ČAKRY a citové bláto

22.05.2023

ČAKRY – tůňky energie

JAK SE STÁT AVATAREM…

Zdroj: seriál Avatar Aang

O TEVŘENÍ ČAKER, aneb, jak lze vstoupit do avatarského stavu.Čakry – jsou jako jezírka, ve kterých víří naše energie, a ve kterých se voda/naše energie – točí, než může téct dál. Kdyby zde nebyly překážky, tekl by pramen hladce a čistě. Jenže...život je zákeřný a do pramene ledacos spadne a pramen se ucpe/čakra se zablokuje. Když ale otevřeme průtok mezi jezírky(jednotlivými čakrami), energie poteče plynule a volně.


V lidském těle je 7 základních čaker.

Každá čakra, každé jezírko energie, má svůj účel a může ho

blokovat specifické citové bláto.

1. čakru blokuje STRACH, 2. - VINA, 3. - STUD, 4. SMUTEK, 5. LŽI, 6. SEBEKLAM, 7. LPĚNÍ NA TOMTO SVĚTĚ

1.  kořenová čakra - čakra země. Nejdřív zpracujeme /otevřeme čakru země,  která je na spodku páteře. Souvisí s přežitím, a blokuje ji STRACH. Čeho se nejvíc bojíš...ponoř se do svých strachů...nejsou skutečné, musíš se těch strachů vzdát, zpracovat je. Pusť své strachy po potoce. Tím otevřeš čakru země.

2. sakrální čakra – čakra vody. Tato čakra souvisí s potěšením, a blokuje ji pocit VINY. Teď se podívej na všechnu provinilost, která tě tíží. Za co si kladeš vinu? ...najdi konkrétní situace. Ty je třeba zpracovat na emoční úrovni, například technikou EFT. Je třeba přijmout fakt, že se všechny ty věci staly. Ale nedovol jim otrávit tvou energii.

Pokud chceš pozitivně ovlivňovat celý svět, musíš sám SOBĚ ODPUSTIT.

3. čakra ohně umístěná v oblasti žaludku. Tato čakra souvisí se silou vůle a blokuje ji STUD. Za co se stydíš? Jak jsi sám sebe nejvíce zklamal...Najdi situace, zpracuj a staň se vládcem ohně.

4. čakra lásky v oblasti srdce – je blokována SMUTKEM. Představ si všechen svůj smutek. V životě jsi poznal opravdu hluboké ztráty, ale láska je formou energie a je všude kolem nás. Láska je ve tvém srdci. Otevři jej a nech ji vstoupit do svého života. Nech bolest odplavat.

5. krční čakra, čakra pravdy, čakra zvuku, sídlí v hrdle. Souvisí s pravdou. Je blokována LŽÍ kterou říkáme sami sobě. Rovněž nemožností říkat to, co bychom chtěli. Přijmi se takový jaký jsi, postav se sám za sebe a otevři svou čakru pravdy.

6. čakra světla, umístěná uprostřed čela. Třetí oko, čakra vhledu a intuice. Souvisí s vhledem a je zablokována KLAMEM. Největším klamem tohoto světa je pocit oddělenosti. Věci, které pokládáš za oddělené jsou ve skutečnosti jedním a tímtéž. Jako 4 živly. Jsme všichni jedním národem, ale žijeme jakoby odděleně. Jsme propojeni. Všechno je propojené. Dokonce i oddělenost 4 živlů je jen iluzí.

7. čakra – čakra myšlenek – se nachází na temeni hlavy. Ovládá čistou vesmírnou energii a je blokována LPĚNÍM NA TOMTO SVĚTĚ. Zamysli se nad tím, co tě poutá k tomuto světu a...pusť to. Opusť všechna svá lpění, uvolni je. Nech je odplout po řece, ať čistá vesmírná energie v tobě volně proudí. Nech to být, jinak se ti nepodaří plout po čisté řece energie.

Pro vstup do avatarského stavu musíš otevřít všechny své čakry.

Po otevření i poslední 7 čakry, lze vstupovat do avatarského stavu naprosto libovolně. A jakmile do něj vstoupíš, budeš ho zcela ovládat a uvědomovat si všechny své činy.

CVIČENÍ NA HARMONIZACI ČAKER