DRUHY TERAPIÍ a nároky na duchovní úroveň terapeuta

17.05.2021

LÉČITELSKÉ TECHNIKY - druhy

+ nároky na vibrační/duchovní úroveň TERAPEUTA, na jeho osobní kalibraci
aneb  

JAKÉ ÚROVNĚ VĚDOMÍ BY MĚLI TERAPEUTI DOSAHOVAT PRO ÚSPĚŠNÉ PROVEDENÍ TERAPIE


Zjistit  výši osobní kalibrace lze  pomocí kineziologického svalového testu. Pokud vás zajímá, jakou máte vaši současnou kalibraci, popř. s jakou jste se narodili - objednejte zde.


SHÁNÍTE ŠIKOVNÉHO TERAPEUTA? 

 Máte zmatek v nabízených terapiích?

Čeho byste si měli u terapeuta všímat

Člověk, který prezentuje jakoukoli techniku či léčení, by měl účinky své prezentované techniky zrcadlit.

Pokud chce terapeut například pracovat s energetickými těly klienta, jeho vlastní energetická těla i aura by měli být zářivé, silné a čisté, bez nízkých energií, či jiných zátěží, aby nedošlo k přenosu negativ z terapeuta na klienta. Měl by mít dostatek energie, aby neokrádal o energii svého klienta, a v neposlední řadě by měl mít určitou úroveň vědomí - osobní kalibraci - duchovní úroveň - výši vibrací - pro provádění zvolené terapie.

KONTROLA ÚSPĚŠNOSTI PROVEDENÍ TERAPIETerapeut by měl vždy, když provede klientovi jakoukoli terapii, udělat kontrolu pomocí kineziologického svalového testu, 

aby potvrdil klientovi (i sobě), že daná procedura léčení, čištění, zasvěcení... skutečně proběhla a došlo k vyřešení, či zahájení léčení řešeného problému.

Jedna věc je - osvojit si danou techniku a praxí se v ní zdokonalovat,
druhá - schopnost ji vůbec provést = mít nezbytnou vibrační úroveň

DRUHY TERAPIÍ - A JEJICH "NÁROČNOST" NA VIBRAČNÍ ÚROVEŇ TERAPEUTA: 

RUŠ - 320, regresní terapie - 480, mistr Reiki - 455, kranio sakrální terapie - 455, rekonektivní léčení - 610, SRT - 550, metamorfní technika - 420, výklad karet - 410, channeling - 650, EFT - 250Pro praktikování technik: kineziologický svalový test - 160, pro komunikaci s polem vědomí je potřebná kalibrace nad 200, kvantová terapie - 160, reiki- předávání energie rukama - 160

MAPA ÚROVNÍ VĚDOMÍ - učení R. Hawkins

PŘEHLED TERAPEUTICKÝCH TECHNIK - charakteristiky - A NUTNÁ OSOBNÍ KALIBRACE, K ÚSPĚŠNÉMU PROVEDENÍ TERAPIE.

Metoda RUŠ - nutná osobní kalibrace terapeuta 320. Metoda RUŠ je metodou vědomé a logické práce s myšlenkami a emocemi. RUŠ řeší osobní problémy: psychické (emoční), fyzické (tělesné), mentální (myšlenkové)

REGRESNÍ TERAPIE - osobní kalibrace terapeuta 480. Regresní terapie - práce s minulými životy Pojem regrese v psychologii a léčitelství znamená návrat vědomí pacienta do minulosti s představou, že uvědomění si minulých nemocí nebo skutků může mít psychoterapeutický efekt, event. že lze terapeuticky pacienta v regredovaném stavu vyléčit.

REIKI - nároky na mistra, který provádí zasvěcení - osobní kalibrace 455. Reiki - v překladu - božská energie - a její předávání energie rukama. Učení podle japonského budhisty Dr. Mikao Usui. Poznámka - k samotnému předávání energie Reiki rukama po úspěšném zasvěcení , nejsou na praktikanta Reiki nikterak vysoké nároky. Energii může úspěšné předávat člověk s osobní kalibrací již 160. Pod 160 energie pracuje nejdříve na těle samotného člověka, na léčení jeho problémů.

KRANIO SAKRÁLNÍ TERAPIE- nutná osobní kalibrace 455. Technika je založena na práci s přirozenými životními silami. Má pomáhat energetickému systému člověka, aniž by do něho zasahoval. Cílem není opravit strukturu, ale podporovat ty síly, které jsou základem správné funkce těla.

REKONEKTIVNÍ LÉČENÍ - 610 - jedna z nejnáročnějších technik na osobní kalibraci terapeuta. Rekonektivní léčení - jde o proces umožňující nám vrátit se do původního stavu harmonie, rovnováhy a zdraví. Záměrem tohoto léčení je působení léčebných frekvencí na všech úrovních - fyzické, mentální, emocionální a duchovní. Během léčení organismus přijímá určitý druh elektromagnetického vlnění v podobě vibrací o frekvenci, které mají léčivé vlastnosti. Podstatou rekonektivního léčení je uvést tělo do rovnováhy na všech úrovních. Tento stav poté vyvolá léčebný proces.

METAMORVNÍ TECHNIKA - osobní kalibrace terapeuta 420. MT nabízí uvolnit citové, duševní a emocionální bloky a stresy pro získání zdraví, síly, pohody a plné využití vašich schopností a tvořivosti. Dále vede k využití vlastního potenciálu a podpoře samo léčitelské aktivity.

SPIRITUAL RESPONSE THERAPY- SRT - osobní kalibrace terapeuta 550. SRT - čištění a odstraňování bloků z tohoto i z minulých životů, práce s nízkými entitami - čištění od diskarnátů, démonických sil, démona atd. Odvádění duší zemřelých. Práce se programy v podvědomí. Součástí SRT je práce s kyvadlem.

KVANTOVÁ TERAPIE - osobní kalibrace praktikanta 160. Kvantovka - práce s kvantovými vlnami v kvantovém poli pro účely - léčení fyzického těla i energetických těl, čaker, aury, odvádění nízkých entit, práce s časovou osou, použití léčivé vlny na dálku pomocí červí díry. Čištění škodlivých programů v podvědomí, ukládání nových. Práce s parale Odstraňování škodlivých zón, zvyšování radiovitality člověka i věcí. Programování budoucnosti...Technika je svou nenáročností vhodná pro široký okruh lidí jak k samo pomoci, tak k pomoci druhým. Jde o dobře osvojitelnou techniku.

VÝKLAD KARET - předvídání budoucnosti - osobní kalibrace kartáře/kartářky 410. Pro práci kartářky je potřebná aktivní intuice a funkční šišinka mozková.

CHANNELING - 650 nejnáročnější technika na osobní kalibraci. Channeling - komunikace s vyššími duchovními bytostmi, s vyššími jemnohmotnými úrovněmi Vědomí. Pro tuto činnost je nutná aktivní šišinka mozková a vysoká vibrační úroveň. Pokud člověk dané úrovně vibračně nedosahuje, a jeho šišinka je neaktivní, není bohužel schopen komunikovat s vysoko vibračními bytostmi, ale může být naopak manipulován nízkými a temnými entitami, které má většina lidí ve své auře, a které se mu prezentují jako bůh, anděl, či duchovní průvodce.

EFT - 250 - metoda energetické psychologie

EFT - akupunktura bez jehel - emoční akupresura, poklepávání bodů na meridiánové dráze - pomoc při fobiích, bolestech, stresu atd. Odstraňuje jak emoční, tak fyzické problémy, řeší fobie, traumata, závislosti.

KINEZIOLOGIE reakce těla na škodliviny, stav vnitřních orgánů, určení alergenů atd...může být osobní kalibrace testovaného člověka již 160,  pro práci s polem vědomí je zapotřebí  200 osobní kalibrace na stupnici mapy vědomítechnika, kterou by měl ovládat každý, kdo už se nechce nechat "balamutit". Dobře osvojitelná technika pro široký okruh lidí. Pouze silně oslabení lidé, tuto techniku praktikovat nemohou, pro nedostatek životní energie Chi, 

Kineziologický svalový test - vychází se skutečnosti, že naše tělo ví, co je pro něj dobré a co špatné, a pomocí svalového testu je schopno to signalizovat, odhalit pravdu a lež, zdravé od nezdravého. Kineziologii bychom také mohli nazvat kontrolním prostředkem a "detektorem lži". Zvládnutím této techniky získáváte možnost KONTROLY všech svých i cizích aktivit. Tělo ví, co je pro něj dobré a co špatné, a pomocí svalového testuje schopno to signalizovat. Lze takto vytestovat např. stav čaker, vnitřních orgánů, alergenů, vhodnost léků, doplňků... a zjistit pravdivosti tvrzení čehokoli...), či správnost provedení různých druhů léčení, terapií, správnosti zasvěcení atd. 

Můžete si s její pomocí protestovat vibrační i profesní schopnosti léčitele, lékaře, učitele, politika, můžete otestovat úroveň učení knih, kurzů, přednášek - i osobní kalibraci lektora, terapeuta, učitele.

KINEZIOLOGICKÉMU SVALOVÉMU TESTU SE MŮŽETE NAUČIT NA KURZU KINEZIOLOGIE.

Pokud máte o tento kurz zájem, vyplňte potřebné údaje přihlášky a my se vám co nejdříve ozveme

PŘIHLÁŠKA NA KURZ KINEZIOLOGIE