KVANTOVÁ VLNA - proč někdy nemusí fungovat a jak to vyřešit

24.09.2018

PODMÍNKY PRO PRÁCI S KVANTOVOU VLNOU

...aneb, kdy Vám kvantovka nemusí fungovat

Vyjděme ze základů kvantové terapie. Vibrace = kmitání. Kvantovým polem proudí vlny informací

Kvantové pole tvoří vlny (harmonie) a částice (chaos, ztráta uspořádání)

Představte si své tělo jako prostor, kterým proudí harmonické vlny...pokud se vyskytne problém, ať už na fyzické či psychické úrovni, vlny se rozpadnou na částice (chaos).

Kvantová vlna přichází skrze frekvence a "říká" částicím,

jak být opět vlnami

Kvantová vlna tedy vyrovnává částice v energetickém poli zpět do vlnění - harmonie a zdraví.


Vaši kvantovou vlnu  tudíž může přerušovat vyzařování přístrojů, jako jsou wifi, počítače, mobily...a také "chaos" v hlavě - přemíra myšlenek 

to vše rozrušuje vlnění, nastává rozpad vlny na částice - do stavu chaosu


PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO POSLÁNÍ KVANTOVÉ VLNY

1. podmínka - umění vstoupit do kvantového pole a do stavu Alfa, do stavu relaxace, do stavu bez myšlenek. Tato podmínka vychází ze skutečnosti, že "neklid v hlavě", kdy Vám jedna myšlenka skáče přes druhou jako opice (chaos), nezajišťuje možnost proudění klidné kvantové vlny a přerušuje ji.

MYŠLENKY PŘERUŠUJÍ KVANTOVOU VLNU, rozrušují vlnění, nastává rozpad vlny na částice


2. podmínka - vychází z druhé skutečnosti, že

vyzařování přístrojů přerušuje kvantovou vlnu !!!

Uvědomme si, že dnes na nás působí zvenku spousta rušivých frekvencí ve formě různých druhů vyzařování (počítače, mobily, wifi...), které naše kvantové prostředí rozrušují a vytvářejí disharmonie - chaos.

Pokud budeme tedy stát v dosahu přístrojů, ať už je to počítač, wifi, nebo budeme mít v kapse mobil ( to vše platí i o člověku, kterému posíláme kvantovou vlnu...) může dojít k přerušení této vlny a léčení tudíž "nedoběhne".

Totéž platí pro posílání kvantové vlny na dálku.

EXISTUJE ŘEŠENÍ

buď od sebe odstraníme všechny přístroje a vše co má méně než 6000 bovisů, abychom byli v "čistém" prostředí bez vyzařování přístrojů, nebo na přístroje umístíme pohlcovače záření, čímž jejich neblahý vliv eliminujeme, což naše tělo ocení i v době, kdy nebudeme pracovat s kvantovou vlnou (viz známe škodlivé účinky mobilů, wifi, kódů pokladen...)

Můžeme použít buď tachyony, které nalepíme přímo na přístroje, nebo vysoko vibrační čipy, které jsou ještě účinnější.

možnost objednání čipů a tachyonů - na tel 608 31 35 31

Praxe ukázala, že s čipem nebo tachyonem je eliminováno škodlivé záření  a kvantová vlna v blízkosti s takto ošetřenými přístroji opět FUNGUJE.


VYSVĚTLENÍ bovisů

BOVISOVA STUPNICE vibračních hodnot

Bovisy - můžeme přirovnat k měrným jednotkám...

pro tekutiny máme litry, váhovou jednotkou je kilogram...a jednotkou energie je bovis.

Radio vitalita je synonymem pro bovis energie.

Podle teorie radio vitality každá živá buňka produkuje záření o určité vlnové délce, které jsou měřeny v jednotkách bovis. Záření nad 6000 - harmonické vlny, pod 6000 - chaos.

Naše energie by neměla klesnout pod 6 - 6 500 (zajišťuje harmonické vlnění).

Pro udržení energie je vhodné odstranit od sebe

"vysavače"energie, věci, které vyzařují méně než 5000 bovisů

Patří k nim např. mobily, počítače, klimatizace, elektro smog jako takový atd., které

mají radio vitalitu pouze okolo100 bovisů!!! VYSÍLAJÍ ŠKODLIVÉ ZÁŘENÍ (CHAOS)

Pokud na přístroje umístíme vysoko vibrační čip, pozvedneme jejich bovisy na harmonických 6000 bovisů...v této hladině chaos přechází do harmonických vln a takový přístroj už naše poslané vlny rušit nebude :-).