TRANSURFIN a techniky, jak ovlivnit své rezonanční pole, osud, svou realitu

12.04.2021

 TRANSURFING - TVORBA NAŠÍ NOVÉ REALITY

Transurfing je model světa na energetické úrovni. Dává nám jedinečnou možnost VYBRAT SI OSUD, JAKÝ chceme ŽÍT. Změnou vlastních myšlenek můžeme změnit celý svůj život. CHOPTE SE SVÉHO PRÁVA MÍT VŠE, PO ČEM TOUŽÍTE, A VESMÍR VÁM OTEVŘE DVEŘE. Za těmito dveřmi vás čeká nový svět, kde se nemožné stane možným.

NA KURZ TRANSURFITGU SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT V SEKCI TERMÍNY


TRANSURFING -zahrnuje techniky, kterými můžeme účinně ovlivnit svůj osud, uvést do života nové záměry, přeprogramovat vibrace svého rezonančního pole, využít reakce amygdaly, využít techniku EFT na ruby, ukotvit se v kvantovém poli, přeprogramovat podvědomí/vložit nový program. Vytvořit konstruktivní energetická kyvadla, která budou pracovat v vašem zájmu a vystoupit z vlivu destrukčních kyvadel. Můžeme také začít používat zrcadlové neurony a změnit svou minulost, čímž ovlivníme svou budoucnost.

Když se přání neplní, existuje většinou jiné nevědomé přání, které je silnější než to první - skrývá se ve formě POCHYB, nebo nějakého jiného "pevného přesvědčení"

JE ROZDÍL MEZI PŘÁNÍM A MEZI TOUHOU V SRDCI

V našem životě se projevuje všechno to, čemu nejvíce věříme a na co nejvíce myslíme, čemu věnujeme energii. A podle zákona rezonance přitahujeme do našeho života stejnou měrou vše,

v co doufáme, i to, čeho se bojíme.

VŠECHNO NA CO MYSLÍTE, CO CÍTÍTE A ČEMU VĚŘÍTE, PŘITAHUJETE DO SVÉHO ŽIVOTA.

Mějte však na paměti, že dokud v sobě nosíte hněv nebo vztek, nemůžete se osvobodit od negativních myšlenek, vzorců a vět. Často existuje jediný důvod, který nám brání opustit staré vzorce a to, že neumíme prominout.


Svět je duální zrcadlo.
Vy jste buď ten, kdo přijímá cizí rozhodnutí, nebo tvůrce, který vyhlašuje své. Buďte tedy raději tvůrce. Jestliže vás napadají pochyb a strachy, ztrácí vaše rozhodnutí sílu a vy se měníte ze zákonodárce v obžalovaného.
Rozhodnutí má sílu jen v tom případě, když existuje spojení duše a rozumu.
Kdo neposlouchá hlas svého srdce, ten netvoří, ale vrší chyby.

Máme dvě strany zrcadla. Na jedné straně zrcadla je vnitřní záměr /neomezené možnosti naší duše/, a na druhé straně je vnější záměr omezený naším rozumem)
ENERGIE MYŠLENEK, ZROZENÝCH V JEDNOTĚ DUŠE A ROZUMU SE ZHMOTŇUJE, JESTLIŽE POCITY DUŠE JSOU V JEDNOTĚ S MYŠLENKAMI ROZUMU.
STAŇTE SE POKOJNÝM TVŮRCEM SVÉ NOVÉ REALITY
Tvůrce není ani tak aktivní činitel, jako pozorovatel.
Není třeba bojovat a podrobovat, ale dovolit. Tajemství síly spočívá v tom, že uvolníte sevření. Jednáte vědomě a klidně.
DOVOLTE SI MÍT TO, PO ČEM TOUŽÍTE CELOU SVOU DUŠÍ.

Naši skutečnost ovlivňují naše ZÁMĚRY, a hmotě vládne MYSL.
vnitřní/vnější záměr
Duše má bezprostřední přístup k poli informací v prostoru variant 
(VNĚJŠÍ ZÁMĚR - mimo naše fyzické tělo, je vně člověka, a proto nepodléhá rozumu. ).
Pro duši neexistuje nic nesplnitelného. Rozum naopak není schopen vytvořit nic nového. Může jen postavit "novou verzi domu" ze starých cihel.
(VNITŘNÍ ZÁMĚR - uvnitř těla). Soustředíme-li pozornost na hmotný svět, pak činnost člověka bude omezena na primitivní pohyb VNITŘNÍHO záměru.

DUŠE OVLÁDÁ ZÁMĚR VNĚJŠÍ, ROZUM VNITŘNÍ

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA TRANSURFINGU
Jedním z nejzákladnějších pravidel transurfingu je:
ZESLABIT SEVŘENÍ A ODLOŽIT POCHYBNOSTI
Čím ZARPUTILEJI trváte na svých přáních a nárocích, tím silnější je magnet, který přitahuje vše opačné. Vzniká polarizace a nastupují rovnovážné síly.
Doslova se děje toto: držíte svět za krk a on se brání. Je třeba uvolnit sevření. Pokud nepovolíte, budete doslova jako magnet přitahovat k sobě všechno protikladné.
Jde o zákon jednoty a souboje protikladů.
Vždy, když se objeví polarizace jako nestejnorodost v energetickém poli, objevují se destruktivní energetická KYVADLA. Dělají všechno proto, aby energie přetékala. Kyvadla tahají lidi za neviditelné nitky a lidé se podvolují doslova jako loutky. Rozpalují energii jakéhokoli konfliktu a rozporu. Tam, kde působí zákon kyvadla, zdravý úsudek nic nesvede. Ve všech konfliktních situacích je motivace člověka pod vládou kyvadla. Kyvadlo nutí zvyšovat energii konfliktu. Člověk nechápe, co ho nutí jít do konfrontace. Abyste se od destruktivního kyvadla osvobodili, je nezbytné upadnout do lhostejnosti. Odvést pozornost k něčemu jinému. Je nutné vystoupit z vlivu destruktivních kyvadel.
Nemá smysl hrát cizí hru, v níž pravidla neurčujete vy.

SVĚT JE VAŠE ZRCADLO
Co si myslíte o svém světě? Svět jako zrcadlo odráží váš vztah k němu.
Je-li vaše očekávání pesimistické a naplněné pochybnostmi, určitě se splní.
Střezte se vyzařovat do zrcadla světa negativa. Zrcadlo materializuje všechny vaše myšlenky. Je třeba začít filtrovat všechny své myšlenky.
Ignorovat ty špatné a vyhledávat pouze ty lepší. Je třeba soustředit pozornost na to, co CHCEME, nikoli na to co NECHCEME. Je třeba vypudit z hlavy negativní představy a nahradit je pozitivními. Ukažte sami sobě kladné stránky své osobnosti, představte si sami sebe v nejlepším světle a lidé vás začnou také tak vnímat.

Mějte také na paměti, že zrcadlo pracuje se zpožděním. Stále se držte své cesty a klidně přečkejte pauzu, ve které se nic neděje. Dříve či později se v zrcadle objeví ten obraz, který tvoříte ve svém srdci a v myšlenkách.

Můžete vyzkoušet také
energetickou GYMNASTIKU.
Opakujte si pozitivní afirmace. "přetékám energií, zářím láskou a spokojeností. Jsem schopný. Lidé mi projevují náklonnost a sympatie. Mají mě rádi takového /takovou, jaká jsem. Jsem čistý zářivý pramen...
A dovolte si mít své nedostatky,mzaměřte pozornost na své přednosti.
Často se nahlas chvalte i za malé drobnosti.
Často posílejte do světa LÁSKU. Láska je jako bumerang. Vrací se. Odraz vám ale vyjde vstříc jen tehdy, když vy uděláte první krok. Vznikne smyčka zpětné vazby 

JÁ VYSÍLÁM DO SVĚTA LÁSKU - ONA SE PO ODRAZU VRACÍ KE MĚ.
Svět mi oplácí stejným. Jsem se sebou spokojen, začínám se mít rád.
Tato technika velmi dobře funguje.

ŠETŘTE SVOU ENERGIÍ NA SVÉ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁMĚRY
Transurfing není možný bez dostatečně vysoké úrovně energetiky. 
Jestliže vůbec nic nechcete, znamená to, že váš energetický potenciál je silně vyčerpaný. Stav deprese a apatie svědčí o tom, že máte energii jenom na udržení vlastní existence.

Zamyslete se, zda neplýtváte energií na velkém množství neuskutečněných přání. Hodně lidí jde životem ověšeni ze všech stran nákladem všemožných povinností, nedokončených prací, vysněných plánů a početných cílů.
To silně vysiluje jejich energetické rezervy.
Když se zamyslíte, můžete velkou část těchto závaží - ODHODIT.
(např. různá přesvědčení - musím být nejlepší ze všech, dokážu všem i sobě, zač stojím, chci vždy zvítězit...a další předsevzetí a "přání" - přestanu kouřit, od zítra začnu hubnout, začnu nový život...
VŠECHNO CO SE ODKLÁDÁ NA POTOM, je neužitečný náklad.
Je třeba ho buď zrealizovat, nebo vyhodit, protože 
odnímá velké množství energie.
Je to snadné. Je třeba se jen rozhodnout. Představte si, jak se vám ulehčí, když tyto zátěže prostě odhodíte.

NEJRYCHLEJŠÍ CESTOU K DOSAŽENÍ ZÁMĚRU
JE SNÍŽENÍ DŮLEŽITOSTI VĚCÍ.
NEBOJOVAT. Důležitost sama o sobě nepřináší nic, kromě problémů. Když si to člověk uvědomí, může záměrně snížit důležitost všeho, co ho znepokojuje. 
NESNIŽUJE SE VÝZNAM, ALE SNIŽUJE SE VÝZNAMNOST.
Stále mějte na paměti, že boj pro vás není nutnost.

Buďte prázdní. Prázdnotu není za co připoutat. Prostě klidně jděte a berte si svoje. Tam, kde se objeví přebytečný energetický potenciál, vznikají rovnovážné síly, směřující k jeho odstranění.
Fakt:
V případě nespokojenosti se sebou, se dostáváte do konfliktu se svou duší.
V případě nespokojenosti se světem, se ocitnete v konfrontaci s velkým množstvím destruktivních kyvadel.

IDOLY A VZORY
VYHNĚTE SE ČASTÉ CHYBĚ A PŘESTAŇTE UCTÍVAT A NAPODOBOVAT IDOLY. I ONI USPĚLI JEN PROTO, ŽE BYLI SVÍ. VY SÁM JSTE ORIGINÁL.
Váš záměr - váš diapozitiv- nesmí být cizí kopií, ale musí představovat právě vás.

Mnozí lidé se snaží podobat svým idolům. Tím že je napodobují, se snaží zachytit přelud. Celebrita se stala hvězdou právě díky své jedinečnosti a odlišnosti od ostatních. Duše každého člověka je jedinečná a neopakovatelná. Napodobováním cizího scénáře vzniká parodie, jelikož se duše nemůže realizovat v cizím sektoru.


JAK NAJDETE SVŮJ SEKTOR?
Dovolte si to a duše si sama najde svůj způsob vyjádření. Dovolte jí, aby kráčela svou vlastní cestou. Projevte neopakovatelné vlastnosti své duše. 
(u většiny lidí se duše změnila ve vystrašenou bezprávnou bytost, která se krčí v rohu a jen smutně sleduje co provádí zběsilý rozum). Rozum má svou logiku vnucenou destriktivními kyvadly/chce mít v životě všechno logické a pochopitelné a nepřipouští zázraky/.
Duši logika zcela chybí.
Zákon logiky je ale falešný. V životě se často dějí zázraky, pokud si člověk dovolí mít to co chce celým svým srdcem.
Rozpory mezi duší a rozumem pramení z toho, že rozum pochybuje o reálnosti dosažení cíle. Až rozum uvidí, že se díky vašemu přesvědčení a nadšení věci dávají do pohybu, pochyby odpadnou. A jakmile se pochyby uvolní, omezující podmínky rozumu zmizí.
Vznikne jednota rozumu a duše.
ROZUM BEZ DUŠE DOKÁŽE JEN VELMI MÁLO. SPOLEČNĚ JSOU SCHOPNI VŠEHO.
Všechna mistrovská umělecká díla jsou projevem této jednoty.

BUĎTE CHYTŘÍ
Pokud nejste majiteli úžasných schopností a vlastností, věřte, že každou vlastnost lze nahradit jinou. Krásu např. můžete zaměnit za půvab, odvahu za rozhodnost, silu za obratnost, fyzickou dokonalost za sebejistotu a tak dále.
Je třeba najít vlastní cestu, na které duše jásá a rozum si spokojeně mne ruce.

SÍLA VÍRY I PŘES NEÚSPĚCHY
Vytvořte si v hlavě svůj záměr, své tužby a neustále je udržujte ve vědomí. Co nejčastěji se k nim vracejte, dokreslujte nové podrobnosti a hlavně co nejčastěji je prožívejte, jako by se už staly. Žijte v nich, alespoň virtuálně. Vůbec si nepřipouštějte starosti s tím, jakým způsobem je získáte. Věřte univerzu, že vám dodá přesně to co chcete z celého srdce. Pokud uvěříte, že si to co chcete také ZASLOUŽÍTE, cíl se již blíží. Je to vlastně prosté. Když jsou duše a rozum v souladu, ostatní se upravuje automaticky. Je třeba poslouchat své srdce, ale přitom nezapomínat, že žijeme v hmotném světě, který není schopen mžikem podléhat našim přáním.
Přijměte skutečnost, že úspěch vyrůstá na troskách neúspěchů.
I ti nejúspěšnější lidé prošli mnoha neúspěchy, jen se o nich nezmiňují.
Proto se radujte, když přijde neúspěch. 

JSTE NA CESTĚ K ÚSPĚCHU a ten už je v dohledu.
Když se to povede, dobře, když ne, žádné velké neštěstí. 
Pokud se něco nepovedlo, tedy jste se vyhnuli jiným, dosud neznámým problémům.
Ať se děje, co se děje, jde všechno přesně tak jak má. Přijměte pevné stanovisko: "můj svět o mne pečuje"

PŘESUŇTE TĚŽIŠTĚ Z KONTROLY NA POZOROVÁNÍ.
Jestliže svou pozornost nesoustředíte na cíl, ale na své úsilí, tak jenom vynakládáte fyziologickou energii. Úsilí představuje cestu k cíli, na které je mnoho překážek a bojů. 
PŘESKOČTE myšlenky na cestu a věnujte se pouze CÍLŮM.
PROŽÍVEJTE JE, RADUJTE SE, DĚKUJTE.

KONFLIKTNÍ SITUACE
Pokud se dostanete do konfliktní situace, dejte jí šanci, aby se vyřešila sama bez vašeho vměšování. Nebuďte účastníkem, ale postranním pozorovatelem. Získáte tak větší nadhled a kontrolu nad situací. Budete překvapení, kolik takových situací se vyřeší k vaší spokojenosti bez ztráty energie.
(rozumově založený člověk si zvykl překonávat překážky = veslovat proti proudu - a tento zvyk ho nutí hledat složitá řešení i jednoduchých problémů.)
Duše však naopak jde vždy cestou nejmenšího odporu a neztrácí energii zbytečně) Zkuste se zbytečně nezaplétat a nestavět se proti proudu variant, pak přijde řešení samo, a k tomu navíc to nejoptimálnější.
Jako opora slouží princip koordinace záměru:
jestliže událost, která vypadá jako negativní, posoudíme jako pozitivní, pak vše dopadne právě tak. Tvrdohlavě hledejte i v neúspěších dobrá znamení. 
Vaše myšlenky musí být vždy zaměřeny na to co chcete a co se vám líbí. Ponechte si samotnou připravenost, dostat, co zamýšlíte. Pokud se rozum a srdce shodují ve svém záměru, vzniká přesný obraz, který se velmi rychle materializuje zrcadlem v prostoru variant

Další účinnou technikou, kterou můžeme použít pro
urychlení realizace svých záměrů je:
VYUŽÍT VNITŘNÍ ZÁMĚRY DRUHÝCH LIDÍ K DOSAŽENÍ SVÝCH CÍLŮ.
Obraťte pozornost od sebe na druhé lidi. Zanechte hry na zvyšování vlastní důležitosti. Rozehrajte novou hru na zvyšování důležitosti jiných. Stačí projevit zájem. Nemluvte s lidmi o tom, co zajímá vás, ale co zajímá je, včetně nich samých. Výsledek se brzy dostaví. Vytvoříte příjemnou atmosféru projeveným zájmem o druhého a on pak ochotně pomůže vám samotným a ještě nabude pocitu, že jste báječný člověk.

SKLON K NEGATIVISMU - známý nešvar
Člověk velice ochotně vyjadřuje své vztahy týkající se nespokojenosti, ale všechno dobré přijímá buď lhostejně, nebo jako samozřejmost.
A čím je člověk starší, tím má větší tendenci vyjadřovat negativní postoj.
JE TŘEBA TO OTOČIT!
Začnete-li ovládat chod svých myšlenek, budete řídit realitu.
V opačném případě realita řídí vás.
STAŇTE SE POKOJNÝM TVŮRCEM SVÉ NOVÉ REALITY
Tvůrce není ani tak aktivní činitel, jako pozorovatel.
Není třeba bojovat a podrobovat, ale dovolit. Tajemství síly spočívá v tom, že uvolníte sevření, přestanete bojovat s proudem variant, a překážky se samy odstraní. Na své cestě k cíli nepotřebujete boj, ani tvrdost. Udržování obranného pole vyžaduje obrovské množství energie, kterou člověk živí destruktivní kyvadla. Pokud zůstanete klidní a "prázdní", všechna energie zůstává u vás. Za dosažení cíle nemusíte bojovat. Jediné co potřebujete, je odhodlání něco mít. Jakmile si to dovolíte, věci se dají do pohybu ku vašemu prospěchu. Jednejte vědomě a klidně, bez zbytečné důležitosti. Na nic netlačte. Bojem nic nezískáte.

Svět odráží jako zrcadlo váš vztah k němu.
Pokud s ním bojujete, také s vámi bojuje. Bojem vyjadřujete přes přílišnou důležitost. Jednáte-li energicky, vytváříte nadbytečný potenciál. Překážky vznikají na základě důležitosti, jakmile ji snížíte, překážky se rozplynou. Nepotřebujete rozhodnost, ale nečinné, bezstarostné odhodlání. Sotva důležitost zmizí, odhodlání usilovat se změní v odhodlání mít. Potom začne fungovat vnější záměr.
DOVOLTE SI MÍT TO, PO ČEM TOUŽÍTE CELOU DUŠÍ.

VIZUALIZACE
Vžijte se do situace, jako by se váš záměr již uskutečnil. Prožívejte jej do nejmenších podrobností. Kochejte se. Nemusíte přemýšlet o tom, jak se váš záměr může uskutečnit. V myšlenkách nechte jen cílový diapozitiv.
Představujte si, že už máte všechno, o co usilujete. Žijte tím, i když jen virtuálně. Vaším úkolem je soustředit se na konečný výsledek.
Pravidelnost vizualizace je základní podmínkou úspěchu. Realitu nelze vytvořit ojedinělým přáním. Je třeba se s ním sžít a co nejčastěji - minimálně ale půl hodiny denně - jej prožívat a podporovat.
Vytváříte tak své nové rezonanční pole
Pokud se objeví pochyby a přemýšlení o neúspěchu, zaměstnejte se prací a stále převracejte v myšlenkách cílový diapozitiv. Nesmí vás znepokojovat fakt, že cíl je zatím daleko za mraky. Není to vaše starost.
Vy potřebujete pouze udělat objednávku!
Ostatní ponechte na "číšníkovi".
CHOPTE SE SVÉHO PRÁVA MÍT A VESMÍR VÁM OTEVŘE DVEŘE.
Za těmi dveřmi vás čeká nový svět, kde se nemožné stane možným.

Nezapomínejte, že stojíte před zrcadlem, v němž se přesně odráží vaše vnímání světa. Nic víc, nic míň.