ÚROVNĚ VĚDOMÍ POLITICKÝCH STRAN  A POLITIKŮ

25.06.2021

MAPA VĚDOMÍ

ZOBRAZENÍ ÚROVNÍ VĚDOMÍ POLITICKÝCH STRAN A JEDNOTLIVÝCH POLITIKŮ
ÚROVNĚ VĚDOMÍ 1 - 1000 - D. R. Hawkins

POLITICI - a jejich osobní kalibrace - POLITICKÉ PROGRAMY a kalibrace

aneb - jak můžeme prověřit poctivost našich vedoucích činitelů a odlišit pravdu od nepravdy pomocí techniky svalového testu.

MYSLÍ TO S NÁMI NAŠI POLITICI DOBŘE?
Nebo jen překrucují skutečné události a jejich význam, aby si nás naprogramovali požadovaným směrem?
Úrovně vědomí lze znázornit pomocí logaritmické stupnice od jedné do tisíce.
Na úrovni 200 dochází k zásadní změně vyzařování. Směrem k vyšším hodnotám rychle přibývá světla (KE SVĚTLÝM ZÍTŘKŮM), směrem k nižším úrovním světla rychle ubývá. Jednoduchý svalový test pouze ukazuje, zda je "světlo" zapnuté - (pravda), nebo vypnuté - (nepravda).

Pomocí techniky svalového testu /technika, která podobně jako rentgen odhaluje skrytou podstatu slabosti i síly/ můžeme určit, jaké úrovně dosahuje každý jednotlivý politik, a zda je jejich práce skutečným výrazem touhy sloužit zemi, lidem, prosazovat ústavu atd...
Můžeme otestovat celý právní systém, či jednotlivé politické programy.


Tato technika - kineziologický svalový test - se dá použít bez omezení naprosto na cokoli, kdekoli v čase a prostoru. Pravda o čemkoli je skutečně k dispozici, a to během několika sekund. A zadarmo, pouze za optání. Svalový test využívá odpovědi univerzálního energetického pole vědomí, a proto je možné okamžitě prozkoumat pravdivost jakéhokoli tvrzení o čemkoli. Fakt, že je pravda o čemkoli kdekoli ve vesmíru přístupná na základě pouhého požádání, je natolik šokující, že otřásá všemi základními lidskými předpoklady.

KINEZIOLOGII bychom mohli nazvat kontrolním prostředkem a "detektorem lži".
Velkou výhodou je tedy možnost zjištění PRAVDY pomocí této techniky. Váš život již nemusí ovládat dezinformace a lež. Technika je dobře osvojitelná pro většinu lidí.

Zvládnutím této techniky získáváte možnost KONTROLY PRAVDIVOSTI naprosto čehokoli.


MAPA VĚDOMÍ
Hranice 200 je kritickou úrovní pro přechod mezi pravdou a nepravdou.
Kritická úroveň 200 tedy ukazuje zásadní proměnu vědomí od pouhého zaměření na sebe na úkor druhých, ke vstřícnějším úrovním, kdy se již ohled i na druhé začíná objevovat. Pod 200 se nachází různé emoce nabité sebestředností, která ignoruje práva druhých. Dosažením úrovně 200 dochází ke změnám ve fyziologických procesech 

mozku a k rozvinutí mozku "éterického", který není hmotný a skládá se pouze z energie


Pod 200 najdeme programy s nízkou úrovní vědomí
vlk přichází v rouše beránčím oblečen do politických hesel
SILNÍ s hodnotou pod 200 útočí na slabé
SILNÍ s hodnotou nad 200 slabé ochraňují

Obsah pole je dán jeho vlastnostmi.
Úroveň 100 - úroveň apatie - chybí ohled na druhé, panuje zde lež,, výmluvy, nemají daleko ke zločinům. Úroveň 170 - zaujatost, překrucování politikaření, úroveň 180 - nedostatek osobní odpovědnosti, úroveň 190 - úroveň pýchy a arogance, překrucování reality-hra na viníky a oběti. Úrovně přes 200 ukazují na fungování, službu, účelnost. Nad 300 se objevuje touha pomáhat, srdečnost, dobrá vůle, humánní a dobročinné účely.

VOLEBNÍ PROGRAMY POD ÚROVNÍ 200.
 Mají potřebu kontrolovat svobodu slova. Diktovat shora demokracii, etiku, pravdu a morálku. Prohlašovat, že násilí je nenásilí, zejména proti vládě a zákonům je v pořádku. Lži jsou v pořádku, pokud slouží ideologii. Politizovat vědu. Místo vzdělávání praktikovat programování lidí atd. 
.
ÚROVNĚ VĚDOMÍ POLITICKÝCH SYSTÉMU
demokracie - 410
socialismus - 305
monarchie - 200
feudalismus - 145-200
komunismus - 160
diktatura - 135
fašismus - 125
ÚROVNĚ NĚKTERÝCH POLITICKÝCH OSOBNOSTÍ
Churchil - 510
Montgomery 450
Putin - 190
Pinochet - 155
Bin Ladin - 40
Lenin - 405, snížení vlivem zkorumpování mocí na 80
Hitler - 430 / 40
Jásir Arafat - 440 / 65
Gorbačov - 500
Goring - 350 / 150
gestapo - 35, KGB - 55, nacismus - 50, OSN - 195, UNESCO 355, Evropská unie 205
měření jsou z roku 1995 - zdroj kniha Pravda versus nepravda - R.Hawkins
Věřím, že práce člověka v politice je energeticky vysoce náročná. I člověk s vysokou původní osobní kalibrací vědomí má velké problémy si svou kalibraci v tomto převážně neetickém prostředí udržet. A tak často "kvalitní" lidé tuto náročnou funkci neustojí. Buď jim sletí kalibrace dolů (vidíme velmi často i v dějinách) , nebo sami tuto scénu opoštějí.

A JAK JSOU NA TOM NAŠI POLITICI, JEDNOTLIVÉ STRANY, JEJICH PROGRAMY...
SI MŮŽETE POMOCÍ SVALOVÉHO TESTU OTESTOVAT SAMI.
DOPORUČUJI PROMĚŘIT ROVNĚŽ KALIBRACI NAŠÍ SOUČASNÉ VLÁDY,
a také další významné lidi, kteří ovlivňují běh naší doby,
 jako je např. Bill Geits a další.

Techniku kineziologického svalového testu lze tedy úspěšně aplikovat na prověření současné politické situace, politiků, programů, skutečné nebezpečnosti dnešní covidové doby, na bezpečnost a rizika očkování atd. atd.
JIŽ SE NEMUSÍTE NECHAT OBELHÁVAT.
Pomocí svalového testu lze odhalit pravdu a lež.
Můžeme tedy zadat jakoukoli otázku a odpověď ano či ne dostaneme v podobě změny svalového napětí. Lze testovat současnost i minulost. Touto technikou nelze testovat budoucnost.

KINEZIOLOGICKÉ TESTOVÁNÍ: Tato technika by neměla být používána jako konfrontační. Takže přestože výsledky testování všech našich politiků, politických stran i jejich programů existují, nepřikládám vám je zde z konfrontačních důvodů. Není ale problém vás tuto techniku naučit NA KURZU KINEZIOLOGIE
Zvládne ji téměř každý zdravý člověk.  Datum kurzu najdete  v sekci 


Mysl člověka je v základu velice snadno oklamatelná. Není od přírody schopná odlišovat pravdu od nepravdy. Lidskou mysl je možné přirovnat k počítači. Mozek je hardware, schopný přehrát jakýkoli program, který je do něj vložen. Hardware ovšem neumí chránit sám sebe před falešnou informací. Mysl tak věří jakémukoli "softwaru" (programu), který do ní lidská společnost vloží. Je bez ochrany, nevinná, naivní a důvěřivá.
Hranice 200 je kritickou úrovní pro přechod mezi pravdou a nepravdou.
Kritická úroveň 200 tedy ukazuje zásadní proměnu vědomí od pouhého zaměření na sebe na úkor druhých, ke vstřícnějším úrovním, kdy už se objevuje ohled i na druhé.
Pod 200 se nachází různé emoce nabité sebestředností, která ignoruje práva druhých.
Dosažením úrovně 200 dochází ke změnám ve fyziologických procesech mozku a k rozvinutí mozku "éterického", který není hmotný a skládá se pouze z energie.