POMLUVÁTE, nebo HODNOTÍTE

26.06.2021


Pomlouvání, posuzování, odsuzování, zlořečení

Lidé ani neví, že provozují takovou malou černou magii. Zlořečení dokáže silně oslabit energii pomlouvané osoby, ale...rovněž oslabuje toho, kdo zlořečí. Vaše tělo totiž "neví", že mluvíte o druhém. "Myslí" si, že mluvíte O SOBĚ. Naštěstí to funguje i obráceně. Pochvaly, srdečnost a vysílaná láska POSILUJE ENERGII člověka, kterého chválíte. Stejnou silou posiluje také toho, kdo lásku vysílá a chválí. A PROTO!!! BUĎME LASKAVÍ. VŽDY. MILUJME SE A CHVALME SE :-)


MYSLÍTE ŽE ...

HODNOTÍTE, NEBO POMLOUVÁTE?

Jaký je rozdíl mezi hodnocením a zlořečením/kritizováním

Rozdíl mezi kritizováním a zralým hodnocením věcí spočívá V MOTIVACI a ZÁMĚRU. 

ZDRAVÁ KRITIKA si váží hodnot a zásluh, takže je vyvážená. Dokáže zvážit všechny aspekty a nepropadá negativním emocím. Posuzuje, ale nesnižuje.

ZLÁ KRITIČNOST se pokouší vypadat sama dobře, a jejím záměrem je ranit. Kritičnost je vadný postoj, nikoli jakási vytříbená schopnost, a má nízkou úroveň , jelikož je nejčastěji projevem závisti, malosti a žárlivosti.

"Velký" člověk uznává vynikající kvality. Kritik je naopak závidí, protože je duchovně vyprahlý. "Malý" člověk nenávidí to, co ostatní chválí, podobně jako závistivé dítě nesnáší vyznamenané spolužáky.

Bohužel existuje negativní trend, kterým je představa, že kdo kritizuje, je lepší, chytřejší, a tedy i nadřazenější

KALIBRAČNÍ HODNOTY (R. Hawkins)

kritičnost 120

u rážky - 160

svárlivost - 170

pomluvy - 185

zastrašování - 150

obviňování - 180

jízlivost - 160

nadřazené pohledy 155

nenávist - 120

záměrné hanobení - 135

UŘKNUTÍ, PROKLETÍ - černá magie

"Někteří lidé žijí s pocitem hořké zášti a nenávisti v srdci, s oblibou se trefují do slabostí a chyb druhých a posmívají se těm, kteří jsou jiní, odlišní. Z těchto lidí vychází jakási destruktivní nálada, mají vůči druhým předsudky a jsou s mnohými lidmi v nepřátelských vztazích. Často více řeší druhé než sami sebe.

KRITIZOVÁNÍ, ZLOŘEČENÍ, POSUZOVÁNÍ A ODSUZOVÁNÍ.

JDE O KLASICKÉ POMLOUVÁNÍ, které se děje téměř u každého kafe, či skleničky vína. Aktéři si ani neuvědomují, že provozují ČERNOU MAGII. Uřknutí může být ovšem velmi nebezpečné, neboť se velice snadno při "rozohnění" se, sklouzne také i k PROKLETÍ.

Čím VĚTŠÍ ZLOBU do pomluvy vložíte, tím "kvalitnější" uřknutí vyrobíte. Uřknutí, přetrvává v energetickém systému člověka delší dobu. Projevuje se pocity slabosti, neúspěchy v životě, ztrátou sebejistoty. Při uřknutí i prokletí jde o energetické působení:

Nenávistná osoba vaši energii odčerpala a svou zlou energii vložila do vaší aury nebo čaker, a tak blokuje příjem zdravé energie...