ZAKVANTOVÁ FYZIKA

13.09.2023

videa k tématu

 ZAKVANTOVÁ FYZIKA - 32 DRUHŮ ENERGIÍ https://www.youtube.com/watch?v=KzD43rjoyFc

REVITALIZAČNÍ KAPSLE - https://www.youtube.com/watch?v=jlbCikPFVMY


ZAKVANTOVÁ FYZIKA / KLUBKA – HADI

Dnešní věda zná 6 druhů energií. V zakvantové fyzice jich je nad 32.

Klubka "hadů" – vysvětlení hmoty na zakvantové úrovni + způsoby jak s ní manipulovat. 

Pochopení toho, jak svět funguje na zakvantové úrovni, a že vše se skládá z krátkých pružných vln, nás přivedlo k faktu, že na světě existuje mnohem více druhů energií, než se běžně předpokládá, Současná fyzika rozlišuje pouze 6 druhů, ale je jich minimálně 32. 

Současná věda ví, že se všechny látky skládají z molekul a atomů. Jádra atomů jsou tvořena protony a neutrony, které se skládají z kvarků. Obecně se má za to, že kvarky jsou spolu s leptony, elektronem a neutrinem nejmenšími částicemi, a že jsou bezstrukturní. Naše hypotéza říká, že leptony a kvarky mají strukturu. Skládají se z určitých energií, vln. Podle naší hypotézy představují leptony a kvarky svinutý stav krátkých, pružných vln.


HADI/DRUHY ENERGIE V ZAKVANTOVÉ FYZICE 

Co to je? 

Asociativně to lze přirovnat ke klubku navzájem propletených hadů. Každé klubko je nejmenší částice. Kvark, nebo lepton. Přičemž každý had v klubku představuje jiný druh energie. Když jsou hadi ve svinutém stavu, pozorujeme částice. Když se za určitých podmínek klubko rozplete a hadi se lineárně seřadí jeden za druhým, pozorujeme vlnu. Vlnový stav téže částice.

Jasně to dokazuje experiment se dvěma štěrbinami, přičemž se vlna mění na stav částice při změně podmínek – je-li přítomen pozorovatel. V podstatě je toto propletené klubko kvantovou úrovní, úrovní projevu částic, a krátké pružné vlny, hadi, ze kterých se vše skládá, představují zakvantovou úroveň. Jaké procesy probíhají na zakvantové úrovni? Víme, že již na kvantové úrovni přestávají platit zákony klasické fyziky. Ale na zakvantové úrovni je vše radikálně jiné. Celý zakvantový svět je naplněn krátkými pružnými vlnami/hady, tedy různými druhy energií.


Když se hadi splétají do klubka, neviditelné se stane viditelným.

V zakvantovém světě existuje mnoho druhů energií, tedy hadů. Hadi mají různé vzory, barvy a tloušťku. Někteří jsou jedovatí, někteří nikoli. Z kombinací těchto energií, tedy krátkých pružných vln/hadů, se skládají všechny vědě známé vlny. To znamená, že jakákoli vlna je ve své podstatě diskrétní, protože se skládá z mnoha krátkých pružných vln, hadů. 

Žádný had nikdy nezmizí. Prostě jen přechází z jednoho stavu do druhého.

KLUBKO hadů – RŮZNÉ DRUHY ENERGIÍ.

Když se hadi splétají do klubka, neviditelné se stává viditelným – to je proces kvantového světa.

Klubko se skládá z různých druhů energií. Také všechny hmotné objekty se skládají z klubek hadů, jako nejmenších hmotných částic. Každý had v klubku je nositelem určité informace, kódu. V závislosti na kombinaci hadů v částici vzniká v hmotném světě ta s danými vlastnostmi. Charakteristiky hmotného objektu, a všechny procesy, které v něm probíhají, se vytvářejí na zakvantové úrovni.

To znamená, že informace vložená do částice na zakvantové úrovni určuje, co tato částice vytvoří. Zda např. míč...nebo zvíře..nebo člověka?

Pokud rozložíme hadí klubko do lineárního stavu, pak se všichni hadi seřadí v přísné posloupnosti. A tato posloupnost je velice důležitá. Stejně jako v DNA, kde je každý fragment na svém místě.

První had v posloupnosti má specifickou úlohu. Je nositelem informace o celém klubku a nese hlavní kód programu.

Pochopení toho, jak svět funguje na zakvantové úrovni a že vše se skládá z krátkých pružných vln, nás přivedlo k faktu: na světě existuje mnohem více druhů energie, než se běžně předpokládá.

PROTON – částice – jsou hadi ve svinutém stavu. 

Energie, která je rozhání, elektromagnetická vlna...to jsou také hadi, jen ne ve stočeném, ale v lineárním stavu - vlnovém

Vysvětlení, jak funguje hadronový urychlovač z pohledu zakvantové fyziky

VELKÝ HADRONOVÝ URYCHLOVAČ – nejvýkonnější urychlovač částic na světě. Velký hadronový urychlovač (Large Hadron Collider – LHC; doslovný překlad Velký hadronový srážeč) je největší urychlovač částic na světě, pracovat začal 10. září 2008.Přístroj urychluje dva paprsky částic proti sobě rychlostí 99,95 % c. Srážky těchto paprsků vytváří spršky nových částic, které jsou poté předmětem vědeckého studia.Wikipedie.


CO SE DĚJE V HADRONOVÉM URYCHLOVAČI???

Pomocí elektromagnetického pole vědci urychlují dva proudy nabitých částic, např. protonů na obrovské rychlosti a poté je srazí. V důsledku toho vědci po srážce pozorují vznik a rozptyl mnohem větších částic s mnohem větší celkovou hmotností, než měly před srážkou.

Je to podobné, jako kdyby se srazily dva tenisové míčky a jejich srážkou by vznikla spousta rozptýlených basketbalových míčů.

Současná věda tento jev neumí vysvětlit.

Zakvantová fyzika – ANO.

VŠECHNY TYTO ČÁSTICE NEJSOU NIC JINÉHO NEŽ HADI ve svinutém stavu energie, která je rozhání elektromagnetická vlna..neboli hadi, jen ne ve stočeném, ale rozvinutém stavu. V urychlovači se tedy srazí nejen 2 částice, ale společně s nimi se sráží další miliardy hadů ve stavu vln, které se během srážky transformují do svinutých stavů. Tyto stočené stavy jsou přesně to, co fixujeme jako rozlétající se částice...to je odpověď na otázku, jak se mohou ze dvou částic vytvořit nové, které je překonávají objemem, velikostí a hmotností. (př. Podobnost...jako když Ježíš Kristus nasytil 7 chleby a několika rybami více než 4000 lidí. Z menšího udělal větší...tvořil tedy na zakvantové úrovni.

Z hadů se skládá celý svět. Neexistuje místo, kde by nebyli. 

Jak se říká, v celém vesmíru není jediné místo, kde by nejtenčí jehla do něčeho nenarazila


Další příklad z kvantové fyziky – PROVÁZANÉ ČÁSTICE

2 částice mohou být na různých koncích vesmíru a přitom vzájemně na sebe působit bez ztráty času. Změna stavu jedné částice okamžitě vede ke změně stavu u jiné částice. Jak je to možné, když současná fyzika říká, že neexistuje nic rychlejšího než rychlost světla??? Tato otázka zavedla vědu do slepé uličky. Vědci na ni nemají odpověď, ale ve skutečnosti je odpověď jednoduchá.

Na zakvantové úrovni jsou všechny částice vedle sebe a spojeny jedním hadem.

V zakvantovém světě neexistuje pojem vzdálenosti – rychlosti ani času. Jsou tam zcela jiné zákony. Například ve hmotném světě může být jedna z propletených částic v našich rukou a druhá v zrnku pásu na břehu oceánu v jiné galaxii. Přitom na zakvantové úrovni se obě tyto částice nacházejí na vzdálenosti jediného hada, a není mezi nimi žádný čas, ani prostor. Takových, mezi sebou provázaných částic, může být více než 2 a všechny si mezi sebou okamžitě vyměňují obrovské množství informací. Jinými slovy – hmota vesmíru neustále interakuje .


Dalším jevem je – elektřina. Víme, že existuje stejnosměrný a střídavý proud. Že existují elektromagnetické vlny a statická elektřina.

Ale co je elektřina ve své podstatě??? To současná věda nedokáže vysvětlit.

Např. statická elektřina (jev při česání vlasů)

Projíždíme vlasy, rozplétáme jedna klubka hadů a vytváříme nová, čímž uvolňujeme hady, klubka, na hřebenu. Zde se proplétají s klubky na vlasech. Tímto způsobem vznikají společní hadi. Tento kvantový projekt je elektromagnetizmus, který přitahuje vlasy k hřebenu. Pochopením těchto procesů a to i na takové elementární úrovni, můžeme již poskytnout odpovědi na mnohé záhady současné vědy.

ELEKTŘINA je stejná, jako hadi ve svinutém, nebo lineárním stavu. Existuje mnoho druhů elektřiny. Jsou podmíněni převahou toho, či toho typu hadů v jejich lineární posloupnosti. Např. při tření hřebene o vlasy vzniká statická elektřina, tedy převažuje jeden typ hadů. Při otáčení magnetu převládá jiný typ energie. V domácích elektrických zásuvkách je střídavý proud...třetí typ hadů, v bateriích při chemických reakcích –4 typ hadů… A faktem je, že všechny typy elektřiny i magnetického pole mají stejného prvního hada v lineárním stavu, který nese HLAVNÍ ČÁST INFORMACE. Pokud prochází hadi přes koule, např.ve vinsur. Generátoru, dojde k zamotání hadů z lineární pozice do klubek a k jejich propletení.

TVAR KOULE, nebo kopule, vytváří podmínky pro akumulaci energie

(zamotávání klubek).

Kopule náboženských staveb – využívají stejný princip. Odejmutím energie v lineární pozici, v kopuli dojde k zapletení klubek a znásobení energie, která se předá dále. Podle starověkých legend postavili první kopulovité chrámy před více než 24000 lety zástupci mimozemské rasy známé jako Apexiánci. Ti také vytvořili první náboženství a první kopulovité stavby za účelem shromažďování energie od lidí, známé jako VRIL. Lidé se v těchto chrámech shromažďovali a modlili se k Apexiáncům, jako k bohům. Přitom probíhal proces podobný tomu, který lze pozorovat na koulích ve vinsurf generáturu, kde se hromadila statická elektřina. V chrámech energie lidí – vril, proudila do kopulí, tam se hromadila, transformovala se do svinutého stavu a předávala se Apexiáncům. Za účelem shromažďování energie stavěli Apexiánci budovy různých forem. Mohly to být pyramidální stavby, věže s pyramidálním, nebo kopulovitým vrcholem zakončené pyramidální špicí.

Mnoho takových staveb je považováno za místa SÍLY.

Paradoxně, byla to místa, kde se síla odebírala, nikoli dávala.

Dnes se takové stavby objevují na místech, kde dochází k shromažďování lidí, rozhodování, emocionálním projevům.

.

RADIACE – IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ

Radiační jedovatí hadi tvoří ionizující záření. Radiace existuje v jakémkoli objektu, ale ne v aktivním stavu. Ionizující záření = různé druhy hadů v lineárním stavu, kteří koušou všechny klubka s nimiž se dostanou do interakce. Intenzita radiace závisí na poloze radiačních hadů v lineární posloupnosti. Během radiace se objevuje silně ionizující záření. Jelikož existuje mnoho klubek, v nichž stojí radiační had na 1. místě, při interakci s jinými hady mění jejich kód. Přetahuje radiační hady na 1. pozici, přičemž sám ztrácí část své energie. Proto... čím dále od zdroje kontaminace, tím je radiační pozadí slabší. Ztrácí svou toxicitu.

Fakt. Olovo – dobře blokuje radiaci...klubka olova se skládají z malých lepkavých hadů, při interakci s nimi, radiační hadi rychle ztrácejí svou toxicitu a sílu. Je důležité poznamenat, že poloha radiačních hadů v klubkách určuje pevnost a životnost materiálů. Čím blíže jsou tito hadi k začátku lineární posloupnosti, tím silnější interakci klubek, jejichž jsou součástí, projevují.


SVĚT ZA ZAKVANTOVOU HRANICÍ.

REPLIKÁTORY – možnosti využití / součást každé domácnosti/

a) manipulace s hmotou

b) vytváření hmotných objektů za využití elementárních částic

c) prodloužení lidského života – omlazení buněk těla, úplná revitalizace v jakémkoli stadiu poškození

VELIKOST REPLIKÁTORU – cca velikost mikrovlnné trouby pro výrobu jídla, nádobí, potřeb, oděvů…možnost získat vše, co je nutné pro život. S replikátorem bude možné z elementárních částic vytvořit cokoli.

JAK TO BUDE FUNGOVAT? Replikátor bude manipulovat s částicemi, ale ve skutečnosti bude manipulovat s tím, z čeho jsou částice (hadi) složeny. Tedy s hady v jejich lineárním stavu. V každé částici je několik druhů hadů. Ti mají přísnou posloupnost určenou informací v nich obsaženou. Tím, že nahradíme jednoho hada, nebo i několik, posloupnost v částici na zakvantové úrovni, můžeme vytvořit novou částici a tím i nový hmotný objekt. Vždyť rozdíl mezi předměty je pouze v charakteristikách hadů, ze kterých se skládají jejich částice.

NA TOMTO PRINCIPU FUNGUJE REPLIKÁTOR.

Abychom mohli něco vytvořit z částic, potřebujeme částice samotné.

Odkud můžeme částice získat a to v takovém množství, abychom zajistili vše pro všechny a po celý život?

Z UTILIZÁTORU = rozložení nepotřebného na částečky je uloží utilizátor do nano cartridge, která bude následně použita v replikátoru pro vytvoření nového. Budou uloženy v podobě LEPTONŮ A KVARKŮ ve svinutém stavu...jelikož hady v lineárním stavu nelze udržet. Jsou v neustálém pohybu. Zatímco ve stavu částic, tedy ve svinutém stavu, je lze za určitých podmínek uchovávat v Cartridgi bez ztráty vlastností a energie nekonečně dlouho...až miliardy let.

A VELIKOST CARTRIDGE? – do 1 lidského vlasu lze umístit milion nanokartridgí. Proto může člověku sloužit po celý život...i déle.

PLAST – se stane nejcennějším materiálem...jsou v něm spousty hadů. Rovněž BAVLNA, svými vlastnostmi se blíží plastu a lze z ní vytvořit mnoho dalších částic.

Vše na tomto světě bylo naprogramováno a stvořeno. Nyní v programu používáme pouze 0 a 1. V zakvantovém světě je několik set kombinací. (př. Abeceda...obsahuje jen 36 písmen, ale lze z nich vytvořit miliony slov)


REVITALIZAČNÍ KAPSLE - funguje na stejném principu

Manipulací s energetickými hady, které tvoří všechny částice v buňkách našeho těla, lze prodloužit věk člověka až na 1500 let. Při nemoci – přeměna buněk na zakvantové úrovni, obrat ku zdraví. V lidském těle je cca 30 bilionů buněk. Každá z nich svou složitostí připomíná galaxii. Pokud zvětšíme buňky miliardkrát – továrna – může během několika hodin reprodukovat svou vlastní strukturu, přidat hady kde chybí, nebo odstranit zbytečné. Návrat z patologie do zdraví/omlazení podle stejného principu – tj. OVLÁDNUTÍ HMOTY (zakvantový svět)

Lze zadat, či změnit informační kód jako softwerový kód webových stránek. Zadá se revitalizační kód zdraví, mládí... dle pravidel zakvantové úrovně – totéž jako v technologiích. Dojde k okamžitému propojení provázaných částic...hologramy.


Až sem se to jeví, jako úžasná budoucnost….

Kde ale jsou hranice?

Kdo pohlídá čistotu záměru ? Proč nelze použít výše uvedené vymoženosti zakvantového světa bez kontroly, manipulování a ovládání "neposlušných"?

(příklad z fimového plátka – Prekrim – slopečnost, která na základě informací od tzv. tušitelů likviduje pachatele trestních činů, které ještě nebyly spáchány...tak jak to navrhuje tvořivá společnost. Jde o fikci z filmu Minority Report, který se odehrává v budoucnosti…


ZÁMĚRY:

KONTROLA EMOCÍ LIDÍ NA DÁLKU - ELIMINACE NEPOSLUŠNÝCH S NESPRÁVNÝMI EMOCEMI  - KONTROLA FINANCÍ - DOHLED NAD STAVEM FYZICKÉHO TĚLA - MONITOROVÁNÍ

KDO ALE BUDE KONTROLOVAT, OVLIVŇOVAT, POSUZOVAT, SOUDIT A TRESTAT...???


PLÁNOVANÁ BUDOUCNOST:

OKO BOHA A VADŽRA

Je snad plánem O/BOHA Vytvořit z lidí bytosti odpojené od přírody, napojené na technologický svět, lehce kontrolovatelné a ovladatelné ???

Bude lidstvo potřebovat uzákonit "etický rámec" pro řešení problémů lidských práv vyvolaných neurotechnologií, jako jsou mozkové implantáty nebo skeny, které mohou stále více nahlížet do myslí lidí???

Jelikož...technologie na zakvantové úrovni chce tvořivá společnost používat na sledování, monitorování a kontrolu lidí, jejich emocí, financí, změn v těle...A nejen to, má v úmyslu jejich ovládání, schováno za dobrý úmysl zásahů ve jménu dobra. Kdo ale bude určovat co a pro koho je to nejlepší dobro? 

A co se stane s plány naší duše, s lekcemi, které si do tohoto života vybrala, aby se například přes překonání problémů včetně možnosti prodělání nemoci, naučila soucítění, lásce a pokoře...Nestali by se z nás opět "roboti" či otroci, kteří by byli udržováni ve výborném fyzickém stavu, s dovolenými emocemi, aby sloužili opět například jako zdroje energie? (Viz info od této společnosti o kopulovitých stavbách a odebírání energie.)

Pro koho nyní?

Vždyť nové technologie můžeme začlenit do života člověka i bez jeho manipulací a UI. Proč musí být podmínkou vstoupit opět do nějaké společnosti. Pokud jde o skutečné dobro člověka, mělo by být projevem vývoje a pokroku, nikoli podmíněné a kontrolované. Něco mi na této společnosti "vrže". Snaha o získání nadvlády, podmiňování, rozčleňování, opěvování Islámského náboženství, které má kalibrační úroveň kolem 190 (viz info R. Hawkins a jeho mapa vědomí). 

Rovněž tato společnost zastrašuje lidi, kteří se duchovně otevírají. Zrazují je před používáním vlastní intuice pod pohrůžkou satana. Právo na intuici má pouze bůh, lidé se musí pokořit a slepě důvěřovat, předat svou moc do rukou tvořivé společnosti s tendencí maximální kontroly naprosto všeho – emocí, myšlenek, financí, zdraví. 

Rovněž například dokument od této společnosti o Matce Tereze, která měla kalibraci přes 700 – zdroj info – mapa vědomí R.Hawkins. V očích tvořivé společnosti šlo o vypočítavou zrůdu…Kdo jsou pak lidé, kteří zaujímají v tabulce kalibrace úroveň pod 200... Kdo posoudí, zda opět nejsme manipulování. 

Můžeme ale přeměřit pomocí kineziologického svalového testu etiku záměrů a úroveň vědomí představitelů společnosti. Nechci zde nikoho diskriminovat a proto výsledky neuvádím.

 To nechám na každém. Každý má možnost si tyto hodnoty zjistit pomocí kineziologického svalového testu - sám. (stalovému kineziologickému testu se můžete naučit na kurzu kineziologie

TO, ŽE DNEŠNÍ STAV JE KATASTROFÁLNÍ JE VÍCE NEŽ JASNÉ. DEJME SI ALE POZOR, KOMU SVĚŘUJEME SVÁ TĚLA A DUŠE, ABYCHOM SE NEDOSTALI "Z BLÁTA DO LOUŽE"