O MNĚ
Narodila jsem se v Ostrově u Karlových Varů pod Krušnými horami rodičům z dělnické třídy v době socialistické. Zpětně oceňuji, že ani maminka, ani tatínek nebyli členy žádné strany a politika se u nás doma nikdy neprobírala. Mé dětství bylo zatíženo mnoha nemocemi, kterými jsem jako malá trpěla, a také v té době velmi moderní antibiotickou "léčbou"... v nekontrolovaném dávkování ATB 1 - 2 x do měsíce.
Přežila jsem!

Od mala jsem sportovala. Nejvíce mého času zabíraly tréninky gymnastiky, baletu, později společenského tance, a v době pubertální také dívčí fotbal. Pohyb mě prostě bavil a naplňoval, což se nedalo říct o mém "společenském" působení v kolektivu. Nikdy jsem nezapadala. Nechápala jsem řeči spolužaček hodnotící vše a všechny, uctívání idolů, rozebírání kluků a další aktivity tohoto typu...což mi ovšem zůstalo do dnes. Ani dnes se necítím dobře mezi takzvaně "normálními" lidmi, netěší mě posuzování čehokoli a považuji tyto společenské "aktivity" za ztrátu času. Myslím, že nebýt mého sportování a tichého obdivu spolužáků, byla bych vhodný typ k šikaně. Takto mě přeci jen díky sportu respektovali a nechávali na pokoji.

Vždy jsem se potýkala s tvrdohlavostí a s neschopností uctívat autority, které dle mých měřítek mezi autority nepatřily. První problém jsem měla již v Pionýru, ze kterého mne právě pro nerespektování a neposlušnost potupně vyloučili, což jsem mimochodem velice přivítala. A snad díky tomu mě ani nikdy nikdo nenutil vstoupit do SSM ani do KSČ.
Druhé "vyloučení" přišlo v mém čerstvě dospělém věku. Byla jsem propuštěna z pracovního místa referentky zlepšovacích návrhů, kdy jsem odhalila skupinku "zlepšovatelů" kteří si nekale přihlašovali rádo by "zlepšovací" návrhy a pobírali za ně odměny. To má duše absolutně odmítla respektovat a tak jsem byla v době socialistické z tohoto místa vyhozena.
Vždy mě lákaly obory jako je homeopatie, léčení bylinkami, energie měsíce, jóga, 5 tibeťanů...atd, které byly v té době dostupné ke studiu, a které ladily s mým zájmem o pohyb a zdraví. Sportování je součástí mého života od dětství a dnes jej mám jako svou profesní činnost. 

Tedy jednu z mých činností, které uvádím, když se mě někdo zeptá, co dělám. 

Odpověď - jsem trenérka - je společensky dobře přijímána, na rozdíl od mých dalších aktivit, které praktikuji, tedy práce s energiemi.
Na slovo ENERGIE je spousta lidí téměř alergická, a na výrazy jako Reiki, kyvadlo, virgule, mimo smyslové vnímání, reaguje většina lidí posměšně a pohrdavě, a to včetně těch nejbližších.

 Oporu a pochopení jsem bohužel neměla ani u rodičů, ani u členů rodiny. Ale vše je přeci k něčemu dobré, a tak si má tvrdohlavá povaha o to urputněji prosazovala svou cestu k nevysvětlitelnému a tajemnému.  Fakt je, že jestli něco opravdu umím...tak cvičit. Ve všem ostatním jsem stále jen žákyňka. 

Po listopadové revoluci nastal pro mě informační RÁJ. Najednou byly dostupné spousty informací o různých technikách, energiích, alternativních způsobech léčení i duchovního rozvoje. Hltala jsem jednu učebnici za druhou, a v roce 1990 jsem se rozhodla pro zasvěcení do energie Reiki.

Naši republiku tenkrát poctila svou návštěvou samotná autorka knih o Reiki - Američanka - Mary Hall. Cena za zasvěcení do 1. stupně byla na tehdejší dobu dosti vysoká, ale vše je otázka priorit, a tak jsem se vypravila na setkání. Překvapil mě opravdu veliký počet účastníků i samotný rychlo způsob zasvěcení. Nicméně svou první iniciaci jsem měla za sebou.
Až později jsem zjistila, že k zasvěcení nedošlo a já při pomáhání druhým "ždímala" svou vlastní energii, neboť nedošlo k otevření korunní čakry a zprůchodnění kanálu. Kdo ví, zda byl důvodem přílišný počet lidí...bylo nás tam více než 20, nebo špatná technika, či nízká vibrační úroveň mistra. A možná to byla souhra všeho dohromady. Setkala jsem se od té doby i s dalšími zasvěcenými-nezasvěcenými od různých mistrů. 
Dnes již vím, že aby byl mistr schopen otevřít a zprůchodnit kanál pro vedení vesmírné energie Reiki, musí být jeho vibrační úroveň nad 450 

/na stupnici duchovního vývoje od 1 - 1000/. viz info o kalibraci - kniha Moc versus Síla od R. Hawkinse/.

Pokud této úrovně mistr nedosahuje, není schopen zasvěcení provést. 
Bohužel se o této skutečnosti neví, a tak u nás - a nejen u nás - praktikuje velké množství mistrů, kteří sice provádí správný postup, ale k zasvěcení nedochází. Vše by řešilo, kdyby mistři po provedení "práce" udělali nově zasvěcenému kontrolu pomocí kineziologického svalového testu, která by potvrdila, že 
Přesto, že se mé zasvěcení do Reiki nepovedlo, první krok byl proveden, a pak už to přímo letělo k praktikování dalších a dalších dostupných technik. 

Když se člověk začne zabývat MAGIÍ, začne se mu většinou pomalu otevírat mimo smyslové vnímání.

MAGIE totiž JE jinými slovy práce s energiemi. 

 Můžeme ji rozdělit na magii ČERNOU (ta zneužívá energie, škodí, útočí), a na BÍLOU magii, která používá energie k  pomoci sobě či druhým, a vždy respektuje svobodnou vůli člověka. Člověk sám rozhoduje, zda bude energie "používat" či zneužívat. 

Nevědomost neomlouvá a zde platí jeden z nejdůležitějších vesmírných zákonů. 

To co vysíláme, se nám dvojnásob vrací jak v tom dobrém, tak ve zlém.

Víte, že téměř každý člověk nevědomky praktikuje černou magii, aniž by to tušil? Děje se tak při každém pomlouvání u kafe, či u skleničky vína. Velice často tak dochází k uřknutí. Čím více "jedu" do pomluvy vložíme, tím "kvalitnější" uřknutí "vyrobíme". Občas dojde i k prokletí, nicméně s prokletím je to trochu jinak. Zatímco při pomlouvání si ani neuvědomujeme, že vytváříme uřknutí, k tomu, abychom někoho prokleli musíme mít opravdu vědomý a zlý až nenávistný úmysl. Nechme kletby kletbami, ať úřaduje universum se svými vesmírnými zákony, čili - to co vysíláme, se nám vrací.

Dnešní člověk, který zažije probuzení jedné z mimo smyslových schopností, je nutně značně zmatený, co se to s ním děje. Je třeba získat informace, aby neskončil v blázinci. Vždyť se na to podívejme. Mezi mimo základní smysly patří například jasnovidění. Co to může přinášet? Člověk začne vidět kolem lidí záření, barvy - jde o jejich aury. Pokud nemáme povědomí, že aura je součástí naší existence a zahrnuje vrstvy energetických těl, můžeme si myslet, že máme něco s očima. Může být i hůř. Můžeme totiž začít vidět entity či duchy, které ostatní nevidí. Pokud nemáme povědomí o těchto bytostech, které se zde pohybují a rády se přimykají k živým lidem, parazitují na jejich energii a dokonce mohou ovlivňovat jejich chování, jsme zralí na Chocholouška. S dalšími mimo smysly je to podobné. Jasnoslyšení je rovněž značně znepokojivé pro toho, kdo neví, co se to vlastně děje. Slyší hlasy, které ostatní lidé neslyší. První co ho napadne - mám schizofrenii. Nemá-li potřebné informace, neví, že k němu mohou promlouvat například jeho duchovní průvodci, nebo v horším případě - přimknuté nízké entity. Podobné je to s jasnověděním, či jasnocítěním. Budˇ si seženete informace, nebo skončíte v Bohnicích.

Náš svět je tvrdě pod vládou materialismu. Přijatelné je pouze to, na co si lze sáhnout, co lze ověřit pomocí našich 5 smyslů - hmatu, čichu, chuti, zraku a sluchu. Společnost uznává pouze to, co lze prokázat. I naše školství je striktně zaměřeno na rozvoj materiální - levé mozkové hemisféry. Pravá - intuitivní polovina mozku, je záměrně utlumována od útlého dětství a u většiny lidí spí.


Mám takovou vizi. Vidím školy, kde se děti dobrovolně účastní vyučování. Na hodinách tělocviku se učí pracovat s čakrami, s aurou, praktikují cviky na pravou a levou hemisféru, cviky na eliminaci záření, pracují s meridiány a vnitřní energií. Při výtvarné výchově malují energetické obrázky a učí se o automatické kresbě, při hudebce se učí rozlišovat hudbu s pozitivními a negativními vibracemi. A také by byly dostupné i jiné oblasti výuk, které jsou velice dobře osvojitelné nejen u dospělých, ale dvojnásob u dětí, jako je práce s kvantovou vlnou, práce s energií Reiki, rozvíjení mimo smyslových schopností, znovu napojení dětí na vesmírný zdroj a všeobecně práce s energiemi těla i ducha. 
Vidím děti, které jsou povzbuzovány v tom, v čem jsou právě ony dobré, a v tom jsou dále rozvíjeny, vedeny a podporovány.

I přes všeobecné vedení k racionalitě a materialismu, se čím dál více lidí začíná aktivně zajímat o duchovno a vše, co s ním souvisí. K "mání" jsou naprosto nové disciplíny a nové informace, které jsou pro běžného člověka úplně neznámé.

Tak například, co říkáte na název BOVIS?. Že vám to nic neříká? Ani se nedivím. Já jsem se dostala k objevení bovisů /podle Andre Bovise/ před lety při spinování tekutin. 
Pomocí speciální pozice rukou se energie vody během půl minutového působení dokázala přetočit z destruktivní levotočivé, na konstruktivní pravotočivou a bovisová úroveň se během této půl minuty zvedla na 6000, z původních např. 1 300 bovisů. Příjemná výše bovisů pro člověka je právě 6 - 7000 bovisů. Jde o radiovitalitu /což je synonymum pro bovis enerie/- nejen člověka. Svou výši bovisů má naprosto vše. Živí tvorové, voda, hory, místa, emoce... a také předměty, přístroje, symboly, různá záření atd.
Výše bovisů lze změřit pomocí kineziologického svalového testu nebo pomocí kyvadla a tabulek. 

Tak například zmíněná energie Reiki má 16000 bovisů. Objevily se první Tachyony se svými 18000 bovisů, pak přišly různé druhy vysoko vibračních čipů se svými několika milionovými bovisy. Na druhé straně mají velice nedostatečné hodnoty např. chemie , nízké emoce (strach, závist, smutek, zlost...), čárové kódy, symboly, mobily, wifi, a další, které dokáží naši energii citelně srazit.

Má práce se rozvíjela přes různé zapomenuté dovednosti až k práci např. s kvantovou vlnou, zasvěcováním do Reiki, kurzy kineziologie a radiovitality, práci s vyšším já a s anděly, o různé ozdravné techniky, způsoby, jak aktivovat 3. oko, automatickou kresbu, léčivá čísla, techniky, jak uvidět auru, EFT, o cvičení na harmonizaci čaker, různé druhy netradičních cvičení, např. na páteř s technikami Su-Jok a léčivými čísly, cvičení v kvantovém poli, hormonální cvičení s praktikami akupresury bodů...
Kolik lidí si asi teď klepe na čelo? 
Jenže! Kde se právě toto gesto vzalo? Vždyť si klepeme na třetí oko. Věř, kdo chceš ! Přesto se domnívám, že v dnešní přetechnizované době je znovu nalezení duchovna minimálně cesta za odpočinkem, vymanění se ze stresů a možná, možná i poznání čehosi kolem nás.
Ostatně jsem profesí trenér fitness - a například cvičení na páteř s technikami Su-jok, jeden ze stylů mých lekcí cvičení, odtud je tak blizoučko k tomu, aby se člověk, chce-li svoji práci dělat dobře ve všech aspektech, dostal k duchovnu a psychice. Bez ní svaly "nesvalují" a právě psychika se při jakémkoli druhu cvičení zklidňuje, stres z vás během cvičení automaticky spadne i bez léků.

Lidičky vnímám dvojí - pravo nebo levo palčáky 

 Všichni jsou to prostě "lidičkové" a jako u všech typů osobnosti, kdy jedna převládá a zároveň se v nás prolínají všechny (sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik), tak i levopalčák - člověk duchovní s otevřenou intuicí, neodmítající esoteriku - může prohlásit, že například svojí virgulku ovládám já a ne žádná energie. Zrovna tak pravopalčák - realista, vědec hledající hmatatelné důkazy, může vyhledat proutkem vodu, nebo ohnout silou mysli lžíci. 

Chci tím jen říct, že každý může v těchto technikách něco nalézt, zábavu, uklidnění, ozdravení a poznání sebe sama. Vždyť každý trhá plody poznání z větve, na kterou dosáhne.

Je zábavné sledovat, když člověku poprvé začne v ruce reagovat např. kyvadlo, hlavně pravo palčáci jsou zmatení, neboť si dobře uvědomují, že kyvadlo se pohnulo opravdu silou jejich vůle...drží ruku daleko od těla, jako by nebyla jejich a vykřikují - tedy extroverti..."to ne já", introvert hledí v němém úžasu :-D. Třetí oko nás pojí s intuicí, ti rozumnější z nás jí naslouchají, ostatní jí - zatím - přehlížejí...ale něco na tom bude.

A proč ne práce s Vyšším já, vždyť to je ten, kdo o nás ví úplně všechno a myslí to s námi vždy jen a jen dobře, stačí "navázat kontakt". Že se v myšlenkách obracíme na svého anděla strážného ve vyhraněných situacích je také přirozené, tak proč nevyzkoušet vědomý kontakt a vděčně profitovat z ochoty našich duchovních průvodců a andělů nám pomáhat. Andělé jsou připraveni nám vždy přispěchat na pomoc, jen čekají na naše oslovení...bez tohoto impulzu sami zasáhnout nemohou.

A ozdravné techniky ? U prababiček některých z nás naprosto běžná praxe, ale ani naše doba nezůstává pozadu a nabízí novodobé léčebné techniky, které dokáží řešit i ty nejzapeklitější zdravotní problémy v pohodlí domova s minimem nákladů - viz. např. kryodynamika.

 Že nevíte, co to je? Nevadí, koukněte na web - janacekanka.cz,a pak si můžete klepat na třetí oko :-)

A tak vždy, když si myslím, že už se nemůže v oblasti alternativních způsobů působení na člověka nic moc nového objevit, přijde něco, co mě "posadí na zadek". Po revoluci, kdy mě zasáhla vlna REIKI, přišly BOVISY, KALIBRACE, KINEZIOLOGIE, nedávno KVANTOVÁ VLNA... poté se mi nejnověji do cesty připletla LÉČIVÁ ČÍSLA a číselné kombinace a také WHM.

Možná pořadí poznatků, tak jak ke mě přicházely, nebylo náhodné. Kdybych neuměla pracovat s těmito technikami, neviděla bych například, jak efektivně lze LÉČIVÁ ČÍSLA aplikovat. Neuměla bych pomocí kineziologie otestovat vhodnost jednotlivých léčivých řad pro konkrétního člověka. Výčet kdyby...pokračuje ...neuměla bych změřit energetické vyzařování čísel v Bovisech. A v neposlední řadě bych také nezjistila, že tyto číselné kombinace lze krásně vkládat do kvantové vlny.

A tak s otevřenou pusou opět jen zírám, a jako hodně lidí přede mnou ... prostě VÍM, ŽE NIC NEVÍM, a že je stále co se učit z vesmírné nabídky, která mě nepřestává překvapovat a ukazovat mi, jak široká škála "dovedností" na mě ještě čeká.

PŘI ROZHOVORU PRO ČASOPIS MAGICKÁ ŽENA JSEM DOSTALA OTÁZKU, JAK SI JÁ PŘEDSTAVUJI MAGICKOU ŽENU?

ODPOVĚĎ

Jako každou normální ženu, která je v harmonii, vyzařuje z ní láska a sounáležitost s ostatními. Žena je od přírody čarodějka, má blízko k intuici, a pokud je žena spokojená, je sama o sobě magická a zářivá.

Jelikož věřím, že existuje spousta způsobů, kterými můžeme čelit dnešní energeticky náročné době, a techniky léčení i ochrany jsou dostupné a dobře zvládnutelné pro každého, jen o nich valná většina lidí neví, založila jsem tento web.