Tachyony - léčivá energie z pyramid

12.02.2018

Tachyonová energie  - energie z pyramid - v sobě zachycuje všechny léčebné energie. Je bránou do nulového bodu. Tachyonová energie dává tělu fyzickému i jemno hmotnému šanci vytvořit přesně ten účinek, který je třeba k celkové harmonii a zdraví. Díky tachyonové energii se spouští vlastní uzdravující proces.

Lidské tělo si po přiložení tachyonů začne tvořit potřebné chybějící frekvence a přebytečné rušit.

VŠE SE HARMONIZUJE A LÉČÍ, VIBRACE SE ZVYŠUJÍ - dočasné zvýšení vibrací pomocí tachyonové energie pomalu přechází v trvalý stav.

Elektromagnetické pole, které kolem sebe vytváří každé lidské tělo - takzvaná AURA - NARŮSTÁ.

ENERGIE TACHYONŮ- posiluje vlastní léčivé síly každého z nás. Působí na bázi frekvencí. Tachyony se nelze předávkovat.

KDE VŠUDE TACHYONOVÁ ENERGIE POMÁHÁ


1. léčí fyzické tělo - dochází k léčbě těla na různých úrovních

2. zvyšuje aurický obal člověka

3. zvyšuje imunitu, odstraňuje bolesti

4.zvyšuje vibrační frekvence člověka, urychluje duchovní rozvoj

5. pohlcuje elektrosmog z počítačů, mobilů...TACHYONOVÁ ENERGIE

Tachyonová energie - Imothep - Sakára - Džoserova Pyramida

Imothep - kněz školy misterií Hórova oka. Jako první vyráběl tachyonovou energii, kterou používal pro své žáky, díky níž se zvyšovala jejich vibrační úroveň, čímž se urychloval jejich duchovní rozvoj, aby objevili vyšší dimenze, aby se spojili s bytostmi na vyšší úrovni a čerpali informace od učitelů, kteří vstoupili do vyšších sfér.

Imothep nechal postavit Sakáru. Technologie této stavby, která vyráběla tachyonovou energii, byla nástrojem ke zvyšování vibrační frekvence žáků. Fyzikálně tato pyramida umožňovala vytvoření elektromagnetických cest, jež pomáhaly přesouvat materiál potřebný na stavbu chrámu. Sakára vyráběla tachyonobou energii s nejvyšší frekvencí vibrací ve vesmíru.

TACHYONOVÁ ENERGIE je neutrální energie vznikající mezi párem částic nabitých opačným elektrickým nábojem, který je vyvažuje. Protože je to neutrální energie, nepůsobí na ni odpor a tak se může pohybovat rychlostí 27x vyšší než je rychlost světla. Je to energie myšlení a vibruje vysokou frekvencí.

V roce 1990 tuto energie zpřístupnil veřejnosti David Wagner, který objevil proces výroby tachyonové energie v tzv. Tachyonizačních komorách, díky nimž vznikla výroba tachyonizovaných pomůcek a materiálů.

V roce 2010 vznikl Patent na testování pravosti tachyonové energie.

TACHYONOVÉ BUŇKY, DISKY , ZTACHYONIZOVANÉ MATERIÁLY A ŠPERKY - působí ozdravně všude, kam je přiložíme, ať už je to orgán, čakra či aura. Je-li obnovena rovnováha Soepů (subtilní organizující energetické pole) - DOJDE K UZDRAVENÍ a samotné Soepy proces ukončí. Díky používání tachyonové energie je nakonec možné odložit různé berličky a uzdravit se úplně.


TACHYONOVÉ VÝROBKY:

SILICA DISKY - vyzařují energii do vzdálenosti 4,5 m - energie vychází z jedné strany a je nevyčerpatelná

U ULTRA DISKŮ - vychází energie z obou stran a lze použít současně k léčení jak fyzického těla - vyzařování energie do těla, tak Aury - souběžné vyzařování od těla i do Aury. Vyrábějí se ve velikostech od 0.8 - 3 cm - mikro - do 10 a 15 cm průměru.

SKLENĚNÉ BUŇKY - energie proudí do vzdálenosti 3 m. Dostupné jsou také barevné buňky pro harmonizaci čaker

NAUŠNICE, PŘÍVĚSKY, ČELENKY, ŠÁTKY, VLOŽKY DO BOT, BEDERNÍ PÁSY, BANDÁŽE...