ÚROVNĚ VĚDOMÍ POLITICKÝCH STRAN  A POLITIKŮ

25.06.2021

MAPA VĚDOMÍ

 ÚROVNĚ VĚDOMÍ POLITICKÝCH STRAN A  POLITIKŮ
ÚROVNĚ VĚDOMÍ 1 - 1000 - D. R. Hawkins

MYSLÍ TO S NÁMI NAŠI POLITICI DOBŘE?
Nebo jen překrucují skutečné události a jejich význam, aby si nás naprogramovali požadovaným směrem?

Věřím, že práce člověka v politice je energeticky vysoce náročná. I člověk s vysokou původní osobní kalibrací vědomí má velké problémy si svou kalibraci v tomto převážně neetickém prostředí udržet. A tak často "kvalitní" lidé tuto náročnou funkci neustojí. Buď jim sletí kalibrace dolů (vidíme velmi často i v dějinách) , nebo sami tuto scénu opouštějí.

Pomocí techniky svalového testu /technika, která podobně jako rentgen odhaluje skrytou podstatu slabosti i síly/ můžeme určit, jaké úrovně dosahuje každý jednotlivý politik, a zda je jejich práce skutečným výrazem touhy sloužit zemi, lidem, prosazovat ústavu atd...Můžeme otestovat celý právní systém, či jednotlivé politické programy.


VÝSLEDKY TESTU 
KALIBRACE LÍDRŮ POLITICKÝCH STRAN A JEJICH PROGRAMŮ

Jen 3 představitelé naší politické scény mírně přesahují úroveň vědomí 200. 

Dva mají úroveň nad 300, ale bohužel již nejsou v aktivní politice.

Politické programy stran - 4 přesahují úroveň 200, naopak jedna je pod 100.

Statistiky oblíbenosti jednotlivých politiků bohužel potvrzují skutečnost, že mysl člověka není od přírody schopná odlišit pravdu od nepravdy a je velice snadno oklamatelná. 

VOLEBNÍ PROGRAMY POD ÚROVNÍ 200. Mají potřebu kontrolovat svobodu slova. Diktovat shora demokracii, etiku, pravdu a morálku. Prohlašovat, že násilí je nenásilí, zejména proti vládě a zákonům je v pořádku. Lži jsou v pořádku, pokud slouží ideologii. Politizovat vědu. Místo vzdělávání praktikovat programování lidí atd.


Lidskou mysl je možné přirovnat k počítači. Mozek je hardware, schopný přehrát jakýkoli program, který je do něj vložen. Hardware ovšem neumí chránit sám sebe před falešnou informací. Mysl tak věří jakémukoli "softwaru" (programu), který do ní lidská společnost vloží. Je bez ochrany, nevinná, naivní a důvěřivá.


Představitelé země, nebo společnosti. (vládci - vláda - lid)

Lidé by neměli vkládat svůj osud do rukou instituce s úrovní vědomí pod úrovněmi vědomí 200. Země a režimy s úrovní pod 200 nejsou v souladu s pravdou a tudíž se jim nedá důvěřovat. 

Pokud úroveň vědomí nedosahuje kalibrační úrovně 200, představitelé nehrají podle pravidel "fair-play". Myšlenka míru pro ně nemá valnou cenu, podobně jako čestnost, upřímnost a vstřícnost, které jsou spíše vnímány jako směšné. Fungují podle naprosto jiných pravidel, zejména vlastního zájmu, zisku, nezodpovídání se obyvatelstvu, ba dokonce ani zákonu. Tito lidé jsou ovládáni pýchou, arogancí, soutěživostí, pomstychtivostí a velikášstvím. Chtějí být obyčejně uctívání jako spasitelé a vystavují své podobizny. Člověk s integritou se spokojí s obyčejným respektem.

Psychodynamika velikášských vůdců se nijak podstatně neliší od recidivisty (psychotické osobnosti chronického sociopata). Ten necítí lítost ani zodpovědnost vůči okolí.


Obsah pole je dán jeho vlastnostmi.

Úroveň 100 - úroveň apatie - chybí ohled na druhé, panuje zde lež,, výmluvy, není daleko ke zločinnosti. Úroveň 170 - zaujatost, překrucování politikaření, úroveň 180 - nedostatek osobní odpovědnosti, úroveň 190 - úroveň pýchy a arogance, překrucování reality-hra na viníky a oběti. Úrovně přes 200 ukazují na fungování, službu, účelnost. Nad 300 se objevuje touha pomáhat, srdečnost, dobrá vůle, humánní a dobročinné účely. 

Pod 200 se nachází různé emoce nabité sebestředností, která ignoruje práva druhých.

POZITIVNÍ EMOCE začínají na hladině 200 a postupně se zvyšují přes rozum - nad 400, lásku 500, bezpodmínečnou lásku 540, osvícené stavy 600...


Tato technika - kineziologický svalový test - se dá použít bez omezení naprosto na cokoli, kdekoli v čase a prostoru. Pravda o čemkoli je skutečně k dispozici, a to během několika sekund. A zadarmo, pouze za optání. Svalový test využívá odpovědi univerzálního energetického pole vědomí, a proto je možné okamžitě prozkoumat pravdivost jakéhokoli tvrzení o čemkoli. Fakt, že je pravda o čemkoli kdekoli ve vesmíru přístupná na základě pouhého požádání, je natolik šokující, že otřásá všemi základními lidskými předpoklady.

KINEZIOLOGII bychom mohli nazvat kontrolním prostředkem a "detektorem lži".
Velkou výhodou je tedy možnost zjištění PRAVDY pomocí této techniky. Váš život již nemusí ovládat dezinformace a lež. Technika je dobře osvojitelná pro většinu lidí.

Zvládnutím této techniky získáváte možnost KONTROLY PRAVDIVOSTI naprosto čehokoli.


MAPA VĚDOMÍ
Hranice 200 je kritickou úrovní pro přechod mezi pravdou a nepravdou.
Kritická úroveň 200 tedy ukazuje zásadní proměnu vědomí od pouhého zaměření na sebe na úkor druhých, ke vstřícnějším úrovním, kdy se již ohled i na druhé začíná objevovat. Pod 200 se nachází různé emoce nabité sebestředností, která ignoruje práva druhých. Dosažením úrovně 200 dochází ke změnám ve fyziologických procesech 

mozku a k rozvinutí mozku "éterického", který není hmotný a skládá se pouze z energie


Pod 200 najdeme programy s nízkou úrovní vědomí
vlk přichází v rouše beránčím oblečen do politických hesel
SILNÍ s hodnotou pod 200 útočí na slabé
SILNÍ s hodnotou nad 200 slabé ochraňují


ÚROVNĚ VĚDOMÍ POLITICKÝCH SYSTÉMU
demokracie - 410
socialismus - 305
monarchie - 200
feudalismus - 145-200
komunismus - 160
diktatura - 135
fašismus - 125
ÚROVNĚ NĚKTERÝCH POLITICKÝCH OSOBNOSTÍ
Churchil - 510
Montgomery 450
Putin - 190
Pinochet - 155
Bin Ladin - 40
Lenin - 405, snížení vlivem zkorumpování mocí na 80
Hitler - 430 / 40
Jásir Arafat - 440 / 65
Gorbačov - 500
Goring - 350 / 150
gestapo - 35, KGB - 55, nacismus - 50, OSN - 195, UNESCO 355, Evropská unie 205
měření jsou z roku 1995 - zdroj kniha Pravda versus nepravda - R.Hawkins
Věřím, že práce člověka v politice je energeticky vysoce náročná. I člověk s vysokou původní osobní kalibrací vědomí má velké problémy si svou kalibraci v tomto převážně neetickém prostředí udržet. A tak často "kvalitní" lidé tuto náročnou funkci neustojí. Buď jim sletí kalibrace dolů (vidíme velmi často i v dějinách) , nebo sami tuto scénu opouštějí.

A JAK JSOU NA TOM NAŠI POLITICI, JEDNOTLIVÉ STRANY, JEJICH PROGRAMY...
SI MŮŽETE POMOCÍ SVALOVÉHO TESTU OTESTOVAT SAMI.
DOPORUČUJI PROMĚŘIT ROVNĚŽ KALIBRACI NAŠÍ SOUČASNÉ VLÁDY,
a také další významné lidi, kteří ovlivňují běh naší doby,
 jako je např. Bill Geits, Klaus Schwab a další.

Techniku kineziologického svalového testu lze tedy úspěšně aplikovat na prověření současné politické situace, politiků, programů, skutečné nebezpečnosti dnešní covidové doby, na bezpečnost a rizika očkování atd. atd.
JIŽ SE NEMUSÍTE NECHAT OBELHÁVAT.
Pomocí svalového testu lze odhalit pravdu a lež.
Můžeme tedy zadat jakoukoli otázku a odpověď ano či ne dostaneme v podobě změny svalového napětí. Lze testovat současnost i minulost. Touto technikou nelze testovat budoucnost.

KINEZIOLOGICKÉ TESTOVÁNÍ: Tato technika by neměla být používána jako konfrontační. Takže přestože výsledky testování všech našich politiků, politických stran i jejich programů existují, nepřikládám vám je zde z konfrontačních důvodů. Není ale problém vás tuto techniku naučit
 NA KURZU KINEZIOLOGIE
Zvládne ji téměř každý zdravý člověk.  Datum kurzu najdete  v sekci 

Tato technika -kineziologický svalový test - se dá použít bez omezení naprosto na cokoli, kdekoli v čase a prostoru. Pravda o čemkoli je skutečně k dispozici, a to během několika sekund. A zadarmo, pouze za optání. Svalový test využívá odpovědi univerzálního energetického pole vědomí, a proto je možné okamžitě prozkoumat pravdivost jakéhokoli tvrzení o čemkoli. Fakt, že je pravda o čemkoli kdekoli ve vesmíru přístupná na základě pouhého požádání, je natolik šokující, že otřásá všemi základními lidskými předpoklady.
KINEZIOLOGII bychom mohli nazvat kontrolním prostředkem a "detektorem lži".Velkou výhodou je tedy možnost zjištění PRAVDY pomocí této techniky. Váš život již nemusí ovládat dezinformace a lež. Technika je dobře osvojitelná pro většinu lidí.
Zvládnutím této techniky získáváte možnost KONTROLY PRAVDIVOSTI naprosto čehokoli.MAPA VĚDOMÍHranice 200 je kritickou úrovní pro přechod mezi pravdou a nepravdou.Kritická úroveň 200 tedy ukazuje zásadní proměnu vědomí od pouhého zaměření na sebe na úkor druhých, ke vstřícnějším úrovním, kdy se již ohled i na druhé začíná objevovat. Pod 200 se nachází různé emoce nabité sebestředností, která ignoruje práva druhých. Dosažením úrovně 200 dochází ke změnám ve fyziologických procesech mozku a k rozvinutí mozku "éterického", který není hmotný a skládá se pouze z energie

Hranice 200 je kritickou úrovní pro přechod mezi pravdou a nepravdou.
Kritická úroveň 200 tedy ukazuje zásadní proměnu vědomí od pouhého zaměření na sebe na úkor druhých, ke vstřícnějším úrovním, kdy už se objevuje ohled i na druhé.
Pod 200 se nachází různé emoce nabité sebestředností, která ignoruje práva druhých.