SEZNAMTE SE - co všechno jsme a kdo všechno k nám patří..

19.01.2020

ČLOVĚK JE DUŠE ODĚNÁ DO TĚLA 

Vyšší já, andělíček strážníček, duchovní průvodci, fyzické tělo - duch - duše

TO CO JSME, JE ČISTÁ ENERGIE A DUŠE.

 NAŠE TĚLO, JE NÁM JEN PROPŮJČENÉ


SNAŽME SE PROTO UJÍT VE SVÝCH TĚLECH CO NEJVĚTŠÍ KUS CESTY K SEBE ZDOKONALENÍ SE, K TOMU JSOU URČENY DUCHOVNÍ KURZY, které si můžete prohlédnout zde:

FYZICKÉ TĚLO - náš dům, náš hrad, nebo barabizna, záleží, jak s o sebe staráme. Přechodný stav našeho bytí. Tak, jako se člověk zbavuje starých obnošených šatů a obléká si nové, stejně tak duše uvězněná v těle se zbavuje starých těl a vstupuje do nových. Neboť smrt čeká každého, kdo se narodí a narození každého, kdo zemřel...

Gregorij Grabovoj se svými technikami vzkříšení,  by ovšem nesouhlasil...

VYŠŠÍ JÁ - naše duše, která prodělala již mnoho inkarnací v různých tělech, v různých dobách, na různých místech naší země i na jiných planetách. Je bezpohlavní, pohlaví si volí podle zkoušek, které si zvolila k absolvování v příslušné inkarnaci. Naše vyšší já o nás ví absolutně všechno, a vždy to s námi myslí jen a jen dobře. Je naším jediným opravdovým rádcem, který nám pomáhá a mluví vždy pravdu bez postranních úmyslů. Na vyšší já se můžeme napojit při používání vnitřního kyvadla a získávat tak pravdivé informace týkající se minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

ANDĚLÍČEK STRÁŽNÍČEK - náš ochranný anděl, který je při nás od našeho narození, až do fyzické smrti. Nikdy nás nesoudí, nehodnotí. Ať uděláme cokoli, vždy je na naší straně a ochraňuje nás svou láskou a pochopením. Snaží se s námi komunikovat a vytvářet pro nás zázraky. Bohužel jej velmi často ignorujeme, ale ani tak nás nikdy nezavrhne. To, že není viditelný v klasickém slova smyslu, neznamená, že neexistuje. Až objevíte svého andělíčka strážníčka, Váš život se změní, zpříjemní a zjednoduší. Můžete se na něj obrátit s jakoukoli prosbou a žádostí. Stačí vnímat jeho jemné vzkazy a s vděčností přijímat jeho dobrodiní. ANDĚL STRÁŽNÝ - anděl světla (byl kdysi také člověkem) - je neustále při tobě. Hlas anděla slyší každý člověk. Lidé však nechtějí vidět, neposlouchají svého anděla strážného, přestože už téměř křičí. A...kdo nechce slyšet, musí pocítit, a to jsou naše životní zkoušky, neštěstí, havárie, úrazy atd...

DUCHOVNÍ PRŮVODCI - světelné bytosti, které nás doprovází po určitou dobu našeho života a podporují nás na naší duchovní cestě, v činnosti, které se právě věnujeme, kterou se učíme. Pokud úkol zdárně zvládneme, odchází a přichází nám ku pomoci další průvodce - odborník - v činnosti, na kterou se soustředíme. Duchovní průvodci jsou rovněž duše, které byly v lidských tělech.

DUCH - je překladatelem znalostí, které jsou v duši nashromážděny a současně je jejím přenašečem z duše do vědomí a zpět. Vědomosti jsou tedy předávány z duše prostřednictvím ducha do vědomí a naopak, na účet vědomí může docházet k vývoji duše.

DUŠE je knihou života. Vše, co člověk prožil, je uloženo v duši.

HARMONIE TĚLA - DUCHA - DUŠE - 5555555 = mír v sobě