JAK ROZPUSTIT TEMNOTU

12.11.2020

NEMÁTE  POCIT, ŽE NASTALA NOVODOBÁ DOBA TEMNA? 

NESMÍME ZPÍVAT, PROVOZOVAT SLUŽBY, CHODIT CVIČIT, VOLNĚ DÝCHAT, SVOBODNĚ PRACOVAT...JSME ZASTRAŠOVÁNI, MANIPULOVÁNI, OHLUPOVÁNI...

MŮŽEME ROZPUSTIT TEMNOTU? 

 OPAKEM TEMNA JE PŘECI SVĚTLO. 
ZDE: krátká, jednoduchá technika v délce trvání 2 minuty, aby bylo možno praktikovat co nejčastěji
Přidáte se?

 Pokaždé, když otevřeme svá srdce a rozzáříme svou duši, vibrujeme ve frekvenčním pásmu lásky. Ovladatelní jsme pouze prostřednictvím "negativního frekvenčního pásma", což jsou vibrační frekvence související se strachem, nenávistí, hněvem, žárlivostí, pomstou. 

Pojďme tedy vědomě prozářit svou duši, auru i celou planetu.

S video navigací to bude snadné. Vytvořme světelnou síť a rozpouštějme temnotu, která zachvacuje celou naši modrou planetu

VŠE JE VE VIBRAČNÍCH FREKVENCÍCH

Temné síly nejsou schopny ovlivňovat nebo manipulovat vyšší frekvence. 

Pokaždé, když otevřeme svá srdce, a vibrujeme ve frekvenčním pásmu lásky a soucitu, nemají nad námi žádné ovládací mechanismy jakoukoli moc. Aktivujeme-li srdce láskou a soucitem, elektromagnetické pole srdce vytěsní všechny nižší frekvence. Jsme-li ve spojení se svými srdci a pravidelně si volíme lásku, není možné, aby námi manipulovala jakákoli negativní agenda. Naopak, stáváme se vůči temným silám IMUNNÍ.

KALIBROVANÁ STUPNICE VĚDOMÍ - 0 - 1000, KDE HRANICÍ JE 200

Všichni lidé na úrovních pod 200 jsou LEHCE OVLADATELNÍ a mají sklon být bezmocní. Dívají se na sebe jako na oběti, příčinu svých problémů hledají "někde venku". A jak spadneme pod hranici 200? Ocitneme se tam díky nízkým emocím, jako je strach, úzkost, zlost, závist, smutek, žal...Dnešní doba nás manipuluje k prožívání obrovského strachu o své blízké, o sebe o budoucnost, k bezmoci a smutku. 

 KOLEKTIVNÍ ÚROVEŇ VĚDOMÍ LIDSTVA ZŮSTALA PO MNOHO STOLETÍ NA 190. TEPRVE V POSLEDNÍM DESETILETÍ POSKOČILA NA ÚROVEŇ 207.

zdroj informace - D. R. Hawkins - MOC versus SÍLA

DÍKY NYNĚJŠÍ CELOSVĚTOVÉ SITUACI KOLEKTIVNÍ ÚROVEŇ LIDSTVA OPĚT SPADLA POD HRANICI 200

 V České republice byla až do loňského roku kolektivní úroveň obyvatel 195

Rozsévaný strach dnešní doby srazil úroveň vědomí Čechů ještě více

AKTUÁLNÍ STAV - LISTOPAD 2020 - Češi - 175 

Více informací ke kalibrované stupnici vědomí najdete zde: