsledkem může být bolest a rozvoj nemoci. Uvězněné emoce jsou podporujícím faktorem - ne-li hlavním, který přispívá k onemocnění.

ZASEKNUTÁ EMOCE vibruje negativní energií a narušuje činnost daného orgánu, tkáně, místa. Jelikož působí nepřetržitě, můžeme se dopracovat až k těm nejtěžším zdravotním problémům. Abychom se zbavily uvězněné emoce, musíme ji překonat jinou formou energie - magnetismem. Dobrá zpráva je, že každá uvězněná emoce se dá během chvíle navždy odstranit velice jednoduše - pomocí magnetu, kterým přejíždíme po řídícím meridiánu. Energie posílená o vědomý záměr - odstranit zaseknutou emoci - vstoupí do řídícího meridiánů a odtud tato energie myšlenky a magnetismu vpluje do všech ostatních meridiánů a oblastí těla. Tím, že uvězněnou emoci rozpoznáme a přivedeme do vědomí, dojde k vyřešení situace. Tento příliv energie uvolní uvězněnou emoci NATRVALO. Jakmile je emoce uvolněna, již se nevrátí. Zakódovaná emoční energie je rychle, snadno a natrvalo smazána. Ihned započíná léčení a zlepšován energetického stavu daného místa. Efekt se může projevit okamžitě, nebo po určité době. Věřím, že naše těla jsou vysoce inteligentní a "vědí" přesně, co mají udělat a jak rychle.

Celá procedura uvolnění emoce trvá jen pár minut. Pokud člověk nechce o situaci při které se emoce zasekla mluvit, nemusí. Osobní záležitosti mohou zůstat osobními. Přesto lze zaseknutou emoci navždy odstranit.

Existuje pár výjimek, kdy tuto techniku pomocí magnetu neprovádíme: 1. Pokud má člověk kardio stimulátor, 2. má-li ušní implantát,3. v těhotenství.

EMOCE Z PRENATÁLNÍHO OBDOBÍ

Někdy se objeví uvězněná emoce z prenatálního období. Jinými slovy, žena v těhotenství zažívá např. emoci žalu. Celé její bytí vibruje touto emoční energií a nemluvně začne rezonovat s touto emocí. Výsledkem může být, že plod získá uvězněnou emoci od své matky. Naštěstí i takto získaná emoce může být snadno uvolněna touto technikou.

ZDĚDĚNÁ UVĚZNĚNÁ EMOCE

Stejně jako barvu očí, tvar nosu od vašeho otce či matky a dalších předků, můžete zdědit uvězněné emoce. Zděděná uvězněná emoce je jiná, než prenatální. V případě zděděné emoce obdržíte energii této emoce ve chvíli početí od spermie, nebo od vajíčka. Když spermie a vajíčko splynou, může v jednom z nich sedět "černý pasažér" ve formě nějaké emocionální energie. Tyto případy jsou spíše neobvyklé a dají se rovněž uvolnit, jakmile jsou vytaženy do vědomí. 

 Podklady k technice vycházejí z učení Dr. Bradleye NELSONA a jsou dále rozšířeny a doplněny o další praktické techniky