ENERGETICKÁ KYVADLA  sloužíme jim?

19.03.2021

 ENERGETICKÁ KYVADLA

Existují v jemnohmotném světě a jsou napájena energií lidí.

Vždy k nějakému patříme a nějaká vytváříme. Lidé si neuvědomují, že bezděčně jednají v zájmu kyvadel. Všechno, co má nějakou energetickou (vibrační, informační) strukturu, se nazývá  energetickým kyvadlem. 

Existuje tedy například kyvadlo nemoci, zdraví, různých diet /keto dieta/, každá značka je kyvadlem /Sony, Vodafon, Tchibo/, také kurzy, semináře, různé akce... jsou kyvadly. Patří sem vše, co si vytváří energii, co má své přívržence, ale také odpůrce. Patří sem např. fotbalové týmy, každý sport má svá kyvadla, každý zpěvák na koncertě vytváří kyvadlo, jehož cílem je

ZÍSKAT CO NEJVÍCE ENERGIE K ROZKÝVÁNÍ.

Existuje spousta kyvadel nad námi, která bojují mezi sebou a my je krmíme svou energií. Jsou nenasytná a chtějí stále více a více energie. Přitom je jedno, zda jim projevíme souhlasnou, či odporující energii.

Kyvadlu vyhovuje jak pozitivní, tak negativní energie.

Člověk, jenž se nachází pod vlivem destruktivního kyvadla, ztrácí svobodu. Nad kyvadlem může zvítězit jen jiné kyvadlo. Pokud se v oblasti, ve které kyvadlo funguje objeví novinka, to znamená kyvadlo, které se začíná teprve rozhýbávat, má prozatím málo energie, málo se houpe, velké kyvadlo vehementně nechce novinku, která by mu sebrala přívržence - energii. Nastává boj o energii. Při každé nepříjemné situaci je nezbytné si uvědomit, že se vás pokouší zachytit kyvadlo. Když si to uvědomíte, máte možnost volby: projevit negativní emoce...tudíž dodat kyvadlu energii, nebo nereagovat, a tak zvítězit.

Staňte se pozorovatelem.

Nenechte se vtáhnout do hry. Nenechte se zavléct do reakce. Nedovolte, aby vás kyvadla vylekala, pohltila či zaskočila. Buďte vědomí.  Lidé dávají kyvadlům energii nevědomky. Vždy existuje velmi jednoduché řešení, přitom nám destruktivní kyvadla chtějí vnutit řešení složité. Je důležité změnit vztah k problému na opačný, a ten buď zmizí, nebo se rychle a snadno vyřeší. Nenechávejme v sobě místo pro problémy.

BUĎME vůči nim PRÁZDNÍ.

Kyvadla nemají vědomý záměr, ani rozum, a tudíž nelze říct, že něco zamýšlejí. Kyvadla se podobají parazitujícím entitám. Představují druhou civilizaci na zemi. Pomalu nás nenápadně ovládají.

ŠKODLIVÉ NÁVYKY

Škodlivé návyky určují kyvadla. Např. kouření není jen fyziologická závislost, ale také rituál, který ovládá kyvadlo. Abyste se od kyvadla odpoutali, je zapotřebí "změnit program". Je to stejné, jako s dotěrnou melodií, jež vám stále zní v hlavě, a které se zbavíte pouze tím, že ji přepnete na jinou. Stačí tedy místo starého rituálu, změnit program a věnovat se něčemu jinému, novému.

Naším cílem by tedy mělo být - nebýt pod vlivem cizích destruktivních kyvadel, ale naopak si vytvářet svá vlastní, pozitivní kyvadla.

Dokud si nevytvoříme vlastní kyvadla, sloužíme cizím kyvadlům, bohužel většinou destruktivním, která nás připravují o naši vzácnou energii. To je hlavní úkol těchto z převážné většiny - destruktivních kyvadel. Předáváme jim svou energii, jsme vysáváni ve jménu něčeho, co není naším cílem, pouze jsme přistoupili na - hru diskuze o tématu. Čím vehementněji se zapojujeme ať už při vzývání-fandění, či odporování-odsuzování, nadávání, tím více kyvadla rozkýváváme. Jestliže tedy bojujeme s kyvadlem, dáváme mu svou energii. Po takovéto energetické účasti se cítíme vycucnutí. Svou energii jsme předali ve jménu cizího zájmu, který se nás ani nemusí týkat. Jestliže popustíte uzdu negativním myšlenkám, vstupujete do hry s destruktivním kyvadlem a vyzařujete energii na jeho frekvenci.

Uzavírejte se před špatnými zprávami a vnímejte jen ty dobré. 

Vyhledávejte je, diskutujte o nich. To jsou poslové vlny úspěchu.

Čím hůře člověk smýšlí o světě, tím více tato destruktivní kyvadla přitahuje.

Zaujměte protikladný postoj. Radujte se z maličkostí. Zbavte se starého návyku rozčilovat se z jakéhokoli důvodu. Jestliže přijímáte a přenášíte negativní energii, vytvoříte si peklo, ale pokud přijímáte a přenášíte pozitivní energii, vytvoříte si ráj.

HLAVNÍ PODMÍNKOU ÚSPĚŠNÉHO BOJE S KYVADLEM JE - NEBOJOVAT.

Čím aktivněji se bráníte kyvadlům, která vás zlobí, tím více na vás budou dorážet. Je třeba je prostě ignorovat. V takovém případě vás nemá za co zachytit. Jakmile se odpoutáte, pustí vás také.

Energie zastaveného kyvadla přechází k vám.

Existují ale také konstruktivní kyvadla, jejichž podporováním se naopak energií nabíj íme.Vezměme například SVOU PRÁCI. Pokud chodíte do práce, která vás baví, nabíjíte se konstruktivní energií. Pokud vás ale práce nebaví, kyvadlo vás vycucává.

Dávejme si vždy dobrý pozor, kam věnujeme svou energii, zda jde o věc, která je v našem zájmu, či jde o pouhou manipulaci - strhnout a vyvolat reakci, ať už kladnou či zápornou...obě rozhýbávájí kyvadla, a vysávají energii.

Na světě jsou samá kyvadla, která něco ovládají. Některá jsou opravdu velká a silně negativní. Koukněme se na například na kyvadla politická. Vůbec nezáleží na tom, jste li příznivec, či odpůrce toho, co kyvadlo hlásá. Např. politici, kteří se nám nelíbí, až se divíme, jak to, že jsou stále u moci, když se chovají nekorektně. Spadají do kyvadel politiky a jsou živena energií lidí a to jak příznivců, tak odpůrců. Každá se hodí a mohutně rozkývává kyvadlo.

Extrémně silné je dnes také kyvadlo covid, kyvadlo testování, očkování.

Všichni, kdo se účastní diskuze, destruktivní kyvadla krmí byť s nimi nesouhlasí,

svým zájmem, účastí, reakcí ať už kladnou, či zápornou - svou energií.


NAŠE DESTRUKTIVNÍ KYVALDA

I my sami si dokážeme vytvořit DESTRUKTIVNÍ KYVADLO. Může jít např o kyvadlo strachu, neúspěchu, nemoci...), které krmíme svými obavami a strachy. Čím více energie do obav vkládáme, tím více kyvadlo rozkomíháváme a ono sílí. Zjistili jsme tedy, že i my si můžeme vytvářet naše vlastní destruktivní kyvadlo, když zažíváme něco negativního, s čím nesouhlasíme (práce), co nás trápí a my na to pravidelně myslíme. Budujeme si kolem myšlenek spoustu negativní energie (vytváříme vlastní destruktivní-negativní kyvadlo, které krmíme svou negativní energií svých destruktivních myšlenek).

Zde navíc naskočí ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI, který vám dá stále více podobných myšlenek a vy jste se zasekli v okovech vlastního destruktivního kyvadla.. Jediný způsob, jak z toho ven, z toho na co musíte stále myslet - je -ZAČÍT SE ZABÝVAT NĚČÍM JINÝM. Přestat krmit toto naše destruktivní kyvadlo. Vytvořit jiné, konstruktivní a začít spadat - myslet - prožívat - krmit energií toto nové, pro vás konstruktivní kyvadlo.

KYVADLO ÚSPĚCHU

Naštěstí totéž platí u KYVADEL ÚSPĚCHU, které si rovněž můžeme vytvořit. Tato kyvadla rozkomíháváme svými pozitivními myšlenkami, těšením se, představami, prožíváním, vizualizací.

Neustále se pohybujeme mezi spoustou kyvadel, většinou pro nás destruktivních, která zkouší získat naši energii. JAKOUKOLI, a získat tak větší okruh pohybu - vlivu, více naší energie. Není-li záměr kyvadla naším záměrem,

jde o okrádání nás o naši energii. A my ji ochotně, díky našim reakcím - předáváme.

Jediné řešení, jak nekrmit cizí destruktivní kyvadla - IGNOROVAT JE.

Nekrmit, nevšímat si jich, přehlížet, nezapojovat se do diskuze. Kyvadla se nás vždy snaží vytočit a když přistoupíme na jejich hru, ihned nás připraví o velké množství energie.

Platí tedy - nereagovat na útoky a provokace, prostě je ignorovat.

Podle učení ruského autora knih o transurfingu - Vadima Zelanda