Energetičtí upíři - diskarnáti, temné síly, cizí energie, nízké entity

14.10.2018

Různé úrovně duchovního světa existují současné a vedle sebe.

Máte někdy pocit, že reagujete jinak, než sami chcete a neumíte si to vysvětlit? Pokud trpíte nevysvětlitelnými změnami nálad, velikou únavou a náhle se vám mění záliby a názory, pak jste možná pod vlivem nízkých entit, které mohou ovlivňovat vaše chování a parazitovat na vaší energii.


SLUŽBU - OČISTA AURY - nasedlé duše - přítomné nízké entity - očištění - odvedení - rozpuštění - si můžete objednat zde:

Lidé jsou citliví, zpravidla pocítí přítomnost něčeho, co se na ně upíná. Cítí úbytek energie, vnímají ponoukání k negativním emocím, jako je vztek, zloba, nenávist...občas se člověk sám diví, co mu to vyšlo z úst, v duchu si říká, vždyť to jsem vůbec nechtěl říct či udělat ...

JE POD VLIVEM NÍZKÝCH BYTOSTÍ, které ho nutí k emocím i k činům plodícím nízké energie, ze kterých se pak entity živí. 


CIZÍ ENTITY, ASTRÁLNÍ PARAZITÉ, POTULNÉ ASTRÁLNÍ BYTOSTI, DISKARNÁTI, SEPARÁTI, TEMNÉ SÍLY, DUCHOVÉ, ZBLOUDILÉ  DUŠE...

Všechny tyto bytosti se rádi přimykají k živým lidem, neboť se živí jejich energií, čímž ovšem člověka o tuto energii oslabují.

PŘIVTĚLENÉ DUŠE

Nejvíce náchylní k přivtělování dalších duší jsou lidé, kteří mají poškozenou auru.

Na tu se duše napojí a čerpá z ní sílu a energii.

Svou propustnou membránu si vytvoříme strachem, depresí,

nemocí nebo třeba vztekem.


Diskarnáti jsou duše, které opustily fyzické tělo, ale neodpoutaly se od vibrací země. Všechny duše mají určitý čas na to, aby vstoupily do duchovní sféry, jinak zde zůstanou připoutány a nedokáží odejít bez cizí pomoci. Ať už je příčinou diskarnátova pobytu cokoli, často mohou svému hostiteli škodit. Mohou ovlivňovat jeho rozhodnutí, mohou člověku, který je jejich hostitelem, způsobovat mentální, emocionální či fyzické problémy.

Mnozí lidé si posedlosti cizími energiemi sami přivolávají. Je-li někdo plný zlosti, negativity či nenávisti, pak tyto síly - nízké vibrace - přitahuje, dává jim sílu, poskytuje jim "potravu". 

Rovněž lidé, kteří prožívají psychické útrapy, stres, smutek, strach, depresi jsou vystaveni jejich obsazení.

Pocity neštěstí, strachu, nesvobody mohou být spouštěčem a oni si tak přivolávají potulné astrální bytosti i temné síly.

Lidé, prožívající psychické útrapy, tyto entity přitahují. 

Diskarnáti se na nás mohou nalepit rovněž např. v anestezii, nebo při opilosti, omámenosti, při velkém citovém rozrušení.

Duše, které opustili zemi, dobrovolně pobývají na úrovni s nižší energetickou úrovní - jsou zde duše - duchové, které se nechtějí uvolnit ze své poslední inkarnace. Putuje zde mnoho duší (diskarnátů), jež rády zavádějí lidi. 

Jsou zde duše, které se nechtějí učit - poučit - přesto že je jejich pozemské skutky trápí.

Působí zde temné síly, které duši nechtějí pustit z temnoty, z této úrovně. Jde o síly zejména z duševní oblasti jako je hněv, neschopnost odpouštět a obviňování jiných. Mohou zde být také duše našich zemřelých příbuzných, které se rozhodly nás neopustit, mohli jsme je sami svým naříkáním připoutat k sobě. Mohou se zde pohybovat i lidé, kteří přišli o život náhle a odmítají připustit, že jsou mrtvé.

Všechny tyto bytosti se rádi přimykají k živým lidem, neboť se živí jejich energií, čímž ovšem člověka o tuto energii oslabují.

Co s tím? Existují lidé, kteří dokáží očistit lidi i místa od cizích energií. Jejich vibrace by měli být vyšší než nízké vibrace temných sil - nad 400 s osobní kalibrací. 

I tak je třeba být opatrný. 

Pokud se však postižená osoba nezmění, je velmi pravděpodobné, že se energie vrátí. Je nutné změnit přístup, abychom nízké energie nepozvali zpět. Frekvence temna se od člověka v harmonii odráží a vibrují rozdílně.

SEPARÁTI - jsou bytosti vysoké duchovní úrovně, které vstoupili do planetárních vibrací a připojí se k nějaké inkarnované duši, místo aby pracovali v duchovní vyšší sféře.

TEMNÉ SÍLY - jsou skupinou diskarnátů s temnou energií

SATANSKÉ SÍLY - diskarnáti se satanskou energií jako je nenávist, ego, sexuální promiskuita

DÉMONICKÉ SÍLY - skupina s démonickou energií - různé druhy nenávisti, duchovní sebevražda, zoufalství, chamtivost...

DUCHOVÉ - lze je vidět jako mlhu, postavu...Jedná se o zemřelé, o duše svázané se zemí, které se drží v místě skonu. Duše si může vybrat, zda chce zůstat svázaná se zemí. Lpí na určitém místě z vlastního rozhodnutí. Znovu a znovu k ní přicházejí andělé světla a přemlouvají ji "TEĎ POJĎ!"

Duše je často vázána na dům od něhož se nechce odloučit, občas ji nechce pustit rodina nebo jí brání vina, hněv či nechce opustit žijícího partnera. Jde o jistý druh posedlosti, duše zemřelého nechce sice většinou škodit, ale může ovlivňovat svobodnou vůli a brání ve svobodném výběru. Pozůstalý z toho navíc může onemocnět tělesně i duševně.

ZBLOUDILÉ - uvízlé - DUŠE

Patří sem duše, které zemřely například při přírodní katastrofě, ve válkách, při nehodách. Tyto duše si neuvědomují, že opustily tělo. Bloudí na místech, kde zahynuly, a nejsou schopny si uvědomit, že jsou mrtvé.

Hledají příbuzné, vracejí se domů a diví se, že je nikdo nevidí, nechápou, že zemřely. Každá duše, která někde uvízla, má svou historii. Může být propletena s jinými dušemi (hromadná sebevražda...)


PŘIVTĚLENÉ DUŠE

Někteří ezoterici tvrdí, že po smrti fyzického těla má duše nějakou dobu na to, aby se přenesla do vyšší úrovně bytí, lidově řečeno na onen svět, kde se později rozhodne pro příští inkarnaci. Spousta duší však svět živých neopustí. Důvodů je mnoho. Může to být všeobecně ze strachu, někdy si ani nejsou vědomi, že zemřeli. To je v případech, kdy "odešli" náhle a nebyli na smrt nijak připraveni. Častá je i závislost na žijících příbuzných, na majetku, konkrétních věcech nebo místech. Také je možné, že si duše vůbec nechce připustit, že její fyzické tělo už dávno zemřelo. Tato bytost, která nestihne v určeném časovém úseku odejít, se dostává do velikého problému.

Opuštěni bez možnosti návratu?

Tunel, který slouží jako přechod do světla, se mu po určité době nenávratně uzavře a duše zůstane uvězněna mezi živými. Avšak uvízne ve stadiu, kdy nemá možnost se dále rozvíjet a poté znovu inkarnovat. Tato duše nemá fyzické tělo, a tak čerpá potřebnou energii buď ze silně energetického místa, nebo se připojí k živému člověku, který je z nějakého důvodu přitahuje. Mohou v tom být i karmické vazby. Nejvíce náchylní k přivtělování dalších duší jsou lidé, kteří mají poškozenou auru

Na tu se duše napojí a čerpá z ní sílu a energii.

Svou propustnou membránu si vytvoříme strachem, depresí, 

nemocí nebo třeba vztekem.


Není to žádná legrace

Duše, která má nižší vibraci než zdravý a dobře naladěný člověk, toho využije. I alkohol nebo drogy dělají své. Pro hostitelskou osobu má přivtělení zcela nepříjemné následky. Může se probudit sklon k schizofrenii, alkoholismu nebo k sebevraždám. Takto se přiživující duše, které pochopí, že udělaly chybu, jsou ochotné odejít a vítají pomoc  člověka, který jim pomůže dostat je do vyšší úrovně, Jsou ochotné odejít,  

Pokud tuto možnost nemají, vyhledávají právě umírající osoby, aby společně s nimi mohly projít tunelem na onen svět. 

Možnost, jak pomoci těmto bytostem, je povolat člověka, který je umí odvést do vyšší úrovně a ukáže jim cestu "ke světlu." 

Nejnovější variantou pomoci je očista aury - odvedení bytostí pomocí kvantové vlny.