Jste nemocní? a říkáte si..."proč já"...

06.02.2020


CHCEŠ BÝT ZDRÁV? TAK BUĎ!

To co vysíláme, to také sklízíme...v dobrém i ve zlém

    JSOU TO SICE PRAVDY...ALE NEJSOU NÍŽE VYŘČENÉ "PRAVDY" PŘÍLIŠ KRUTÉ?

    Nikdo, kdo je nemocný, si nezaslouží politování. Nemocnému máme pomoci, ne ho litovat

    Neexistuje zdravá duše a nemocné tělo, tak jako neexistuje nemocná duše a zdravé tělo. 


A DALŠÍ PRAVDY...

Sami vytváříme svět, ve kterém hyneme. Dusíme se tím vším, tou zlobou, nenávistí a špinavými myšlenkami. A všechno se nám potom vrací :-(

.ŠKODLIVÁ CHEMIE ZLÝCH MYŠLENEK A ŠKODOLIBOSTI

Tato zlá síla vede k degeneraci lidstva,k nenávisti, zlobě, k alkoholismu, drogám...

Emoce hněvu, závisti a nenávisti fungují na frekvenci 1 Hz. Naopak emoce lásky vibrují na více než 25 Hz, stejně "bohatě" vibruje vděčnost, odpuštění, radost..


Je prokázáno, že pokud člověk ve své řeči používá hrubá a sprostá slova, nadávky, které v sobě mají ničivý náboj, jeho chromosomy se začínají deformovat do takové míry, že probíhá změna molekuly DNA a ta začíná vytvářet záporný program, který může vést k sebe likvidaci.

A...funguje to samozřejmě i OBRÁCENĚ :-)


JE PROKÁZÁNO, ŽE MOLEKULY DNA VNÍMAJÍ LIDSKOU ŘEČ !!!

A pod jejím vlivem tyto molekuly mění svou formu a strukturu.

To znamená, že každý člověk svou řečí ovlivňuje svůj vlastní životní program.

MYŠLENKY A EMOCE

Energetické pole člověka okamžitě reaguje na libovolnou myšlenku či emoci, a jestliže jsou negativní, odpovídá lidské pole ostrou negativní reakcí.

Myšlenka má sílu ROZKAZU a energie ji nevyhnutelně následuje.

Emoce jsou jako vlny na moři. Když jsou jemné a teplé, je radost se v nich koupat. Když jsou rozbouřené a ledové, je koupání v nich život ohrožující. Stejné je to i s emocemi, které prožíváme. Buď nás naplňují radostí, klidem a spokojeností, nebo se trápíme a utápíme ve strachu, lítosti, pocitech viny, zlosti, depresích...až z toho onemocníme. Volba je na nás.

VZNIK NEMOCÍ je většinou spojen s narušením zákonů morálky a etiky. Nemoc je jasným signálem, že člověk nejde správným směrem.

Skutečné léčení probíhá prostřednictvím uvědomění si chybného chápání světa.

Všimněte si zajímavé skutečnosti, že...

určitá část  lidí se nechce doopravdy vyléčit a být zdravá. V běžném životě je pro ně pohodlnější být nemocný, neduživý, nemohoucí. Doma se o ně starají, známí jim vyjadřují soucit a větší pozornost než kdyby byli zdrávi, i v práci jsou určité výhody a úlevy...a od státu plynou také nějaké ty výhody.

Prvotním zdrojem našeho zdraví či nezdraví je naše VĚDOMÍ.

Mnoho nemocných hraje "hru" s názvem - "jen si mě zkuste vyléčit" a s úspěchem "vyhrávají" nad lékaři, nebo léčiteli.

Člověk podvědomě NECHCE na svém stavu nic změnit. Je pro něj "výhodný". Je to možná jediný způsob, jak mít pozornost okolí, partnera, a nebo mu tento stav přináší jiné výhody ( bezpracný příjem peněz, osvobození od práce či jiných aktivit..)

Mezi námi jsou lidé, kteří návštěvy u lékaře prožívají stejně jako jiní lidé kulturní akce, kino či divadlo. Když se nad tím zamyslíme hlouběji, zjistíme, že takový člověk probírá téma hlavně o doktorech. Je schopen dopodrobna vyprávět, co mu který lékař řekl. Jak je silný, co všechno už si prožil, že tohle by nikdo nevydržel. Na každé situaci vidí jen to špatné.

Určitě takové lidi z okolí také znáte...ale uvědomme si, že každé takovéto chování je jen VOLÁNÍ PO LÁSCE...