LIDÉ versus záření EMF, ELF, 5G a možnosti ochrany

10.01.2021

Je nám z wifi, mobilů a počítačů špatně?

Naše domácí wifi, mobily a monitory PC, mohou škodit více, než si myslíme 


Zdroj obavy
Magnetická pole pronikají biologickými organismy. Pole, která se zdají být nejvíce znepokojivá, jsou pole, která jsou velmi silná, blízko těla nebo s vysokou frekvencí.
Silná pole vytvářejí transformátory v elektronických zařízeních, všechny motory a vodiče přenášející vysoký proud.

Největší pole v domácnosti: z wifi, mikrovlnné trouby, počítačů a televizorů, vysoušečů vlasů, hodin a motorů chladničky. Malá pole v blízkosti těla, která mohou vyzařovat magnetická pole a způsobovat problémy, jsou rovněž pole od elektrických přikrývek, chůvičkek, monitorů dechu, tabletů... Vysokofrekvenční elektromagnetická pole jsou způsobeny stmívači, mobilními telefony, zářivkami a mnoha dalšími.

fakt: 

DO VŠECH MOBILŮ, PC, WIFI, TV atd...by BYLO MOŽNÉ rovnou při výrobě zabudovat ochranné vysoko vibrační čipy a tachyonové buňky! 

Prvním odvážlivcem, který zvažoval zabudování tachyonové buňky do mobilů, tyla společnost T-mobil. Po proběhlém jednání, které se dostalo až k nejvyšším místům, byla celá záležitost shozena ze stolu právníky firmy. Na toto nejjednodušší řešení můžeme tedy zapomenout.


Emise z počítačů - ELF (extrémně nízká frekvence) a - EMF (elektromagnetická frekvence) byly zapleteny do mnoha zdravotních problémů.

Existuje ŘEŠENÍ

je jím - TACHYON -eliminuje jak ELF, tak také - EMF

Druhé řešení 

VYSOKO VIBRAČNÍ ČIPYkteré rovněž eliminují ELF a EMF, zároveň významně zvyšují bovisy přístroje./potvrzeno opakovanými kineziologickými testy/

A další výhody tachyonu!

Výsledky testu ukazují silnou schopnost tachyonizovaných materiálů vyvážit pravou i levou mozkovou hemisféru. Normálně je tohoto typu rovnováhy dosaženo pouze trvalou meditací, která může zahrnovat alternativní dýchání nosní dírkou. Analýza se zaměřila na mozkové vlny beta (16-30 Hz) alfa (8-12 Hz), theta (4-8 Hz) a delta (0-3 Hz).  

Zdravotní rizika spojená s používáním mobilních telefonů

Vědci zjistili, že mikrovlny přenášené mobilními telefony a jinými bezdrátovými zařízeními mohou:• Poškozovat krvinky• Poškozovat DNA• Způsobit poškození nervových buněk • přispívat k nástupu autismu a spustit Alzheimerovu chorobu• Poškozovat oči• Způsobují poruchy spánku, únavu a bolesti hlavy• Přispívají k nádorům slinných žláz• Způsobují sníženou hustotu kostí• Vedou k elektromagnetické přecitlivělosti• Ovlivňují váš srdeční rytmus a krevní tlak

Telefony a rakovina mozku

Existuje také silná vazba mezi expozicí EMF a rakovinou. Přehled 11 dlouhodobých epidemiologických studií publikovaných v časopise Chirurgická neurologie před dvěma lety odhalili, že používání mobilního telefonu po dobu 10 a více let přibližně zdvojnásobuje riziko diagnózy mozkového nádoru na stejné straně hlavy, kde je buňka telefon je obvykle držen.

Profesor Mild, hlavní výzkumník této konkrétní studie, také varoval, že nebezpečí může být ještě větší než to, co zjistili, protože k rozvoji rakoviny je zapotřebí minimálně 10 let.

Vzhledem k tomu, že děti dnes používají mobilní telefony v mladším věku než kterákoli předchozí generace, bude jejich expozice po celý život mnohem větší.

Protože děti mají tenčí lebky než dospělí a jejich nervový systém se stále vyvíjí, neměly by vůbec používat mobilní telefony.

Děti by nikdy neměly používat mobilní telefony

Kromě životu nebezpečných situací by děti neměly používat mobilní telefon ani bezdrátová zařízení jakéhokoli typu.

A CO MY DOSPĚLÍ?

Omezte používání mobilního telefonu: Vypínejte mobilní telefon častěji. Vyhraďte jej pro případ nouze nebo důležitých věcí. Dokud je váš mobilní telefon zapnutý, vyzařuje záření přerušovaně, i když právě neuskutečňujete hovor.

Používejte pevnou linku doma i v práci: Ačkoli stále více lidí přechází na používání mobilních telefonů jako svého výlučného telefonního kontaktu, je to nebezpečný trend a můžete se odhlásit ze šílenství.

Omezte nebo eliminujte používání jiných bezdrátových zařízení: Bylo by rozumné omezit používání těchto zařízení. Stejně jako u mobilních telefonů je důležité si položit otázku, zda je skutečně potřebujete používat pokaždé.

Pokud musíte použít přenosný domácí telefon, použijte starší typ, který pracuje na 900 MHz. Během hovorů nejsou bezpečnější, ale přinejmenším mnozí z nich nevysílají neustále, i když žádný hovor neprobíhá.

Jediným způsobem, jak si být skutečně jisti, že je expozice vašeho bezdrátového telefonu, je měřit elektrosmogovým měřičem a musí to být ten, který stoupá na frekvenci vašeho přenosného telefonu (takže staré měřiče moc nepomohou) . Jelikož mnoho přenosných telefonů je 5,8 Gigahertz, doporučujeme vám hledat RF měřiče, které dosahují až 8 Gigahertzů, což je nejvyšší dosažitelný rozsah v metrech vhodných pro spotřebitele.

Alternativně můžete být velmi opatrní při umístění základnové stanice, protože to způsobuje hlavní část problému, protože přenáší signály 24/7, i když nemluvíte.

Pokud tedy dokážete udržet základnovou stanici alespoň ve třech místnostech od místa, kde trávíte většinu času, a zejména ve vaší ložnici, nemusí být pro vaše zdraví tak škodlivé.

V ideálním případě by bylo užitečné vypnout základnu každou noc, než půjdete spát. Můžete si být jisti, že s vaším přenosným telefonem je problém, pokud je to technologie DECT nebo digitálně vylepšená bezdrátová technologie.

Mobilní telefon používejte pouze tam, kde je dobrý příjem:

Čím slabší je příjem, tím více energie musí váš telefon použít k přenosu a čím více energie používá, tím více záření vyzařuje a čím hlouběji do vašeho těla pronikají nebezpečné rádiové vlny. V ideálním případě byste měli telefon používat pouze s plnými pruhy a dobrým příjmem.

Snažte se také vyhnout nošení telefonu na těle, protože tím pouze maximalizujete potenciální expozici. V ideálním případě jej vložte do kabelky nebo brašny. Nošení mobilního telefonu v kapse košile přes srdce, způsobuje potíže, stejně jako když jej umístíte do kapsy člověka, pokud chce zachovat svou plodnost.

Nepředpokládejte, že jeden mobilní telefon je bezpečnější než jiný.

Neexistuje nic jako "bezpečný" mobilní telefon. Udržujte mobilní telefon mimo dosah svého těla, když je zapnutý:

Nejnebezpečnější místo, pokud jde o vystavení záření, je přibližně šest palců od vysílací antény. Respektujte ostatní, kteří jsou citlivější: Někteří lidé, kteří se stali citlivými, mohou cítit účinky mobilních telefonů ostatních ve stejné místnosti, i když jsou zapnuté, ale nepoužívají se.

Pokud jste na schůzce, v hromadné dopravě, v soudní síni nebo na jiných veřejných místech, například v ordinaci lékaře, nechte mobilní telefon vypnutý, aby se nezohlednily účinky "sekundárního záření".

Děti jsou také zranitelnější, proto nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti dětí. Použijte technologii Safer Headset Technology: Kabelové náhlavní soupravy vám jistě umožní držet mobilní telefon dále od těla.

Pokud však kabelová náhlavní souprava není dobře stíněná - a většina z nich není -, samotný vodič funguje jako anténa přitahující informace z okolí, přenášející rádiové vlny a přenášející záření přímo do vašeho mozku.

Ujistěte se, že vodič použitý k přenosu signálu do ucha je stíněný.

Nejvhodnějším typem náhlavní soupravy je kombinovaný stíněný drát a náhlavní souprava se vzduchovou trubicí. Fungují jako stetoskop a přenášejí informace do vaší hlavy jako skutečná zvuková vlna; i když existují vodiče, které stále musí být stíněné, neexistuje vodič, který by vedl až k vaší hlavě.

Jak říká Dr. Blank, všichni musíme žít s rizikem, ale pokud nejsme ochotni vzdát se výhod, které tyto technologie poskytují, musíme se alespoň přizpůsobit, abychom minimalizovali inherentní rizika.

Každý den se koupáte v širokém rozsahu frekvencí, proto prosím přijměte alespoň výše uvedená opatření, abyste snížili riziko a riziko pro své děti, které jsou dlouhodobě ještě zranitelnější. Dr. Blank ukončil své poznámky zdůrazněním, že lidé se musí zapojit do zvyšování povědomí. "A pravděpodobně nejdůležitější součástí je veřejná vzdělávací kampaň. To znamená, že lidé musí být o této problematice informováni. Musí si uvědomit, že i když nevidí EMF nebo jej necítí, má svůj účinek a tyto účinky jsou kumulativní, mnoho z nich působí pomalu a že to opravdu nemůžete porazit. "Pojďme se všichni podílet na vzdělávání ostatních, zejména těch ve vládě odpovědných za stanovení pokynů pro expozici.

V posledních letech se více pozornosti výzkumu zaměřuje na dopad osobních zařízení, která při používání generují expozice EMF a / nebo ELF.

Tato oblast zájmu výzkumu prudce vzrostla, protože nárůst mobilních telefonů prošel v posledních letech exponenciálním růstem. Kromě toho byl také zhodnocen potenciální dopad kontaktu s EMF / ELF generovanými domácími spotřebiči (Behrens, Terschüren, Kaune a Hoffmann 144; Kundi, Mild, Hardell a Mattsson 353).

Řada významných zdravotnických organizací, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), skutečně klasifikovala EMF jako potenciálně karcinogenní.

v roce 1990, byla Agenturou na ochranu životního prostředí zveřejněna zpráva s názvem "Hodnocení potenciální karcinogenity elektromagnetických polí". Předběžným závěrem této zprávy bylo, že EMF přímo souvisejí s řadou biologických účinků a že EMF jsou potenciálním lidským karcinogenem (Sibbison 749).Tato zpráva však nikdy nebyla oficiálně vydána jako představující odhodlání federální vlády. Místo toho byl vydán ve formě konceptu a poté stažen, když se toto odhodlání setkalo se zděšením ze zájmů korporací a nesouhlasících výzkumníků, z nichž mnozí byli financováni průmyslem (Sibbison 749).

Na základě přehledu existující publikované literatury provedeného v současné studii byly uzavřeny dva hlavní body. Nejprve bylo zjištěno, že široké spektrum ověřitelných biologických účinků ve skutečnosti kauzálně koreluje s expozicí ELF / EMF. Dále bylo zjištěno, že řada potenciálně škodlivých zdravotních důsledků byla ve vědecké literatuře přesvědčivě spojena s expozicí ELF / EMF.

Tyto negativní zdravotní výsledky zahrnují rakovinu, leukémii, růst nádorů, růst kůže, abnormální buněčnou aktivitu, poruchy spánku a cirkadiánního rytmu, neurologické, kognitivní a paměťové rozdíly a poruchy, genetické vady, neurologické poruchy, regulaci a produkci hormonů, nedostatky endokrinního systému, problémy s duševním a chováním, nedostatky imunitního systému, poruchy nervového systému, problémy s vývojem plodu,

Nikola Tesla jednou řekl: "Pokud chcete pochopit tajemství vesmíru, myslete na energii, frekvenci a vibrace."

Energie, frekvence, zvuky a vibrace jsou všude kolem nás, i když je neslyšíte, nevidíte ani žádným způsobem necítíte, a mohou mít zásadní dopad na vaše zdraví.

nebezpečích elektromagnetických polí (EMF) obecně a konkrétně jde o vyzařování mobilních telefonů, ale ocenění za kritický význam této vědy pro člověka i pro životní prostředí se ukazuje jako pomalé, s obrovským odporem průmyslových odvětví nést potenciální odpovědnost.

Spektrum frekvencí, které vás obklopují

Při pohledu na spektrální graf frekvencí zjistíte, že mobilní telefony pracují uprostřed spektra, v mikrovlnném rozsahu, což je podmnožina radiofrekvenčního pásma. Pod mikrovlnami jsou nízkofrekvenční rádiové frekvence a ve spodní části spektra máte "extrémně nízké" frekvence známé jako ELF, které zahrnují například frekvence z elektrického vedení a domácích spotřebičů.

Všechny tyto frekvence jsou v rozsahu neionizujícího záření, což znamená, že nemají dostatečný topný účinek nebo výkon k oddělení elektronů od atomů. Nad to vstoupíte do ionizačního frekvenčního rozsahu, který zahrnuje ultrafialové (UV) paprsky, gama paprsky a rentgenové paprsky.

Používají se také stále vyšší frekvence, zdánlivě proto, že na těchto vyšších frekvencích lze přenášet více informací. I když jsou různé vysoké frekvence biologicky rušivé, 

uvědomte si, že velmi nízké frekvence ELF mohou být také podobně škodlivé, jako jsou elektrická a magnetická pole.

Jedno není nutně lepší nebo horší než druhé, ale je to kumulativní zatížení těchto expozic a chronické trvání expozic, které si musíme uvědomit a chránit se před nimi.

DNA

Jak EMF způsobuje buněčné stresové reakce a biologické poškození
DNA, jak pravděpodobně víte, je molekula, která obsahuje genetickou informaci. Tato genetická informace však více než jednoduše předává rysy dalším generacím. Ve skutečnosti k této genetické informaci neustále přistupujeme, abychom udrželi optimální fungování vašeho těla v reakci na vaše prostředí. Jak vysvětluje Dr. Blank, vaše DNA "neustále pracuje, vytváří bílkoviny potřebné pro život." Žebříkové struktury, které tvoří dvojitou spirálu vaší DNA, představují chemikálie, které spojují tyto dva řetězce dohromady. Tyto struktury obsahují genetický kód a sekvence bází vám řekne, jaký druh molekuly je potřebný pro tvorbu potřebného proteinu.

Některé z těchto proteinů jsou vytvářeny v reakci na stres v tzv. Buněčné stresové reakci. Možná znáte stresovou reakci ve vašem těle, při které se vyrábí například kortizol a adrenalin.

Ale každá z vašich buněk má podobný obranný mechanismus i proti stresu.

Podle Dr. Blank existuje v přírodě asi 20 různých stresových proteinů, které se nazývají proteiny tepelného šoku (HSP), které vaše buňky používají k potlačení škodlivých stimulů.

Kdykoli je buňka vystavena nepřátelskému prostředí, DNA se v určitých oblastech oddělí a začne číst genetický kód, aby produkovala tyto stresové proteiny (HSP).

Přítomnost stresových proteinů je tedy známkou toho, že buňka přišla do kontaktu s něčím, co je škodlivé pro její blaho.

Je to v podstatě způsob, jakým vaše buňky říkají: "Setkal jsem se s něčím špatným." A dr. Blank důrazně tvrdí:

"Není pochyb o tom, že buňky reagují na elektromagnetické pole jako na škodlivé."

Výzkum jasně ukázal, že záření v neionizujícím rozsahu může způsobit přerušení jednoho nebo dvou řetězců DNA, na které buňky reagují vytvářením stresových proteinů.

Zajímavé je, že vědci zjistili, že vaše buňky nereagují pouze na frekvence v mikrovlnném rozsahu, ale napříč CELÝM SPEKTREM frekvencí, od nízkých ELF a výše!

Vaše DNA funguje jako fraktální anténa
Dr. Blank porovnává vaši DNA s tím, co elektrotechnici nazývají "fraktální anténa".

Fraktální anténa je anténa, která dokáže zachytit rozsah frekvencí napříč spektrem EMF.

Dvě další vlastnosti vaší DNA, které splňují požadavky fraktální antény, jsou to, že elektrony v DNA vedou elektřinu a skutečnost, že DNA je stočená v jádru. Každá z těchto různých velikostí cívek reaguje na frekvenci ve spektru EMF, což vysvětluje, proč vaše DNA reaguje na tak široký rozsah frekvencí.

Stručně řečeno, lidské tělo je konstruováno s fraktální anténou uvnitř každé buňky, která reaguje na celý rozsah frekvencí ve spektru EMF! To znamená, že by bylo pošetilé soustředit se pouze na jednu frekvenci, protože jsme bombardováni VŠEMI z těchto frekvencí, od nízké ELF ', mikrovlny, po ionizující záření."A nikdy nevíte, která frekvence způsobí největší škody," varuje Dr. Blank


Varování před mobilními telefony a rakovinou
Rakovinové centrum v Pittsburghu varuje před riziky mobilních telefonů

Dospělí by měli udržovat telefon mimo hlavu a používat hlasitý telefon nebo bezdrátovou náhlavní soupravu. Varování jsou dokonce proti používání mobilních telefonů na veřejných místech, jako je autobus, protože vystavuje ostatní elektromagnetickým polím telefonu.

Lidé a všichni ostatní živí tvorové mají svou vlastní elektromagnetickou energetickou rovnováhu. Od našich prvních okamžiků na Zemi jsme se setkali s vnějšími EMF v rámci Energetického kontinua. Planeta je přirozeně propojena s jednoduchými EMF, které jsou propojeny se slunečními aktivitami, jako jsou sluneční erupce a atmosférickými událostmi, jako je blesk.

Samotná Země má železné jádro, které generuje halo elektromagnetické energie, dosahující daleko za naši atmosféru. Veškerý život na Zemi se tomuto přirozenému elektromagnetickému prostředí přizpůsobil a existoval po miliony let. Ale v minulém století jsme radikálně změnili naše prostředí. Nasytili jsme planetu mocnými lidskými EMF, které na Zemi nikdy nebyly známy. Tato pole vytvořená člověkem mají jinou vlnovou formu, koherenci a frekvenci než přírodní EMF a jejich účinky na živé biologické systémy jsou teprve ve fázi pozorování.

Následující výzkumná studie ukazuje, jak vyčerpání a zničení SOEP ovocné mušky vede k mutaci a sterilitě ve velkém měřítku. 

Komplexní studie uvádějí nepříznivé účinky, které mají ELF a EMF na naše zdraví.

Každý, kdo sedí před obrazovkou počítače, může pociťovat odtok těchto zařízení. Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) ve své zprávě uvádí, že ELF "jsou pravděpodobným lidským karcinogenem".

Byla provedena studie zaměřená na měření účinků EMF a ELF na ovocné mušky. Ovocné mušky byly vybrány, protože byly životně důležité pro pochopení genetiky akademickým výzkumem. Za správných podmínek trvá pouze 8-10 dní, než se z vajíčka ovocných mušek vyvine dospělý dospělý. To umožňuje studium mnoha generací ovocných mušek v krátkém časovém období.

Studie: Ovocné mušky byly získány od prodejce bio ovoce. Bylo zřízeno testovací místo pod širým nebem pokryté obrazovkou a prostředí bylo moderováno pomocí topné podložky. Byla udržována teplota mezi 72 a 80 stupni Fahrenheita. Larvy použité v kontrolní studii byly pěstovány na organické broskvi. Nové organické ovoce bez pesticidů bylo představeno každých deset dní. 13. den - jasně prokázáno: zvyšující hustotu v muší populaci. Normální šíření bylo pozorováno po dobu dalších 47 dnů, čímž byla celková délka kontrolní studie byla 60 dní.

Byla zkonstruována dvě nová testovací místa s využitím stejných rozměrů a materiálů jako místo kontrolní studie a byla udržována při konstantní teplotě mezi 72 a 80 stupni Fahrenheita. Na obou nových místech byly představeny dospělé ovocné mušky z kontrolní studie a nové broskve. Aby bylo možné skutečně otestovat účinky EMF a ELF na populaci a šíření mouchy, byla použita běžná počítačová obrazovka označovaná jako CRT (katodová trubice). Každá stránka obdržela identické CRT. Na obou místech byly mouchy umístěny méně než palec od obrazovky. CRT byly poté zapnuty a ponechány, vysílaly silné pole EMF a ELF, které bylo ověřeno Gaussovým metrem.

Zdálo se, že ovocné mušky se po první tři generace šíří normálně. Poté, přibližně v den 36, se u mnoha nových dospělých ovocných mušek začaly vyvíjet deformity a celková populace byla menší. V příštích dvou sadách nových dospělých bylo méně normálních much a drasticky snížená místní populace. V den 52 byl celý experiment dokončen. Všechny mouchy se buď přestaly množit, nebo se nemohly množit kvůli mutaci. Závěrem bylo, že účinky ELF a EMF způsobily mutace a během pěti generací konec populace mouchy. Tato data podporují zprávu Kaisera Permanenteho, která tvrdila, že těhotné ženy, které trávily více než šest hodin denně před obrazovkou počítače, měly dvojnásobnou frekvenci potratů.

Níže jsou uvedeny některé pozorované deformity.

Mouchy s krátkými křídly: Tyto mouchy měly tak krátká křídla, že nemohly létat. Předpokládá se, že získali na druhém chromozomu defekt svého "zakrnělého genu".

Mouchy s kudrnatými křídly: Zdálo se, že pár much stočilo křídla, což je výsledek "kudrnatého genu" na druhém chromozomu.

Nažloutlé mouchy: Zdálo se, že několik nových dospělých má více žlutých než obvyklých. Závěrem bylo, že tyto mouchy získaly defekt ve svém "žlutém genu", který je na X chromozomu. Vzhledem k tomu, že k produkci normálního černého pigmentu mouchy je potřebný žlutý gen, tyto mutantní mouchy nebyly schopny tento pigment reprodukovat.

Mouchy s bílými očima: Jedna moucha získala bílé oči, což naznačuje defekt jeho "bílého genu", který normálně v očích produkuje červený pigment.Tachyonizované Silica Disky:

Na testovacích místech byly Tachyonizované Silica Disky instalovány přes rozdělovač, který napájel CRT. Výsledky byly, nebyly tam žádné viditelné známky mutací nebo nedostatečné propagace. Na konci 60 dnů byla populace stejná jako populace kontrolní studijní skupiny, ve které nebyl vedle stanoviště umístěn žádný CRTS.

Závěr: Studie Fruit Fly trvala pět měsíců. Výsledky byly zcela zřejmé a poučné. ELF a EMF z CRT ve studiích bez Tachyonizovaných Silica Disků pro zprostředkování jejich účinků se ukázaly jako smrtící!

Jednoduše řečeno, ovocné mušky nemohou přežít v silném poli ELF a EMF. Výsledky studie jasně ukazují, že Tachyonizované Silica Disky mohou chránit vás, vaši rodinu a vaše blízké před škodlivými účinky ELF a EMF.

Lze předpokládat, že to platí pro všechny živé organizmy, včetně člověka.

Pro vytvoření článku byly použity informace od výrobce tachyonů https://store.planet-tachyon.com/