VZESTUP PO ÚROVNÍCH VĚDOMÍ -  v přímém přenosu z 236 na 510 během           5 měsíců!

29.03.2022


SLÁVA BOHU NA VÝSOSTECH

První návštěva Čekanky dne 5.10.2021 - kalibrace 236. 

"POMOCNÍCI" A PRŮBĚH RAKETOVÉHO "VIBRAČNÍHO VZLETU"

Pořízeno: prstýnek s tachyony a čipy, náramek s tachyonem, čipem a hematitem, čip - telefon, velký čip, wifi, voda, nabíječky místností, Nahrávka: Čakry a zrcadla. Absolvováno: kurz kvantové terapie (1. - 4. úroveň), kurz EFT

Po absolvování kurzu Kvantové terapie (1. - 4. úroveň) na konci února 2022 - příchod s kalibrací 268 a odcházela z něj s kalibrací 358. Kvantovka byl pro mě obrovský odrazový můstek. 5.3.2022, kdy jsem absolvovala kurz EFT  kalibrace 386 (EFT - geniální věc ) 10.3.2022 terapie - kalibrace 415 po vyťukání vzorců, emocí z kořenů Stromu Života, Vztahového dotazníku a nakvantování nového programu do hlavy  kalibrace 510

Kurzy a vy jste mi otevřely dveře do nové dimenze vnímání reality. Všechen ten "čerstvě nadýchaný vzduch" se stal nedílnou součástí mého života, součástí mé podstaty bytí 

Přes pět let jsem trpěla nepolevující bolestí šíje, stažení krčních svalů a čelistí. Nedařilo se mi najít/vybudovat kvalitní partnerský vztah, cítila jsem se neustále nespokojená, hledala štěstí venku, celkově jsem v životě tápala a nedařilo se mi najít jeho smysl. Byla jsem si vědoma, že tohle všechno souvisí s psychikou a duševním stavem, ale neznala jsem tu správnou cestu k nalezení řešení. Začala jsem tedy navštěvovat kartářky, provozovat meditace k nalezení vnitřního dítěte a regresní terapie. Analýzou dětství, vyšťouráním omezujících situací a následným rozpatláním je na papír (formou vypsání všeho a následně přepisem pozitivního vhledu na situaci) se mi nijak neulevilo. Regrese jen vytáhly do popředí zážitky a emoce, ale nezpracovaly je.

"Vyhrabané" situace a křivdy z dětství mi však byly užitečné při vyťukávání emocí pomocí metody EFT. Ale samotné "bahnění se" v situacích nepomáhalo.

Všechno do sebe začalo krásně zapadat, když mě má cesta zavedla ke kouzelné Čekance. Skutečně jsem začala cítit, že jdu DOMŮ, k sobě domů.


Vzestup po úrovních vědomí

Práce na sobě se pro mě začala stávat neodmyslitelnou součástí bytí vyžadující velkou duchovní vůli a odhodlání. I když mě občas přepadly negativní pocity a myšlenky a vybočila jsem "z kurzu", byla jsem schopná si to uvědomit a vrátit se do něj zpátky a pomyslně tak "srovnat kola ve smyku". Tudíž to nic neměnilo na záměru.

Postupně začaly do mého života přicházet dary v podobě odhalování PRAVDY, zpracování ega, soucitu, odpuštění, pochopení, vděku.

Hledala jsem řešení už jen uvnitř, nikoli venku. Začala jsem být schopná okamžité sebereflexe při vybočení z udržovaného směru 

Postupně přišlo vědomí, že štěstí leží uvnitř každého z nás nezávisle na vnějších podmínkách, následované rozhodnutím štěstí v sobě najít 

Postupně docházelo ke sloupnutí všech těch nanesených vrstev, které zastiňovaly moji pravou podstatu. Uvědomění, že tyto vrstvy člověka nedefinují, že podstata všech - LÁSKA - je v každém člověku hluboce zakořeněná a stačí ji jen nechat vyplout na povrch, bylo dech-beroucí. Po osvojení techniky EFT, kdy jsem téměř měsíc zpracovávala nevyřešené situace z minulosti, přišel

nepopsatelný zážitek:

Ležela jsem snad hodinu jako paralyzovaná v posteli - jako by se zbláznil celý nervový systém. Cítila jsem Boží světlo, ne zvenku, ale jako by vycházelo přímo ze mě a tryskalo na všechny strany. Přišlo mi na mysl, že stojím v bílých šatech před Královstvím Nebeským s Andělem Strážným za levým ramenem a Životními Průvodci za pravým. Stáli jsme tam a dívali se skrze bránu, oni měli položené ruce na mých ramenou a cítila jsem, že nám ještě není umožněno jít dál.

Pak to celé skončilo a mně po chvilce přišla shora situace na vyťukání. Jako by mě táhla nějaká neviditelná síla, abych ji neodkládala. Tak jsem se rozhodla naslouchat  Po vyťukání jsem si lehla a opět cítila další vlnu energie do nervového systému. Srdce jsem měla plné zlaté záře, která z něj prosakuje do všech stran ke všem a ke všemu. Ten pocit nepramenil zvenčí, ale zevnitř. Jako by se všichni lidé na zemi rozsvítili stejným zlatým světlem a v tu chvíli nebylo pochyb, že všechno a všichni jsou v Jednotě. Poté jsem se ocitla zase před branami Království Nebeského - Anděl a Průvodci nyní stojí vedle mě z obou stran a všichni si navzájem pokyneme a projdeme branami prozářeni zlatým světlem společně. Pak se vracím zpět na zem v jejich doprovodu a s vědomím, že se mohu kdykoliv vrátit. Zalil mě pocit, že průchod branami symbolizuje zásadní přerod ve vědomí, změnu ve vnímání - nelinearita začíná převládat nad linearitou.

Byl to tak nádherný pocit, který jsem vnímala jako velké požehnání.

Celou dobu mi přicházelo na mysl "SLÁVA BOHU NA VÝSOSTECH"