Nehřešte slovem (ani myšlenkou /tichým slovem)

05.08.2020

Cokoli řeknete, bere vaše podvědomí vážně

Podvědomí nemá žádný svůj vlastní názor. Přijímá vše, co vyslovíme a vytváří náš osud v souladu s naším přesvědčením. Vždycky říká "ano" . 
Naše podvědomí nás miluje natolik, že nám daruje všechno, co jenom vyslovíme.

Volba je ovšem na nás. Pokud si vybereme "ubohé" myšlenky a představy, podvědomí se rozhodne, že právě tohle je to, co chceme. Dokud nezměníme svá slova, myšlenky a přesvědčení, zůstane všechno při starém. Podvědomí nás bude přivádět do patřičných situací.

Nikdy neurážejte lidskou důstojnost, ať už je řeč o čemkoli. 
O zevnějšku, o národnosti, sexu atd. A také sami sebe neurážejte a neponižujte. Nepřinese vám to nic dobrého, stejně jako podobné poznámky o jiných.

Podvědomí neumí rozeznat hranice mezi vámi a jinými lidmi.


Věří, že mluvíte o sobě. Příště, až budete mít tendenci někoho zkritizovat, ptejte se nejprve sami sebe, čím je to vyvoláno. Vždyť na druhých vidíme jenom to, co vidíme v sobě samých. Mimochodem, věděli jste, že když pomlouváte druhé, provádíte tzv. černou magii? Velice často při tom dochází k uřknutí, aniž byste si to uvědomili.

Místo abyste lidi kritizovali je chvalte :-) 
Během měsíce zaznamenáte velké změny.
Když poněkud změníte způsob mluvy, přitáhnete k sobě jiné životní situace.
Vyberte si svobodu. Svobodu, která vás zbaví negativních představ o životě. Začněte afirmacemi. Opakujte si, že jste milováni, že si zasloužíte se uzdravit, že k sobě přitahujete všechno, co je k uzdravení na fyzické úrovni nutné. Věřte, že přání uzdravit se a zůstat zdravý je absolutně bezpečné. Mnozí lidé se cítí zcela bezpeční pouze když jsou nemocní.
Zpravidla patří do kategorie těch, kdo neumějí říci "ne". Jediná možnost odmítnutí je pro ně ukryta ve větě "Jsem příliš nemocný/nemocná, než abych to mohl/mohla udělat".
Jako výmluva je to ideální.

Mít rád sám sebe - to je to nejdůležitější ze všeho, co můžete udělat. 
Protože když máte sami sebe rádi, nemůžete nikomu ublížit - ani sobě, ani nikomu jinému.
Čím větší počet lidí získá vnitřní klid a pokoj, tím lepší bude život na Zemi.
Začněme tedy tím, že se zaposloucháme do toho, co nám říkají jiní a co říkáme my jim. Potom se můžeme pustit do změn, které pomohou uzdravit se nám, jak jedincům,  i naší planetě jako celku.
...podle Louisy Hay
A NEZAPOMEŇME - SVĚT JE TAKOVÝ, JAKÝ HO VIDÍME :-)