ZMĚŇTE SVOJI MINULOST

12.04.2021

Lze změnit minulost ?

" je to možné !" říkají kvantoví fyzici

NAŠE BUDOUCNOST SE ZMĚNÍ, KDYŽ ZMĚNÍME ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ SVÉ MINULOSTI

Jak všichni víme, neexistuje absolutní pravda. Existuje pouze subjektivní pravda. Každý z nás si bude stejný zážitek pamatovat naprosto odlišně.

Napoleon Bonaparte jednou řekl : " Historie je lež, na které se shodla většina lidí "

Také naše vlastní vzpomínky jsou založeny na subjektivním vnímání minulosti, na nichž jsme se se sebou samými - shodli :-)

NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNÉ PRAVDĚ

Možná jsme se v dané situaci emočně zranili, necítili se dobře, cítili se odmítnuti...a z toho pohledu jsme vše posuzovali.

Samotná vzpomínka na zážitek se tedy může opravdu měnit. Někdy si to člověk přikrášlí, nebo to chce prostě jen vidět jinak, než se událo.

Vzpomínka se také změní, když zážitek stále znovu vyprávíme.

Pokaždé získá jiné zabarvení, stává se krásnější, pestřejší, když jej vyprávíme druhým. Přidáváme věty, které jsme údajně řekli, zapleteme do toho chytré argumenty nebo chování a stáváme se stále více malými hrdiny...nebo naopak. Negativní věci, které se nám staly, malujeme ještě v drastičtějších barvách.

NEVĚDOMĚ TAKTO DENNĚ MĚNÍME SVOU MINULOST

neboť časem začneme vlastním slovům a své verzi příběhu věřit. S touto změněnou formou vzpomínek se identifikujeme a - REZONUJEME s ní. Toto naprosto lidské chování je velice důležité pro naši budoucnost

Vytváříme si tak nový obraz a nové rezonanční pole

Tento tvořivý proces můžeme provádět vědomě a nechat minulost znovu odehrát - přetransformovat ji. Vyhledat kladné stránky situací, co jsme se díky tomu naučili, jak silnými jsme se díky tomu stali.

Překážky nám pomáhají stát se silnějšími a mocnějšími.

Díky krizím, které jsme překonali, se z nás staly úžasné osobnosti, kterými dnes jsme. Překážky nejsou nic negativního, i když máme sklon je takto posuzovat.

Jen ten, kdo překonal v životě mnoho problémů a krizí, se umí relativně rychle postavit novým překážkám a s lehkostí je překonat.

PROŽITÉ KRIZE PRO NÁS PŘEDSTAVUJÍ VELKÝ POTENCIÁL Musíme to jen správně posoudit a využít potenciál, který se díky tomu v nás rozvinul. TAKTO MŮŽEME ZMĚNIT SVOU VLASTNÍ HISTORII, SVOU MINULOST! Tato historie nebude vůbec vylhaná, bude odpovídat skutečnosti jen z jiného úhlu pohledu. ZVLÁDLI JSME TO !!! Jsme úžasní, výjimeční, vstali jsme a posunuli se kupředu A náhle máme tento potenciál k dispozici - rezonujeme s úspěchem našeho života.

To znamená...že vysíláme svůj potenciál úspěchu do univerza a podle zákona rezonance přitahujeme do svého života další a další úspěchy

NAŠE BUDOUCNOST SE ZMĚNÍ, KDYŽ ZMĚNÍME ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ SVÉ MINULOSTI

...a ještě jednou...

Naše budoucnost se tvoří ze způsobu, jakým posuzujeme svou minulost!