Reiki

15.02.2018

Mezi veřejností stále převládá neinformovanost a zmatek. Abychom mohli používat tuto vesmírnou energii,není zapotřebí být účastníkem žádné víry ani společenství, čímž se tento systém stává dostupným naprosto každému. Doba se vyvíjí, naše planeta prochází duchovním osvícením. Všimněte si, kolik lidí se začíná tímto směrem rozvíjet.

CO JE TO REIKI?

Možná je dobré si říci, co Reiki není. 

Reiki NENÍ žádná sekta ani druh náboženství. Jedná se o vesmírnou léčivou energii, které jsme se během našeho dětství uzavřeli. Malé děti do 3 let jsou této energii otevřeni a až vlivem výchovy a společnosti se uzavírají. Abychom mohli znovu používat tuto vitální energii, je třeba, aby nás mistr Reiki na tento zdroj opět "napojil", což se děje formou zasvěcení, kdy se aktivuje - zprůchodňuje - korunní čakra a hlavní kanály v těle. 

Aby mistr Reiki mohl toto provést - zprůchodnit Váš kanál, musí mít osobní kalibraci na úrovni 455 a více.

REIKI je určitě nejjednodušší přírodní uzdravující metoda, jakou známe. Reiki způsobuje nárůst vitality.

REIKI - bioenergie - životadárná energie

REIKI není psychotronická ani myslí řízená energie

Tuto techniku předávání energie používají lidé mnoha různých filozofií.

Když jednou mistr Reiki otevře člověka průtoku této energie, bude jeho rukama proudit přirozeně a člověk si udrží tuto schopnost po celý život. Od té chvíle je člověk schopen přenášet tuto energii na sebe i na druhé.

Charakteristickou a výjimečnou vlastností Reiki je, že oba, i předávající i přijímající Reiki dostávají výhody energie (narozdíl od klasických léčitelů, kteří předávají svou vlastní energii). Člověk praktikující a předávající Reiki se stává jakýmsi "kanálem", kterým tato energie proudí do přijímajícího a oba jsou touto energií posíleni.

Kořeny REIKI pocházejí ze spisů starých tibetských buddhistů. Znovuobjevovat ji začal roku 1822 Dr. USUI a zasvětil jejímu předávání celý život. V roce 1980 byla založena první organizace Reiki v Americe. Dnes již má své odnože po celém světě včetně České republiky a Reiki se začíná dostávat do širšího povědomí lidí.

Ceny zasvěcení - stupeň 1. - 2500,- Kč, stupeň 2. - 3500,- Kč, stupeň 3. - 5500,- Kč


SYMBOLY REIKI

Tyto symboly nemohou být zneužity. Mají v sobě ochranu a aktivují se při zasvěcení Reiki II. Jestliže je chce někdo použít pro jiné,než pozitivní účely, nic se nestane. A nemůže dojít k žádné újmě. To, co vysíláme, se k nám vrátí, ať už je to dobro či zlo.

Představte si Reiki jako elektřinu. Když přiložíme ruce k léčení, je rozsvíceno, když k tomu přidáte symbol ČO-KU- REI, světlo se rozjasní z 50W žárovky na 500W. Reiki II jako celek zvýší Vaši léčivou sílu a Reiki III. učiní ze střídavého proudu proud stejnosměrný.

Pokud uděláte nějakou chybu v technice, např. špatně nakreslíte některý symbol, průvodci Reiki Vaši chybu opraví. Průvodci Reiki jsou faktorem, jenž se projeví již při I. stupni, ale většina lidí si jich začne být vědoma až po zasvěcení do druhého stupně. Jedná se o skupinu odhmotněných léčitelů, kteří se účastní každého léčení s Reiki. Jestliže při léčení nevíte, co si počít, požádáte o pomoc a odpověď přijde nebo se prostě "přihodí".

1. SYMBOL - ČO- KU - REI - zesilování energie

Zesilování energie je funkcí tohoto symbol. Tento symbol je zesilovací, zaměřuje se na fyzické tělo. Lze jím také zvyšovat výživnou hodnotu jídla, tak že čo-ku-rei nakreslíte nad jídlem.

2. SYMBOL - SI - HI - KI - odstraňuje negativní energie

Tento symbol má mnoho použití. Působí na psychické úrovni. Má mnoho použití, používáme při zbavování se zlozvyků a negativních prvků v chování. Tento symbol zapečetí prostor nebo auru člověka proti jakékoliv formě negativity. Lze jej také použít při "očistě" jídla, když pochybujeme o kvalitě. Můžeme tento symbol vkládat do kamenů a minerálů k jejich samočištění.


* * * Reiki * * *

REIKI je japonské slovo, kde REI znamená vesmírná, všepronikající a KI energie. Pod pojmem REIKI si můžete představit záření, pomocí něhož se přenáší energie. Na tento kanál se můžete po zasvěcení již do 1. stupně kdykoli napojit a používat tuto energii jak pro vás samotné, tak pro kohokoli jiného. 

Energie má schopnost pronikat všemi předměty a materiály, prostorem i časem.Vymyká se veškerým měřitelným postupům a rozumově ji vysvětlit tak snadno nelze. Kolem nás je mnoho energií, některé z nich využíváme a o jiných nevíme. Princip internetu většina z nás  také  nezná a netrápí se tím. Důležité je, že REIKI je tady pro nás, pro všechny, kteří jí chtějí využívat.

Samotné REIKI nám bylo dáno z jiných částí vesmíru, kdysi zřejmě využívané v Atlantidě, aby pak bylo na dlouhou dobu zapomenuto. V pol. 19. stol. znovu objevil tuto energii Dr. Mikao Usui, když po ni pátral v klášterech Tibetu a nakonec hledané informace obdržel. Vytvořil systém, naučil se používat symboly a na závěr je předal ostatním. Od té doby se šíří toto učení všemi směry (odtud Usui systém - Reiki).

Možnost pracovat s REIKI je dána každému jedinci. Když je člověk otevřený k přírodě, lidem a naslouchá svému srdci, může této energie cíleně využívat. Některá onemocnění mívají původ v zablokované energii v těle, kde je jí buď málo, nebo příliš hodně.

Pomocí REIKI ( přikládáním rukou ) dochází k vyrovnání energie a následnému procesu, který nám pomáhá porazit nemoc jak v rovině příčiny, tak důsledku. S REIKI neléčíme konkrétní nemoc ani nestanovujeme diagnózu, ale nastolíme přirozený stav energie v těle, tedy rovnováhu.Schopnosti k používání Reiki jsou získávány zasvěcením Mistrem Reiki, u kterého je podmínkou dosažení osobní kalibrace minimálně 400

Zasvěcený žák se stává kanálem REIKI a může pomocí rukou tuto energii vyrovnávat a harmonizovat tam, kde je potřeba ( u lidí, zvířat, věcí, různým situacím... ). 

Každý žák je při 2. stupni zasvěcen do symbolů, které se naučí a používá v potřebné oblasti, některé procházející branou času i prostoru. Vyučovaný systém se může dělit do 3-4 stupňů podle daného učitele. Samotné použití je velmi snadné a zároveň široké. 

Systém REIKI se vyvíjí s dobou, proto buďme otevření k novým věcem a nelpěme tvrdošíjně na starých pravidlech, které jistě kdysi fungovaly, ale dnes vyžadují změnu. Nezapomeňme, že každá cesta je ta správná, pokud si ji vybereme sami a naše srdce nám to potvrdí.( REIKI je jen jedna z mnoha cest, po které se můžeme vydat, chceme-li dosáhnout stavu osvícení... )

Zásady Reiki

V Reiki platí pár doporučení nebo zásad, které bychom se měli dobře naučit a používat je.

1. Terapeut nikdy nesmí Reiki nikomu vnucovat nebo ho k němu přemlouvat. Kdo chce Reiki přijmout, měl by o něho sám požádat!
2. Nikdy bychom neměli Reiki dávat člověku, kterého nepřijmeme do svého srdce, koho nemáme rádi, nebo k němu nechováme čisté pocity, nebo jestliže cítíme, že nemáme svolení k působení!
3. Před každým Reiki působením, by měli terapeut, i pacient o Reiki energii poprosit, a po skončení působení za ni poděkovat vesmíru.

Dr. Mikao Usui vytvořil soupis zásad, které by měl (nejen) každý reikista dodržovat, a které mu zkvalitní život.

Dnes v sobě utiším všechnu zlobu.
(Právě dnes se nerozčiluj.)

Dnes zapomenu na všechna trápení.
(Právě dnes neměj obavy.)

Dnes budu svou práci dělat poctivě.
(Vydělávej si na živobytí čestným způsobem.)

Dnes si připomenu, kolik milosti se mi dostalo.
(Bud' vděčný za všechna požehnání.)

Dnes budu laskavý ke všem živým bytostem.
(Bud' milý k bytostem ve tvé blízkosti.)

ZPŮSOBY POUŽITÍ ENERGIE REIKI

Vedle jejího hlavního účelu, kterým je přikládání rukou - "tlapkování" - lze Reiki použít také následujícími způsoby.

1. Odklánění geopatogenních zón energií Reiki

Na místě - 1. stupeň Reiki

Na dálku - 2. stupeň Reiki

2. Harmonizování čaker s léčením problémů

Na místě - 1. stupeň Reiki

Na dálku - 2. stupeň Reiki

3. Ozdravování jídla, zvyšování výživové hodnoty, očista při pochybnostech o kvalitě surovin

1. stupeň Reiki

4. Nabíjení kamenů a minerálů energií Reiki, zvyšování přirozených vlastností jednotlivých kamenů, programování účinků

1. stupeň Reiki

5. Nabíjení obrazů léčivou energií

1. stupeň Reiki

6. Nabíjení aury člověka i zvířat

Na místě - 1. stupeň Reiki

Na dálku - 2. stupeň Reiki

7. Vytváření osobní ochrany proti negativním energiím

1. stupeň Reiki

8. Odvádění nasedlých duší

3. stupeň Reiki

9. Pročištění prostorů od potulných astrálních bytostí

3. stupeň Reiki

10. Přeprogramování podvědomí - zlozvyky, uložené programy z dětství, z minulých životů

3. stupeň Reiki

11. Posílání léčivé energie na dálku

2. stupeň Reiki

12. Zvyšování vibrací člověka

Na místě - 1. stupeň Reiki

Na dálku - 2. stupeň Reiki

13. Posílání energie do situací (důležité životní situace, zkoušky, pohovory, soudní spory)

2. stupeň Reiki