CO SE DĚJE V TĚLE po tak zvaném OČKOVÁNÍ

22.08.2021

LÉČBA NÁSLEDKŮ TAK ZVANÉHO "OČKOVÁNÍ",PODLE DR. ZELENKO

New Yorkský lékař Dr. Vladimir Zelenko byl navržen na Nobelovu cenu za jeho práci na vývoji léčby Covidu-19 a přesto jsou jeho rady, názory a výsledky všude ignorovány. 99% jeho pacientů bylo jeho zásluhou z Covidu vyléčeno a 80% z nich vůbec nemuseli do nemocnice. Dr. Zelenko také pracoval jako poradce pro Bílý dům, pro mnoho světových vlád, pro různé nemocnice, veřejné osobnosti a jednotlivé lékaře. Přesto nejsou jeho osvědčené a vyzkoušené metody všeobecně používány - namísto léčby je stále propagováno nefunkční a nesmírně škodlivé "očkování." 

Tak zvané "očkování" je smrtící, říká Dr. Zelenko. mRNA a hrotové bílkoviny mohou po čase zmizet, ale protilátky, které jejich následkem vznikly, budou přetrvávat a nikdo neví jak dlouho. Mohou to být celé dlouhé roky, ne-li napořád. Někdo by si mohl myslet, že to je dobré, ale pravý opak je pravda.

PO OČKOVÁNÍ, aneb...co se děje "POD POVRCHEM"

První rizikové období - akutní /období tvorby hrotových proteinů/

Toto období začíná momentem vpichu a trvá asi 3 měsíce.

Mnoho lidí tuto dobu nepřežije. Je hlášeno zhruba asi 6 000 úmrtí, ke kterým dojde do 48 hodin po očkování. Další vážné problémy se dostaví poměrně rychle, během následujících dnů, nebo týdnů. To proto, že hrotová bílkovina, která se v těle očkovaného začíná nekontrolovaně množit, je pro člověka škodlivá; je to přímý jed. Tato se dostane do krve a postupně do každé buňky v těle. mRNA má položivot jen asi dva týdny, ale za tu dobu každá její molekula vyrobí až 5 000 hrotových bílkovin, takže lidské tělo se stane hromadnou výrobnou této škodlivé bílkoviny.

Buňky, do kterých se tyto látky dostanou, začnou rovněž vyrábět hrotovou bílkovinu a postupně se touto výrobou začne zabývat všecko, co člověk v sobě má.

To samozřejmě vede k těžkým zdravotním potížím a způsobuje to nadměrné srážení krve. Údajně k asi 40% těchto příznaků dojde během prvních 2 dnů po očkování. Postupně se toto ohrožení zmírní, ale na jeho místo nastoupí srdeční a mozkové mrtvice, ledvinové a plicní infarkty, jejichž možnost přetrvává až do tří měsíců po očkování.

Velice důležité se tak jeví - způsoby eliminace  hrotových proteinů  


Druhé rizikové období - sub-akutní /období nebezpečných protilátek/

Začíná za 3 měsíce od doby vpichu a může trvat několik měsíců, ale i několik let.

Ve druhé fázi následků na očkování je důležité za každou cenu zabránit útoku protilátek. To je důležité sledovat u očkovaných už proto, že když jim zatím nic není, tak mají falešný pocit bezpečí. 

Ohrožení spočívá v tak zvané patogenické přípravě s pomocí zesílení vlivu protilátek (antibody-dependent enhancement). Dr. Zelenko věří, že v té době již mRNA zdegradovaly a nevyrábějí dále hrotovou bílkovinu. Nutno poznamenat, že jiní lékaři s tímto názorem nesouhlasí a myslí, že výroba hrotové bílkoviny pokračuje nadále, prakticky do nekonečna. Tento druhý názor je podpořen tím, že cizí mRNA, injekčně dopravené do těla změní lidské DNA, což učiní výrobu hrotové bílkoviny permanentní a ještě navíc přenosnou na další generace.

To, co v tomto období ohrožuje očkovaného nejvíc jsou právě protilátky

V kontaktu se skutečným, živým virem (používám slovo virus z nedostatku jiného názvu, i když dnes již víme, že viry žádné nemoci nezpůsobují) tyto protilátky vyburcují imunitní systém, který se projeví přehnanou reakcí, která je tak silná, že člověka může zabít.

 Proto je ze všeho nejdůležitější předejít této reakci, zamezit aby k ní došlo, což bude vysvětleno později. Jak se na podzim začnou nemocnice naplňovat nemocnými, kteří byli očkováni, to bude signál, že dochází právě k takovým reakcím. Podle Dr. Michaela Yeadona, tato reakce je smrtelná, je genocidální.


Třetí rizikové období - dlouhodobé /sterilizace, zdravotní problémy, depopulace/

To, co přijde za tři roky od očkování je velmi těžké předvídat.

Je pravděpodobné, že dojde k omezení plodnosti, protože za tím účelem byla tato očkování vyvinuta. 6 000% nárůst v potratech očkovaných těhotných žen toto jen potvrzuje. Rovněž tomu nasvědčuje snížení počtu spermií u mužů, otoky varlat a narušení menstruačního cyklu u žen všeho stáří. Ten vliv na lidskou plodnost je více než zjevný, takže můžeme očekávat to nejhorší. Když přidáte k hromadné neplodnosti ještě myokarditidu (nebezpečná a nevyzpytatelná nemoc srdce) mladých očkovaných, hromadný výskyt rakoviny a auto-imunitních nemocí, to dohromady, spolu s neustálou propagací očkování a hrozbami povinného zákroku opravdu není nic jiného než genocida lidstva.

Dr Zelenko říká, že dnešní vlády nám naprosto zjevně a otevřeně lžou. Lékaři, kteří mají skvělou pověst a fantastické výsledky jsou zbavováni lékařského oprávnění kvůli tomu, že říkají lidem pravdu. Vedlejší účinky tak zvaného "očkování" jsou zkreslovány a počet úmrtí je záměrně snižován. Mnoho případů ze systému hlášení zmizí, nikdo neví kam. Někteří zkoušeli nahlásit nové případy, ale byli ignorováni a jejich zprávy nebyly pod záminkou technických problémů použity. Dr. Zelenko odhaduje počet úmrtí na vakcíny proti Covidu v Americe na 200 000 lidí.

Evropská unie hlásí počet těch, u nichž vakcína způsobila vedlejší účinky 1,7 milionů, z čehož polovina jsou vážné případy. Úmrtí na tyto vakcíny je údajně 17 503 lidí. Sedmnáct a půl tisíce!

Tak zvané "očkování" je smrtící, říká Dr. Zelenko. mRNA a hrotové bílkoviny mohou po čase zmizet, ale protilátky, které jejich následkem vznikly, budou přetrvávat a nikdo neví jak dlouho. Mohou to být celé dlouhé roky, snad i napořád.

Někdo by si mohl myslet, že to je dobré, ale pravý opak je pravda.

A ještě ke všemu neexistují žádné studie na lidech, podle kterých by se dalo určit, jak dopadnou očkovaní, až přijdou do styku se skutečným, živým zdrojem chřipky. Veškeré studie na zvířatech dokázaly pouze jedno, že všecka zahynula. Když přišla do styku se skutečnou nemocí, protilátky vyvolaly natolik přehnanou imunitní reakci, že jí všecka podlehla.

"A i kdyby to očkování bylo bezpečné a účinné," říká Dr. Zelenko, "jakým právem může někdo rozhodovat, že je kdo potřebuje?

A my si máme nechat napíchat injekce, vyrobené někým, kdo propaguje snížení lidské populace?" To je námět k zamyšlení! Dnes už máme dostatečné množství důkazů pro to, že tato tak zvaná "očkování" způsobují těžké zdravotní potíže a zkracují život o několik desetiletí. Taková úmrtnost a tolik škodlivých vedlejších vlivů ještě nikdy nebyly. Jak to, že to najednou nikomu nevadí a dále je propagována vakcinace? Je to kvůli tomu, že nějaký nabubřelý Klaus Schwab /úroveň vědomí-72/ze Světového ekonomického fóra řekl, že svět se už nikdy nevrátí zpět k tomu, co byl a že úměrně samolibý Bill Gates /úroveň vědomí 34/prohlásil, že všichni musí být očkováni? více info k osobní kalibraci najdete  zde

Jak to, že tito lidé jsou bráni za autority, které poroučí celému světu. ve zdravotních záležitostech, aniž by měli patřičné znalosti?

Dr. Zelenko říká, že nejdůležitější ze všeho je předcházet nemoci a vyvarovat se hospitalizace. Nedovolit, aby se nemoc vyvinula a když už k ní dojde, okamžitě se začít léčit.

Když už se někdo nechal očkovat, v žádném případě nejít na jakékoliv další očkování, ani proti chřipce.

Měli bychom si uvědomit, že skoro všechny léky proti koroně, která není ve skutečnosti nic jiného než obyčejná, každoroční chřipka, byly potlačeny a dokonce zakázány. Mnohé účinné prostředky byly staženy z trhu a ani lékaři a lékárníci k nim nemají přístup. Škodlivý vliv tak zvaných očkování je záměrně potlačován a očkování je nadále všude propagováno. Veřejně je nám tvrzeno, že je neškodné a účinné, ale to není ničím podloženo, žádné testy nebyly v tomto směru podstoupeny a ty, které byly provedeny na zvířatech, dopadly všecky tragicky.

Lékaři jako je Dr. Zelenko, Dr. Yeadon, Dr. McCullough a mnoho ostatních dobře vědí, že hromadné očkování není vůbec zapotřebí. Tato nemoc, pokud vůbec ještě existuje, má u mladých lidí 99,998% možnost samovolného uzdravení (u starších je to procento 99,7%) a mnozí ani neví, že koronu měli. Takže proč očkovat populaci, která má skoro 100% možnost se uzdravit i bez lékařské pomoci a bez jakýchkoliv léků? V tom je rozhodně něco nekalého.

Prodělání této - dalo by se říci - lehké chřipky navíc vytvoří protilátky. Tyto protilátky jsou přesně v tom množství, v jakém jsou zapotřebí a jsou daleko účinnější jak proti koronaviru, tak i proti jeho mutacím, než injekčně dodané, umělé protilátky. Ovšem zde jsou lidé manipulováni strachem, hlášením nejrůznějších obměn již neexistujícího koronaviru, jedna horší než druhá které jsou většinou mediální výmysly. Bohužel, ti, kteří nemají správné informace, snadno této propagandě podlehnou a nechají si tento tisíckrát nebezpečnější vpich dát.

Jak se bránit proti škodlivým vlivům "očkování"

MŮŽEME - eliminovat množství hrotových proteinů v těle!!!

Podle Dr. Zelenko, během prvních 3 měsíců prvního rizikového období pomáhá brát léky proti srážlivosti krve, jako je acylpyrin a také přírodní NAC (n-acetyl cystein). Ovšem NAC byl promptně zakázán - u nás se sežene na pouze předpis, i když je to přírodní látka. Také je ho možno koupit v Německu, ale je nutno dát pozor, aby neměl umělá sladidla. Všecky šumivé přípravky je mají a tato sladidla jsou rovněž škodlivá a silně návyková. První rizikové období se dále dělí na virové období, které trvá 5-7 dnů a které je snadno léčitelné.

Po něm následuje zánětlivé období, jehož léčba je trochu složitější. Velmi důležitý je zinek, což je součást jak prevence, tak i léčby. Zinek ale musí být přímo v buňkách, kam ho není snadné dopravit a proto je třeba k tomu účelu brát spolu s ním ještě zinkové ionofory, jako je na příklad Quercetin, nebo výtažek ze zeleného čaje, či Plaquenil, nebo Ivermectin. Podrobná léčba bude uvedena níže.

Ve druhé fázi následků na očkování je důležité za každou cenu zabránit útoku protilátek. To je důležité sledovat u očkovaných už proto, že když jim zatím nic není, tak mají falešný pocit bezpečí a při prvních příznacích nic neudělají. A přitom je naprosto nutné se při prvních příznacích okamžitě začít léčit.

Jako příklad uvádí Dr. Zelenko zánět v krku, neboli angínu. Lékaři léčí pouze typ "A" a ty ostatní typy léčeny nejsou, protože je známo, že imunitní systém se o ně sám postará. Ale na typ A je nutno použít antibiotika, protože bez léčby by imunitní systém vytvořil tolik protilátek, že by se staly nebezpečnými a vážným ohrožením pro srdce. To stejné se stane při tak zvaném očkování proti Covidu a ve skutečnosti mají být antibiotika nasazena dřív, než imunitní systém zareaguje.

To nejdůležitější je, aby protilátky nevyprovokovaly přehnanou imunitní reakci, čímž by mohly napáchat velké škody. Rovněž pomáhá brát vitamin D, nebo vystavovat se slunci (když není člověk nemocný). Ale jakmile by se dostavily příznaky, okamžitá lékařská pomoc je nutná.

Léčba Covidu a léčba následků "očkování"

Většina léčby je zaměřena na zamezení rozmnožování RNA virů. / VIZ eliminace hrotových proteinů/ Viry ke svému rozmnožování používají enzym RNA-polymeráze, závislý na RNA. Tento enzym dokáže kopírovat genetický materiál viru, což umožňuje vznik nových virů a jejich rozšíření.

Tomuto musí být zabráněno, aby nedocházelo k další výrobě hrotové bílkoviny, která podněcuje tvorbu protilátek. Zinek sám dokáže zamezit rozmnožování RNA virů, ale musí být obsažen v buňkách, jak již bylo řečeno.

Ovšem pozor, zinek a měď se vyvažují. Když bereme příliš mnoho zinku, pak máme nedostatek mědi, která je zase nutná na vyvážení železa a také je potřebná při mnoha metabolických procesech. Proto je nutno brát také měď, asi 2 mg denně je běžná dávka. Obojí se musí brát odděleně, jinak se vypotřebují na potírání jeden druhého a pro léčbu toho moc nezůstane.

Nedostatek zinku má skoro každý z nás. Tento nedostatek se projevuje špatnou funkcí imunitního systému, holohlavostí, průjmy, chronickými záněty, depresemi, srdečními nemocemi, neurologickými problémy a neuro-degenerativními nemocemi jako Alzheimer, dále cukrovkou a rakovinou. Zinek spolupůsobí při funkci asi 300 enzymů, což zahrnuje skoro všecky druhy enzymů, co v těle máme. Nedostatek zinku poznáte snadno, když vezmete tabletku do úst, nemá žádnou chuť. Zato když máte zinku dostatek, ta stejná tabletka chutná odporně.

Spolu se zinkem a zinkovým ionoforem je dále stěžejní udržovat hladinu vitamínu D a C. Na příklad, vitamin C je naprosto nutný pro Quercetin, aby účinkoval jako ionofor pro zinek. Dr. Zelenko sestavil vitamin C, Quercetin, Vitamin D a zinek do jednoho produktu, který se nazývá Z-Stack. Upozorňuji, že lék stojí dost peněz, ale zaslání z Ameriky je ještě dražší - je přímo zlodějské.

Tyto čtyři látky, Vitamin C (250-500 mg), Vitamin D (5000 IU), Quercetin (250 mg) a zinek (25-50 mg) je nutno brát denně už jako prevenci.

U očkovaných je to naprosto nutné, i když nemají žádné příznaky. Je možné, že už tím je možno zabránit nejhoršímu. Další pomocná metoda je vdechování nebulizovaného kysličníku, který ale musí být ve velmi slabém zředění. Běžně prodávaný 3% kysličník je příliš silný a je ho nutné zředit v poměru asi 1:30, čímž se docílí ředění 0,1%, jak radí Dr. Joseph Mercola. Takto používaný kysličník pomáhá i proti jiným potížím a posiluje plíce. Vitamin C zde funguje jako katalyzátor.

Další pomocné látky pro vstřebání zinku do buněk jsou tak zvané ZIP bílkoviny. Tyto se nacházejí v rostlinách, jako jsou rajčata, hrášek, brokolice, červená cibule, ořechy, červené hrozny a třešně. Podmínkou je, aby rostliny měly dostatečné množství minerálů, což ale není dnes prakticky možno docílit při hnojení umělými hnojivy, která se skládají pouze z dusíku, draslíku, fosforu a síry a postrádají jakékoliv další stopové prvky. A jak říkají jiní lékaři, jestliže naše zemědělství používá na všecko glyfosáty (Roundup) a ještě je nám dodáváno hojné množství aluminia, spolu s mikrovlnnou technologií, to nás jako lidstvo během dvou generací spolehlivě zničí. Prostě vymřeme a nebudou mladí, kteří by nás nahradili, protože toto všecko současně způsobuje neplodnost.

Kde sehnat Ivermectin nebo Plaquenil

Ivermectin a Plaquenil jsou dnes pouze na lékařský předpis. Pokud ho lékař odmítne vystavit, pak je možnost jít jinam, ale pravděpodobnost, že druhý lékař předpis vystaví není velká. Nakonec i lékaři sledují televizi a nemusí vědět skutečnou podstatu celé dnešní tragedie. V Americe je možno k tomuto účelu využít organizaci American Frontline Doctors, kteří za poplatek 90 dolarů udělají s člověkem konzultaci přes telefon a vystaví mu předpis. Není doporučováno použít obdobu těchto léků, vyrobenou pro zvířata, protože tyto mohou obsahovat znečištění, které může být pro lidi škodlivé.

Další rady, použitelné ke snížení rizika očkovaných a k prevenci všech

Přestaňte používat veškeré rostlinné oleje, včetně oleje olivového. Všecky jsou škodlivé, protože obsahují kyselinu linoleickou (Omega 6), která brzdí mitochondriální funkce a je velmi škodlivá při všech problémech horního dýchacího ústrojí. Používejte pouze máslo a sádlo, na smažení je možno použít přečištěný kokosový tuk.

Věnujte zvýšenou pozornost potravě a pokud možno nejezte továrně připravované výrobky a nic, co bylo sklizeno s použitím Roundupu. Časově omezení jídla na 6-8 hodin denně také pomáhá. Je rovněž doporučována každodenní sauna.

Jako hlavní vidí Dr. Zelenko nedostat se do nemocnice.

To zdůrazňuje jako jednu z důležitých podmínek pro uzdravení.  

 PRAVIDLA STRÁNEK 

- vítám zde každého, kdo se umí slušně chovat...

- chápu, že skoro všichni máte Vysokou školu života, tak se podle toho prosím chovejte.....

- pokud máte potřebu vyjadřovat své projevy sprostými komenty, raději se zdržte komentářů

- když nechápete pointu příspěvku, raději ho nekomentujte

- pokud se vám tyto stránky nelíbí, nikdo vás nenutí je číst

- pokud vás témata zajímají, nečtěte jen černé na bílém. Své četbě věnujte patřičnou pozornost, než vyslovíte svůj zasvěcený a odborný závěr

- tato stránka není náboženská, rasistická, xenofobní ani politická

- pokud sdílíte jiný názor než já, vytvořte si vlastní stránku a tam si dělejte, co chcete...

- na těchto stránkách jste na návštěvě, tak se podle toho prosím patřičně chovejte