Karmická numerologie

15.02.2018

Když se duše narodí, pamatuje si záměr a úkol, se kterým sem přišla. Jenže duše dítěte se narodí do určitého prostředí, kde na něj začnou působit vlivy z okolí, které mu ukazují, co správné je a co ne. Čím více je potlačován individuální projev dítěte, tím rychleji zapomíná na svůj úkol.

Informace o tom, jaký úkol máme plnit najdeme v KARMICKÉ NUMEROLOGII. (používáme redukci čísel na 1 číslici - 1 - 9)

Každý člověk při narození dostává ihned nejdůležitější čísla ve svém životě a to datum narození. Ta ukazují na základní karmické úkoly a také, pod jakými vibracemi se člověk nachází z hlediska čísel.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO - 1 - AKTIVITA, SAMOSTATNOST, NOVÉ ZAČÁTKY,EGO.

Tito lidé jsou pod ochranou slunce. Karmický úkol pro všechny 1 - je stát se mágem svého života, být aktivní, jít vpřed. Jedničkám vyhovují volnější pracovní aktivity nebo podnikání, protože mají problémy s autoritami...sami chtějí být autoritou. Mívají pocit osamocení. Mají více obdivovatelů než přátel. Pokud s nimi někdo jedná nespravedlivě - neodpouští.

DÍTE pod vlivem 1 - si téměř vždy projde obdobím egocentrismu a narcisismu. Měli bychom tomuto dítěti často připomínat, že se netočí vše jen kolem něj, že existují také ti druzí. Děti 1 mají velkou touhu objevovat a neustále na sebe upozorňovat. Jsou to malí manipulátoři. Úkolem rodičů je potlačovat sobectví, ale podporovat přitom obrovskou aktivitu. Jedničky mají od mala tendenci nedokončovat započaté. Právě to je varovný prst pro rodiče. Donuťte děti dotahovat vše do konce. To se jim v životě rozhodně vyplatí. Jedničky se často projevují jako hlučné a neukázněné. Výchova jedniček není jednoduchá. Jsou to velcí individualisté a musí se u nich omezovat sklon k sobectví.

1 a ZDRAVÍ - zdravotně si jedničky musí dávat pozor na pohlavní orgány (vaječníky, prostatu), na dolní zádové partie a také na srdce. Lépe než na chemické léky reagují na čínskou medicínu a alternativní způsoby léčby. Jedničky mají tendenci zadržovat vztek - je třeba se naučit jej uvolňovat - např. fyzickou aktivitou

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 2 - velká potřeba lásky a něhy, spolupráce. Klíčové slovo pro 2 je CIT. Jsou vysoce citliví na pohyb měsíce. Jsou rádi součástí kolektivu, rádi pracují v týmu, málokdy pracují samostatně. NERADI ROZHODUJÍ, raději vyčkávají až někdo jiný učiní rozhodnutí. Často mění své nálady. Mají dvojí tvář. Jsou veselí a vzápětí se rozpláčí. 2 mají sklon k dramatizování. Hodně dvojek mívá v rukou léčivou energii.

DÍTĚ 2 - Je spíše pasivní a vyčkává, až se věci vyřeší sami. Nehrne se do aktivit. Chová se odměřeně. Tyto děti nejdou ochotny příliš komunikovat. Touží po klidném prostředí a potřebují, aby byly milovány. Často mění nálady. Vlastnosti, které je třeba rozvíjet jsou - rozhodnost a odhodlanost. Vlastnost, kterou je třeba potlačit - je pohodlnost. Když chceme u tohoto dítěte něčeho dosáhnout, musíme to vzít přes city.

ZDRAVÍ 2 - Pozor na střevní trakt. Jsou vysoce senzitivní. Pokud mají dvojky závislosti (pití, drogy), jejich senzitivní energie zhrubne. Když musí "ohýbat svůj hřbet" trpí bederními bolestmi. Pozor na oblast krku. Trpí na syndrom vyhoření. Je pro ně důležitá meditace, dýchací techniky. Milují tanec.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 3 - symbolizuje VŠESTRANOST, ČINORODOST, ŠIKOVNOST a NEDOCHVILNOST.

Jsou to výborní společníci, kamarádi. Mají obchodního ducha, přitahují lidi. Stále něco dělají, jsou akční. Mají tendenci nechávat vše na poslední chvíli. Nenudíte se s nimi. Mají výbornou schopnost komunikace

DÍTĚ 3 - jsou to malí rozumbradové, většinou se velice rádi učí. Začínají brzy mluvit, mají rády společenské hry. U těchto dětí je vhodné rozvíjet jejich šikovnost, jsou velmi často umělecky nadané. Je třeba jim umožnit - vyjadřovat se všemi dostupnými prostředky. Tyto děti potřebují podporu a chválu. Slyší na lichotky - takže chválit, chválit, chválit.

Zdraví 4 - trpí stresem. Dostanou-li se do prostředí, kde se nemohou vyjadřovat, často je bolí v krku. Pokud žijí ve stresu, trpí alergiemi. Pokud je zablokována jejich tvořivá energie - přibírají na váze. Vhodnou léčbou pro dvojky - je "potrava pro duši" - poslech hudby, proházky...

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 4 - karmickým úkolem 4 je ZAVÉST DO ŽIVOTA SYSTÉM, ŘÁD A POŘÁDEK.

Jsou zruční, spolehliví a také často konzervativní. Mají rádi uspořádanou pravidelnou činnost. Nemají rády velké změny ani experimenty. Mají sklon obracet své problémy DOVNITŘ. Chybí jim sebejistota. Mají dobré organizační schopnosti, výborně se hodí pro podnikání. Mají rádi peníze, které jim dávají pocit jistoty, kterou všechny 4 potřebují. Některé 4 bývají majetnické.

DÍTĚ 4 - Projevují se jako vedoucí, kteří všem vnucují svou vůli. Nesnáší odpor, mají sklon trucovat. Nic s nimi nehne. Je třeba vždy chvíli počkat, a pak řešit... jinak se rozzuří. Tyto děti věří jen tomu, na co si mohou sáhnout. Mají potřebu vyrůstat ve svém prostředí, mít své hračky, svůj pokoj, vlastní pokladničku!!! Hmatatelné zázemí je pro ně velmi důležité. Úkolem rodičů dětí 4 - musí je naučit dodržovat čas a sliby.

ZDRAVÍ - 4 - bolesti nohou - pokud se nehýbou a stojí na místě. Když se vyhýbají změnám, trpí zácpou a oslabeným imunitním systémem.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 5 - TOUHA PO ZMĚNÁCH, OSVOBOZENÍ OD PŘEDPISŮ A PRAVIDEL. VŮDCOVSKÉ SCHOPNOSTI A OSOBNÍ KOUZLO.

Umí strhnout davy svým magickým vlivem. Berou život jak přichází, den po dni.

DÍTĚ 5 - je živé, nerado ustupuje. Potřebuje jít cestou, kterou si samo vybralo. Nerado poslouchá, protože nemá rádo pravidla. Má potřebu volnosti. Děti 5 jsou velmi kritické, proto by by rodiče měli vážit před dítětem svá slova. 5 mají výborný pozorovací talent. Jednejte s nimi vždy na rovinu. Když 5 obelžete, přestane Vás vnímat jako autoritu. Pětky se nepřetvařují.

ZDRAVÍ 5 - mívají sklon k závislostem. Často se přetěžují a vyčerpávají. Většinou mají rychlý metabolismus. Když přecení své síly - přitahují nehody.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 6 - VÝBORNÝ VKUS A UMĚLECKÉ NADÁNÍ. DŮLEŽITOST RODINY a DĚTÍ, HARMONIE.

Milují stabilní a pevný domov. Umí vydělávat peníze. Mají sklon dramatizovat situace. Nedokáží žít sami. Pokud musí 6 skrývat své city, stává se z něj bezcitný, nelaskavý člověk.

DÍTĚ 6 - má talent na různé činnosti a vytříbený vkus, který by rodiče měli rozvíjet a podporovat. 6 touží po harmonii a lásce. Potřebují cítit, že jsou milovány. Když citově strádají, stávají se plačtivými. Je třeba u nich budovat pracovitost, aby nesklouzly k lenosti.

ZDRAVÍ 6 - trpí depresemi a nerovými problémy. Pomáhá jim aromaterapie, muzikoterapie, terapie barvami.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 7 - NEZÁVISLÍ, DOBŘÍ RÁDCI, MAJÍ LÉČITELSKÉ SCHOPNOSTI.

V lásce se neumí dobře vyjadřovat slovy. Rádi žijí ve volných svazcích. Přátele hrají významnou roli, rádi jdou svou vlastní cestou, milují svobodu. Nesnáší prázdné tlachání. Těžko se ovlivňují, dělají si co chtějí oni. Nesnázím se vyhýbají, nechtějí je řešit. Těžko přijímají názory druhých, chtějí na vše přijít sami. 7 přitahují peníze jako magnet. Jsou šetrné, ale velice rády i utrácejí. Musí si dát pozor na sobectví.

DÍTĚ 7 - nerado se svěřuje, chce mít svůj klid a nechce nic řešit. Rodiče by se měli vyvarovat těchto věcí - neradit, nezasahovat, neovlivňovat - respektovat jejich cesty. 7 chtějí vše zvládnout sami. Rodiče by měli mít ovšem připravenou pomocnou síť, kdyby situaci sami nezvládli. Tyto děti mají tendence poroučet a přenášet povinnosti na druhé. Nerady dostávají příkazy. Konfliktům mezi rodiči se striktně vyhýbají...jako všem konfliktům, dělají, že se jich to netýká.

ZDRAVÍ 7 - srdeční problémy a kolena - když se cítí zrazeni. Také střeva - když nemohou strávit situaci a plíce, když nemohou daný stav rozdýchat. 7 Pomáhá příroda a pobyt u vody, také les.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 8 - SÍLA, ENERGIE, KARMA, VŮDČÍ OSOBNOSTI, PODNIKÁNÍ, VÝTEČNÍ OBCHODNÍCI, ORGANIZAČNÍ SCHOPNOSTI.

Silné osobnosti, které dokáži hnout světem, bohužel to bývá i v negativním slova smyslu. Pokud neplní své karmické zadání, pak se může jednat o nebezpečnou osobnost, zneužívající své moci . 8 je nejsilnější číslo. Sílu buď využíjí - vůdci, státníci, podnikatelé, nebo zneužijí - tyrani, despoti, puntíčkáři. V číně staví lidi s 8 do popředí velkých obchodních společností, několik prezidentů Usa mělo jako životní číslo 8 mičku plus znásobené 8 v numerologické mřížce.

DÍTĚ 8 - Od dětství by se měly směrovat správným směrem. Učit vztahu k financícm a k hosporačení s majetkem, protože je předpoklad, že v dospělosti budou zastávat vedoucí funkce. Je třeba vést je k zodpovědnosti, měly by by mít možnost podílet se na rozhodování o tom, co se děje doma ( samozřejmě úměrně k věku ). Rodiče by je měli vést k soběstačnosti a skromnosti, etice. Tyto děti mají sklon šetřit svou energii a jít snadnější cestou. To by rodiče neměli akcetpovat - nezametat cestičku. Snižují tím jeho šance ve vedoucí pozici, která je s nějvětší pravděpodobností čeká. Z dítěte by vyrostl jedinec, který energeticky cítí, že má být vůdce, ale není schopen překonávat překážky.

ZDRAVÍ 8 - problémy solaru plexu a obtížné dýchání - se dostavují při negativním smýšlení o penězích. To přivolává skutečný nedostatek a uvedené zdravotní problémy.

ŽIVOTNÍ ČÍSLO 9 - KAZATEL - LIDÉ PRAVDY

Tito lidé jsou předurčeni k tomu, aby vedli ostatní ne do boje, ale do světa pozorumění a lásky. Do tohoto čísla se rodí staré moudré duše.

DÍTĚ 9 - tyto děti ví, nebo tuší, že existují věci mezi nebem a zemí. Většina dětí 9 dostává do vínku sklony k vůdcovství. Jsou jim předurčeny posty učitělů a duchovních vůdců. Děti narozené pod vlivem 9 mají často touhu zůstat samy a v klidu o něčem přemýšlet. Ponechte jim tento klid. Děti 9 si rozumějí se staršími kamarády. Tyto děti v sobě mají hluboko ukrytou moudrost. Musí se ale naučit, že každý čin bude zhodnocen, každá akce přinese reakci...ať už negativní, či pozitivní. Pokud se naučí s moudrostí pracovat, budou uznávaní a okolí s nimi bude počítat a ctít je. Jestliže se tak nestane, dostane se jim podceňování a jejich potenciál nevykvete. Z dítěte vyroste zahořklý jedinec, který bude kázat, že všechno je spatně. Zůstane sám.

ZDRAVÍ 9 - 9tky trpí na astma - je to důsledek pocitů viny nebo méněconosti, tehdy přichází dýchací potíže. Hrozí jim také deprese. Pokud lidé 9 nemohou "strávit" svou životní situaci - objevují se problémy se střevy. Vhodnou léčbou pro 9 je dostatek pohybu a pobyt v přírodě.