Proč se naše přání NEPLNÍ...

23.12.2018


Pierre Franckh - ZÁKON REZONANCE

magnetické pole srdce, mozku, vliv pocitů na DNA

 Mozek nejedná samostatně, nýbrž na základě signálů našeho srdce...

SRDCE - je obklopeno silným energetickým polem o průměru 2,5 m

Pole energie vytvářené srdcem je mnohem větší, než energetické pole MOZKU. Výsledky výzkumu institutu HeartMath. Elektrická síla srdečního svalu ( EKG) je až 60 x silnější, než elektrický signál mozku (EEG). Magnetické pole srdce je dokonce pěttisíckrát silnější než pole mozku.

...proč je důležité to vědět ???...

Prostě proto, abychom pochopili, proč se některá naše přání neplní. 

Chybí pocitové přesvědčení.

Elektromagnetické vlny vysílá jen náš mozek, zatímco srdce vyzařuje skutečné přesvědčení, tvořené většinou pochybnostmi a strachy, a to
s pět tisíckrát větší silou.

V našem životě se skutečně může splnit pouze to, čemu věříme z celého srdce.

Pokud jsme smutní, deprimovaní nebo se cítíme na dně...síla těchto neutěšených emocí vyzařovaná srdcem bude 5000 krát silnější než přání vysílané rozumem.


Pro splnění našich přání je nejdůležitější :

- abychom každé přání přenesli z roviny rozumu do oblasti srdce

- abychom byli o jejich splnění stále přesvědčeni

- abychom byli šťastně naladěni

Magnetické a elektrické vlny, které vychází z našeho srdce, jsou tvořeny našimi pocity a přesvědčeními. Je jedno, zda jsou tyto vlny pozitivní nebo negativní, jsou vysílány se stejnou silou.

PRO ENERGII JE V PODSTATĚ BEZVÝZNAMNÉ, ZDA JE VAŠE PŘÁNÍ MORÁLNÍ ČI ZAVRŽENÍHODNÉ.

Energie se neptá po morálce a nehodnotí. Zákon rezonance vždy říká ANO. Vždy Vás podpoří ve Vaší víře. Věříte-li např. že Váš život nemá hlubší smysl, že jste smolař, že nikdy nic nedokážete... pak Vám přesně tohle potvrdí. Dokud svá přání a představy udržujeme - nebo spíše své strachy a obavy - naše rezonanční pole přitahuje pole stejně kmitající.

Soren Kiergegaard

" Člověk se může mýlit dvěma způsoby. Může věřit něčemu, co není pravda, nebo se může bránit uvěřit tou, co pravda je"


Kvantoví fyzikové znají KVANTOVÉ POLE. Tento "prázdný prostor" není však vůbec prázdný, je vyplněn polem, ve kterém se rozprostírají a pohybují miliardy informací ve FORMĚ VLN !

Výjimečné na tomto poli - energetickém poli - je to, že se nepodobá žádné, nám dosud známé formě energie. Toto pole energie nám umožňuje být ve spojení se vším a s každým - vědomě či nevědomě. Nehraje přitom roli, jak daleko od nás příjemce je - zda vedle nás, nebo na druhé straně zeměkoule.

DNA - LIDSKÉ POCITY OVLIVŇUJÍ FORMU DNA

Učili nás, že DNA je neměnná

Není to pravda, jak bylo prokázáno

DNA mění svou formu podle pocitů každé osoby

Jestli-že daná osoba vyjadřovala uznání, lásku nebo vděčnost, odpověděla DNA uvolněním a řetězce se OTEVŘELY, takže se celý řetězec PRODLOUŽIL.

Když naopak člověk vyvolal pocity strachu, beznaděje, zloby...DNA se zkrátila, dokonce mnohé ze svých kódů vyřadila. STAŽENÍM reagovala na negativní pocity.

Toto vypínání kódů DNA bylo okamžitě ukončeno, když člověk opět začal pociťovat radost. Kódy byly jednoduše znovu zapnuty.

---můžeme se domnívat, že zde leží klíč ke zdraví---

UVĚŘTE SVÝM PŘÁNÍM A ZAMILUJTE SE DO NICH...tím vytvoříte největší možnou energii.

DNA - komunikuje se svým okolím. Pro přenos používá zvláštní energetické kanály tzv. ČERVÍ DÍRY ( jako první je v roce 1935 popsal Albert Einstein )

Obě strany jsou spojeny tunelem - vzdálenost nehraje roli.

DNA slouží jako informační banka. Dna zachytí vyslanou informaci, zachytí ji, zpracuje a uloží. Energetický otisk naší DNA udá jednoznačnou a jasnou adresu.

Každý z nás nese genetické JMÉNO - KÓD

DNA je právě tak jedinečná, jako otisk prstu

SILOU MYŠLENEK MŮŽEME VYTVOŘIT NOVOU BUDOUCNOST...víc než tušíme...

"Čas vůbec není takový, jakým se zdá. Nepohybuje se jen jedním směrem, budoucnost existuje zároveň s minulostí."

Albert Einstein

Proč nás přitahují určití lidé i určitě situace...

Prostřednictvím svých myšlenek vysíláme energii. Nejen my, i ostatní lidé. Protože stejně kmitající energie se navzájem přitahují, přitahují nás stejně "kmitající" lidé i situace.

Kvantové vlny - např. naše myšlenky a přesvědčení, se rozšiřují nejen prostorově, ale i časově = ČASOVÉ VLNY

Existují tedy kvantové vlny, které běží z minulosti do budoucnosti - tzv. Normální časové vlny, existují však také vlny energie, které se rozšiřují z budoucnosti do minulosti.

Vlny, které běží do budoucnosti nazýváme NABÍDKOVÉ

a ty, které běží zpět do minulosti označujeme jako ODRAŽENÉ

Pokud na sebe obě vlny narazí, moduluje jedna druhou a jako výsledek vzniká tzv. pravděpodobnost události.

Tímto způsobem spolu komunikují minulost a budoucnost. Při setkání vhodných signálů vytváří na půli cesty, konkrétní událost vysoké pravděpodobnosti - to znamená prožitou současnost.

Různé paralelní budoucnosti existují současně.

Naše vědomí přirozeně vnímá pouze jeden čas, protože naše smysly jsou velmi omezené. Vnímáme pouze 8 % skutečnosti. Zbytek neumíme zachytit a proto to odmítáme. Přesto jsme obklopeni spoustou jiných energií, kmitání, vln a informací.

Sokrates " vím, že nic nevím"

Lineární průběh času je pouhá představa, kterou jsme si vytvořili.

KAŽDÁ MOŽNÁ BUDOUCNOST POSÍLÁ SIGNÁLY ZPĚT A TY SE SETKÁVAJÍ S NAŠIMI NABÍDKOVÝMI VLNAMI

Když si přejeme, vysíláme nabídkovou vlnu. Tato vlna komunikuje s vlnou odraženou. Všechno to co si myslíme a co cítíme - kladné i záporné emoce a myšlenky, to všechno vyvolává rezonanční pole.

BUDDHA

"Jsme to, co si myslíme. Všechno co jsme, vzniká v našich myšlenkách. Svými myšlenkami tvoříme svět "

Energie našeho srdce může být natolik silná, že dokáže ovlivnit atomy. Tímto způsobem se mohou uskutečnit ty "nejnemožnější věci". Při tom nehraje roli čas ani vzdálenost.

Intenzivní energie, kterou naše srdce vysílá, může mít dostatečnou sílu, aby ovlivnila naše tělo, ale také atomy hmoty.

Neexistuje žádná pevná hmota, existuje pouze energie a vibrace

V našem životě se projevuje všechno to, čemu nejvíce věříme a na co nejvíce myslíme, čemu věnujeme energii. A podle zákonu rezonance přitahujeme do našeho života stejnou měrou vše, v co doufáme, i to, čeho se bojíme.

JDI, A JAK JSI UVĚŘIL, TAK SE TI STAŇ

Ježíš Kristus

ČÍM VÍCE VĚŘÍME....že jsme oběti, že vše je náhoda a náš život je nepřehledný chaos, že náš svět je nespravedlivý, že nemůžeme ovlivnit své nemoci, že nemáme štěstí, že nikdy nic nedokážeme...tím více se posunujeme k tomuto úzkostnému stavu

DEJ POZOR NA SVÉ MYŠLENKY, JSOU POČÁTKEM TVÝCH ČINŮ

čínské přísloví

VŠECHNO NA CO MYSLÍTE, CO CÍTÍTE A ČEMU VĚŘÍTE, PŘITAHUJETE DO SVÉHO ŽIVOTA.

Občas se obklopíme lidmi, kteří nás svými pochybnostmi oslabují a přesvědčují nás o tom, že to co si představujeme, nemůže nikdy fungovat. Není divu, že začneme pochybovat, když se octneme v rezonančním poli pochybovačů.

KDYŽ ZJISTÍME, ŽE NÁM NĚKDO NEDĚLÁ DOBŘE, NIC NÁS NENUTÍ S TÍMTO ČLOVĚKEM ZŮSTAT A DÁL SE VYSTAVOVAT JEHO DESTRUKTIVNÍ ENERGII.

Velmi často jsme obklopeni lidmi, nejčastěji našimi nejbližšími, kteří nás blokují, nebo nám brání v našem rozvoji. Vnímáme tento druh energie od svých rodičů, sourozenců, příbuzných i známých. V takové energii se - i když na nás má negativní vliv - cítíme často jako "doma".

TEST - KVALITA ENERGIÍ, KTERÉ NÁS OBKLOPUJÍ

1. Napište seznam jmen všech svých přátel, příbuzných a známých, s nimiž se často setkáváte

2. Potom si poznamenejte ke každému jménu vlastnosti, kterými na Vás působí.

Do jednoho sloupce pozitivní ( podporující, tvořivý, konstruktivní...)

Do druhého sloupce ty negativní ( stále kritizující, závistivý, žárlivý...)

Nepřemýšlejte ale dlouze. Pište spontánně. První, co Vás napadne, je vždy to správné.

Tímto způsobem velmi rychle zjistíte, zda Vám lidé ve Vašem okolí skutečně dodávají pocit síly, nebo Vás spíše omezují a vyvolávají ve Vás pocit méněcennosti.

Pokud Vám odpovědi připadají těžké, zaměřte se na následující otázky.

1. Dodává Vám Vaše okolí sílu a energii ?

2. Cítíte se tam dobře a v bezpečí ?

3. Důvěřují Vám ? 4. Podporují vás ? 5. Můžete se ukázat takoví jací jste ?

Jsou -li Vaše odpovědi spíše rozčarované, JE ČAS NA ZMĚNU

...pojďme dál...

-

- Označte lidi, kteří věří Vaší síle a tvořivosti...

možná se zamyslete, jak dlouho ještě chcete jiným lidem dovolovat, aby snižovali Vaši hodnotu, nebo Vás negativně ovlivňovali...

Projděte ještě jednou všechny lidi, kteří Vám pomáhají a podporují vás a kteří vždy stojí na Vaší straně. I když je jich jen málo, vždycky stojí na Vaší straně někdo, kdo nás bezpodmínečně podporuje. Přemýšlejte o tom.

OBKLOPTE SE LIDMI, KTEŘÍ JSOU VÁM NAKLONĚNI, KTEŘÍ VÁS UZNÁVAJÍ , VÁŽÍ SI VÁS A VĚŘÍ VÁM