Odpuštění

26.12.2018

 ODPUŠTĚNÍ

S KAŽDÝM ODPUŠTĚNÍM, PŘICHÁZÍ NOVÝ ZAČÁTEK...

...jako stopy v písku v nás zůstávají otisky našeho minulého života. Ačkoli ten, který je způsobil, zanechává nové stopy už dávno někde jinde, zůstávají tyto otisky stále v nás...

Jsou to otisky minulých časů, které nechceme opustit.


A co když NEMŮŽEME prominout...těm, kteří nás hluboce ranili. Přejeme si, aby ti, kteří nám ublížili, za to zaplatili.

Špatná zpráva je, že oni to neudělají. Důsledky neseme jen my sami.

To není ani dobré, ani špatné. Žádný člověk nás nemůže nutit, abychom někomu něco odpouštěli. Platíme však za to vysokou cenu svými emocemi.

DOKUD DRUHÝM NEODPUSTÍME, BUDOU MÍT STÁLE MOC NAD NAŠÍM ŽIVOTEM.

Chcete ale těmto lidem dávat tolik moci nad Vámi a Vaším životem ?

Necháte druhé ovládat Váš život ?

Možná už jsou dávno mrtví, možná naopak žijí ve šťastném vztahu...Jen my jsme pořád chyceni ve smyčce nesmiřitelnosti.

Skutečné působení těchto zranění musíme nést pouze my, i když to může vypadat nespravedlivě a myslíme si, že by za to měl pykat člověk, který nám je způsobil.

Uchováváme-li v sobě smutek a myšlenky na pomstu, platíme za to jen my sami.

Dokud jim neodpustíte a neuvolníte stará zranění, zůstanete polapeni v rezonančním poli pomsty, smutku a budete si do života přitahovat jen podobné zážitky, zranění a nespravedlnosti podle zákona rezonance.

Naopak, čím rychleji odpustíte, tím rychleji se změní Vaše rezonanční pole a do Vašeho života začnou přicházet nové události.

ODPUŠTĚNÍ

Odpuštění je cesta k vnitřnímu klidu a míru duše.

Odpuštění nás oprošťuje od zranění, které jsme utrpěli v minulosti.

Odpustit znamená i to, že předáme svůj spor do vyšších rukou

a budeme žít nezatíženi tím, co bylo.

Odpuštění je guma, kterou můžeme vymazat bolestnou minulost.