Kvantová evoluce

15.10.2018

Možná už jste si také všimli nového fenoménu, takzvané kvantové terapie. 

O co se vlastně jedná?

Jde o techniku, která dokáže jednoduchým způsobem vrátit náš systém do přirozeného stavu rovnováhy a zdraví. Umožňuje hlubokou relaxaci a uvádí do chodu samoléčebné procesy v těle i mysli. Hluboce se dotýká nejen důsledků, ale i příčin problémů.

Touto technikou, kvantovou vlnou, lze účinně řešit přetrvávající zdravotní problémy jako je např. tenisový loket, zamrzlé rameno, astma, zablokovaný krk, stejně jako akutní stavy, např. urychluje léčení úrazů. Stejně účinně dokáže řešit problémy psychické ať už se trápíte smutkem, výpady vzteku, či stresem, můžeme pomocí této techniky rušit škodlivé programy v podvědomí  a ukládat nové.

Kvantovou vlnou lze také čistit prostory od škodlivých geopatogenních, patogenních a psychogenních zón, zvyšovat energii v prostoru, odvádět duše zemřelých, harmonizovat čakry, pročišťovat auru od potulných astrálních bytosti atd. V neposlední řadě lze touto technikou opravovat rozbité předměty... 

NA KURZ KVANTOVÉ TERAPIE SE MŮŽETE OBJEDNAT ZDE:

příběhy z praxe kvantové terapie jsou k nahlédnutí zde:

KVANTOVÁ VLNA, KVANTOVÉ POLE, KVANTOVÁ TERAPIE

Co si konkrétně máme pod těmito  pojmy představit je ale těžko vysvětlitelná otázka nejen pro kvantové fyziky, vědce, lékaře, léčitele, ale i pro ostatní běžné lidi, kteří se naučili tuto metodu - vstupu a uchopení kvantové vlny - používat na nejrůznější problémy, ať už fyzického či psychického rázu.

Brzy pochopíte, že nikdo vlastně nic konkrétního neví.


Způsob uchopení kvantové vlny je silně individuální,

 jak zjistíme po prostudování knih, které napsali lidé, kteří tuto metodu úspěšně používají na druhých, na svých pacientech, které postupně přejmenovali na klienty, neboť se nejedná o čistě lékařský postup, spíše se s touto technikou dostáváme za hranice této dimenze, za hranice času i našich pěti smyslů.

Při snaze najít nějaký univerzální návod na to jak používat kvantovou vlnu, brzy narazíme na skutečnost, že způsob použití je značně rozdílný u různých praktiků této metody, od použití dvou bodů, přes tři body, bodu nula, až po úplně neadresné posílání vlny do energetického - kvantového - pole klienta.

Nutno podotknout, že všechny způsoby jsou účinné jak na zdravotní, tak na psychické a další problémy. Přes vyzkoušení různých technik se můžeme dostat ke svému vlastnímu způsobu


PRÁCE S KVANTOVOU VLNOU

Faktem zůstává, že přístup k této energii má každý a nemusí být zrovna šaman. Všichni umíme tuto vlnu energie - tyto léčivé frekvence - uchopit.

Zkušenost s energií je u každého jiná, jako je u každého jiný otisk prstu, přestože prsty máme všichni stejné.


JAK TO TEDY FUNGUJE?

Vyjděme z teorie relativity - čas, energie a hmota, jsou vzájemně propojené.

Hlavní princip kvantové fyziky - mysl a hmota nejsou oddělené prvky.

Kvantovým polem proudí vlny informací.

Fyzika potvrzuje, že všechno ve vesmíru jsou vibrace různých frekvencí.
Vibrace = kmitání.

Účinky vibrace jdou za hranice toho, co rozeznávají naše smysly.

Kvantové pole tvoří vlny (harmonie) a částice (chaos, ztráta uspořádání)

Kvantové pole ve skutečnosti není prázdné. Je tvořeno částicemi vibrujícími ve svém nulovém bodě, neustále mezi sebou komunikujícími.

Jsou zde vlny informací.

Představte si své tělo jako prostor, kterým proudí harmonické vlny. Pokud se vyskytne problém, ať už na fyzické či psychické úrovni, vlny se rozpadnou na částice (chaos). Kvantová vlna přichází skrze frekvence a říká částicím, jak být opět vlnami (harmonií).

Kvantová vlna tedy vyrovnává chaos - částice v energetickém poli zpět do vlnění - harmonie a zdraví.

Uvědomme si, že dnes na nás působí zvenku spousta rušivých frekvencí ve formě různých druhů vyzařování (počítače, mobily, wifi), které naše kvantové prostředí rozrušují a vytvářejí disharmonie - chaos.

Léčení pomocí kvantové vlny je jednoduché. Na rozdíl od medicíny a různých technik energetického léčení, "kvantovka" nediagnostikuje, nezaměřuje se na symptomy.

Jde o jednoduchý proces. Nevyžaduje, abyste seděli ponořeni v meditaci, ohýbali své tělo do nepřirozených pozic, či nějak násilně upravovali dýchání.

Uchopení kvantové vlny je bezdotykový přístup k léčení, prostý jakýchkoli technik.

Nediagnostikujeme, nehledáme problém. Naopak, představujeme si řešení. Stačí se naladit na kvantové pole, splynout s frekvencemi, propojit své kvantové pole s klientem a nechat vlny proudit. Musíme jen přijímat, nic nevysílat, nesnažit se manipulovat. Jakmile se snažíme energie řídit, přestává fungovat.

Kvantovou vlnu si můžeme představit jako softwarový upgrade nastolující rovnováhu zdraví, harmonii, sjednocující pole kvantové fyziky.

Jediné, co je třeba si natrénovat a co je také součástí nabízeného semináře 

JAK UCHOPIT KVANTOVOU VLNU, je:

1. Umění vstoupit do stavu mysli ALFA (což je stav uvolnění a klidu, v alfě se nacházíme např. těsně před usnutím nebo při meditaci). Na semináři se naučíme rychlou metodu, jak během několika sekund vstoupit do tohoto stavu.

2. Rozšířit své vědomí a uvědomění.

3. Jednoduchými cvičeními se naladit na kvantové pole, vstupovat do vyššího vědomí, do vědomí pole.

4. Dodržovat podmínky pro práci s kvantovou vlnou se kterými se na kurzu seznámíme

Součástí bude také "otevření" Vašich dlaní, a pak už nic nebrání Vašemu prvnímu uchopení kvantové vlny a jejímu používání ať už pro sebe, nebo pro druhé.

Správně poslaná kvantová vlna funguje vždy. Nejčastěji se projeví ústupem daného problému - bolavý loket, krční páteř, zub, kyčel, pocit úzkosti atd.

Někdy se však může zdát, že se vyřešilo zdánlivě zcela něco jiného nebo také něco navíc. Naše role je zpřístupnit propojení s léčivou frekvencí. Změna se pak může projevit specificky, na jiném místě, ve změně, kterou vesmír navrhl speciálně pro daného člověka.