Automatická kresba

15.02.2018

Automatická kresba je kresba neovlivněná rozumem a vědomím, ruka kreslí jakoby sama, je vedena podvědomím. Člověk se musí úplně uvolnit a odpoutat od toho, co dělá. Každý člověk zobrazuje to, co je zrcadlem jeho vnitřního já, jeho poznání, způsobu myšlení, nasměrování na životní cestě. Chce-li léčit, kreslí diagnosticky, chce-li rozdávat radost, kreslí volněji, umělečtěji. To odlišuje automatické kreslení od kreslení realistického.

Velmi pěkně definoval automatickou kresbu známý malíř, léčitel a diagnostik Karel Kožíšek ve své knize KNIHA KTERÁ LÉČÍ. Naprosto přesně zde vysvětluje, podle své vlastní zkušenosti, co to vlastně automatická kresba je a kdo ji může použit.

Automatickou kresbu kreslí ruka sama, člověk se musí úplně uvolnit a odpoutat se od toho, co dělá. 

Okultní kresba je dvojího druhu. Buď je vedena někým a pak se nazývá spiritistická, nebo se jedná o kresbu volné ruky, neboli kresbu automatickou.

Pro automatickou kresbu nepotřebujete znát všechny poučky a rady, které se učí na akademii. Ty jsou jen na překážku. Když začne člověk s automatickou kresbou, je nejdříve nutné osekat krunýř, to bláto, které na sebe malíři nahází studiem teorie, a vrátit se až na počátek, do dětské kresby, oproštěné od všech pravidel, která dodržuje studovaný malíř. Dětská kresba je fantasticky naivní. Tříleté dítě namaluje něco, z čeho, když se na to naučíte dívat, vyzařuje duch toho dítěte. Je v tom čistota. A o to právě jde. Mnoho umělců se snažilo vrátit se do dětské kresby. Věděli, že v ní je třeba hledat základ, že v ní nepotřebujete být klasicky vzdělaný. Základem klasické kresby jsou cvičené oko a ruka. Je třeba se ztotožnit s neandrtálským člověkem v jeskyni a dát do toho čistotu ducha, nebo chcete-li, naivitu.

Automatická kresba nám může také pomáhat se sebepoznáváním. 

Dá se využít mnoha způsoby, např. v psychoterapii k vykreslení psychického problému, k odstranění zábran a bloků, k přenesení negace zevnitř ven. Někteří auto kreslíři se zaměřují na volnější kreslení, k výraznějšímu využití pravé mozkové hemisféry, uvolnění tvůrčích sil, k vyjádření emocí a pocitů, na kreslení mandal, energetických a léčivých obrazců.

Způsob, jak lze používat automatickou kresbu, by se dal nazvat diagnostickým a léčebným, protože automatická kresba může být také zdrojem úžasných informací o stavu energií v člověku, o stavu čaker, aury, okolním prostředí, různých situacích a také společnosti.

Automatická kresba nám ukáže i vztahy mezi partnery, rodiči, dětmi i kolegy na pracovišti.


Může mít podobné využití jako například Arteterapie. Toho lze využít při řešení různých osobních problémů. Lidem, kteří mají problémy, a nedaří se jim vyjádřit se slovně, může kresba pomoci vyjádřit nejhlubší pocity, uložené někde hluboko, že si to ani neuvědomují. 

Obava, že neumíme kreslit, je zbytečná, není důležitý výtvarný výsledek, ale to, jak se nám podaří vyjádřit naše pocity. Toto může být první fází uzdravování a zvládnutí psychických,vztahových a jiných problémů s vlastním přičiněním. Naše vnitřní pocity nejsou nijak tlumeny, ale dostávají se ven a můžeme se jich tak zbavit nebo je nějakým způsobem začít řešit.