VIBRACE - způsoby zvyšování - Bovisy

28.01.2020

...a zase ty vibrace...

VIBRACE - RADIO VITALITA - BOVISY

Naše těla fungují bezchybně, dokud vibrujeme v blízkosti optimální frekvence 6500 bovisů. Všechno ve vesmíru se skládá z vibrací, i lidské tělo se skládá z vibrující energie, jejíž optimální frekvence je 6000 - 7000 bovisů 

V čem tkví tajemství zdraví a vitality ?

JDE O VÝŠI VAŠICH BOVISŮ, 

jinými slovy o vaši radiovitalitu, o výši vašich VIBRACÍ.

Vaše tělo je odrazem toho, jak žijete svůj život. Jde o celkové vibrace v životě, to znamená, že vibrace vašeho těla souvisí se všemi vašimi myšlenkami, přesvědčeními, chováním a jednáním. Nejen..., záleží také na prostředí, ve kterém se pohybujete. Vysoko vibračním prostředím je příroda, pobyt na slunci, prostory bez elektro smogu, bez vyzařování radiace z přístrojů, wifi, mobilů, PC...

Průměrná radiace (v bovisech) zdravého člověka = 6 500 A°

 Radiovitalitu zavedl Francouz André Simoneton, který vychází z Bovisovy stupnice vibračních hodnot (podle André Bovise). Tato teorie nebyla nikdy uznána oficiální vědou, protože měření radiovitality nelze provést žádnou vědeckou metodou. Měření se provádí za pomoci kyvadla, desky a měřítka, kineziologií. Tyto metody používají lidé, kteří například měří geopatogenní zóny, nebo léčitelé.

Podle teorie radiovitality každá živá buňka produkuje záření o určité vlnové délce, které jsou měřeny v jednotkách bovis, pro zjednodušení je někdy tato jednotka ztotožňována s nanometrem. Záření vysílají nejen buňky, ale naprosto VŠE. Slunce, horniny, léky, lidé, zvířata, minerály, potraviny...

Jak zvýšit naše vibrace na úroveň, které jsou pro dobré zdraví a vitalitu přirozené?

Existuje několik možností, které lze rozdělit na

1. možnost zvyšování vibrací - PASIVNÍ- sem patří různé

nabíječky, které samy a nepřetržitě (bez našeho přičinění) "pumpují" do těla i do aury vysoké VIBRACE.

a) tachyony - disponují více než 18 000 bovisy

b) vysoko vibrační čipy - vyzařují 40 000 - 4 000 000 bovisů

Nabíječky lze nosit jako šperk ve formě náhrdelníku, náramku, hmatky, či zapracované na oblečení, osobní předměty, umístěné na nádobí atd.

2. možnost zvyšování vibrací - AKTIVNÍ - práce s myšlenkami, chováním, osobní aktivitou fyzickou i duchovní, druhem stravy, životosprávou...

Vibrace a snížená obranyschopnost

Zamýšleli jste se už někdy nad "skutečným důvodem", proč onemocníme, nebo proč někteří z nás snadněji podléhají nemocem? Není pochyb o tom, že kdybychom dokázali identifikovat hlavní příčinu onemocnění, objevili bychom tajemství zdraví a uzdravování. Všichni máme vrozenou schopnost těla hojit menší problémy, drobná poranění kůže , podlitiny a zlomené kosti, ale většina z nás se zdá mít omezenou schopnost sebeléčení vážnějších zdravotních problémů.

Tajemstvím jsou vibrace!

Pokud je delší dobu optimální frekvence snížena, stejně snížená je i přirozená UZDRAVOVACÍ schopnost těla. A když se tělo nemůže patřičně léčit, mohou se menší fyzické problémy vystupňovat do těžkých onemocnění či chronických poruch. Ve skutečnosti se doslova všechny chronické a nevyléčitelné nemoci začínají jako jednoduché fyzické problémy, které by se vyléčili, kdyby tělo vibrovalo na optimální frekvenci, to je na 6 - 7000 bovisů. Navíc kterákoliv část těla, která je celé týdny, měsíce nebo roky mimo "harmonické vibrace", snadněji podléhá chorobám.

Možná jste si už také všimli, že s větší pravděpodobností onemocníte v obdobích stresu. Stres dokáže silně snížit naše vibrace. Při snížení vibrací dochází zároveň ke snížení imunity. Z toho vyplývá, že všem možným druhům mírných i závažných fyzických problémů můžeme předcházet "jednoduše" tím, že si udržujeme vysoké vibrace.

Dlouhodobě nízké vibrace - bovisy těla mohou vést k celé řadě zdravotních problémů. Tyto problémy lze léčit zvýšením vibrací na zmíněnou hranici 6-7000 bovisů, 

na níž se tělo dokáže léčit samo.

Nemocím se totiž daří pouze v určitém radiačním pásmu, vždycky nižším, než 6 500 A°, což je průměrná radiace zdravého člověka. A v jakých radiačních pásmech se nejlépe daří mikrobům, bakteriím, virům a jaká vyzařování jsou spojena s některými nemocemi ?

Pojďme se na některé podívat: 

chřipka - 5 600, * meningokoky - 3 100, - tuberkulóza - 5 525, pneumokoky - 5 460, - rakovina - 4 875, - spála - 4 200, - spalničky - 3 250, - revmatismus - 3 250, a nejnověji koronavirus - 5700 bovisů

Abychom tedy čímkoliv neonemocněli, postačí mít vyšší radiaci, protože původci nemocí nejsou schopni dlouho žít v prostředí, které má vyšší radiaci, než je ta jejich.

To znamená, že když zvýšíme svou vibraci na úroveň, na níž přežít neumí, tělo se přirozeně uzdravuje. Zatímco tělo s nízkou frekvencí je náchylné na onemocnění, lékem je zvýšení tělesné frekvence! Zvýšením bovisů - vibrací těla na frekvenci, která je vodivá pro uzdravování, může stejná vrozená samo léčící schopnost, která léčí drobná poranění, léčit i chronické a dokonce neléčitelné problémy.

Pokud však chceme léčit chronické onemocnění, neléčitelné či dokonce smrtelné nemoci, musíme dosáhnout a udržovat vysokou hladinu bovisů, na níž má tělo schopnost intenzivního léčení a která vysoce převyšuje průměrnou hranici dvoj až trojnásobně. Zde je jistě již na místě použít některou z dostupných nabíječek a uzdravování tak významně urychlit a zefektivnit.

Negativitu zvenčí přijímáme vždy, když: - někoho soudíme, - negativně se o někom vyjadřujeme (v takových chvílích dochází rovněž k uřknutím a my tím vlastně praktikujeme černou magii),- někoho litujeme a spolucítíme s jeho neštěstím atd...

V PRÁCI NA SOBĚ JE PROTO KLÍČ K TOMU, ABYSTE SE DOKÁZALI DLOUHODOBĚ UDRŽOVAT VE STAVU VYSOKÝCH VIBRACÍ.

Několik  dalších způsobů zvýšení vašich vibrací

Myšlenky → emoce → vibrace

Naše nejčastější emoce nevyhnutelně určují frekvenci naší vibrace. Například, zatímco radost, klid a nadšení vedou k vysoké vibraci, chronický smutek, zklamání a hněv mají za následek nízkou vibraci. A protože naše emoce téměř vždy korespondují s našimi myšlenkami, můžeme bezpečně říci, že naše vibrace nemůže být vyšší, než je kvalita našich myšlenek. Je nepochybné, že se tělo nemůže uzdravit, když je bombardováno neustálou negativitou. Patří k ní všechna slova, která vyslovíte. Nejen, patří sem i "tichá slova" ve vaší mysli, ve vašich představách, když si představujete to nejhorší, trápíte se, stěžujete, soudíte, přehráváte si smutné vzpomínky, stále dokola je rozpitváváte, posuzujete, emočně znovu prožíváte. Tento způsob "sebe trýznění" opravdu drasticky snižuje Vaše bovisy - vibrace.

A jelikož negativní myšlenky mají za následek nemoc a ty pozitivní léčení, je třeba převzít vládu nad svou myslí a naučit se mít myšlenky vyvolávající emoce s vysokými vibracemi. Nechat minulost spát a obracet se ke světlým zítřkům.

Tak či onak, vaše myšlenky vás buď uzdraví, nebo přivedou k nemoci!

Uzavření - vyléčení - zpracování emocionálních ran - odpuštění

Když síla životní energie proudí tělem bez zábran, tak si vysoké vibrace udržujeme přirozeně, a stejně tak, když je tok energie zablokován nebo zpomalený, v souladu s tím se zpomalují i naše vibrace. Jelikož se emocionální rány v těle ukládají, jsou hlavní příčinou zablokované energie a v důsledku toho i hlavní příčinou zdravotních problémů. Když se zbavíme emocionálních ran, tok energie v těle přirozeně vzroste a když dostatečně vyčistíme emocionální bloky, naše vibrace může narůst na úroveň, kdy se tělo může léčit samo.

Všechna traumata z minulosti je třeba zpracovat, emočně vyčistit, odpustit sobě i ostatním aktérům dramatu. Vynikající technikou na zpracování emočních bloků je technika EFT a technika očistné KVANTOVÉ TERAPIE a uvolnění ZASENUTÝCH EMOCÍ

To že situaci nemáte zpracovanou a očištěnou zjistíte jednoduše tak, že při vzpomínce na událost Vám stále naskakují nepříjemné emoce, ať už se jedná o smutek, lítost, zlost, křivdu a také se stále projevují reakce na fyzickém těle, jako sevření hrdla, stažení žaludku, pláč atd. Správně zpracovaná situace zůstává pouze jako vzpomínka bez nepříjemných emocí, pouze s uvědoměním, že každá prožitá zkušenost Vás v něčem posílila, bez ní byste nebyli silnější, obratnější, odvážnější atd...navíc zpětně většinou zjistíte, že Vám zkušenost otevřela nové možnosti - dveře, a ty nepotřebné, bolavé - zavřela.

IMUNITA PROTI NEGATIVITĚ

 Vlastně vždy, když s někým navážeme kontakt, začneme přirozeně vnímat jeho emocionální energii a on zase tu naši, zažíváme emocionální spojení. Ve většině případů diktuje celkovou energii interakce osoba se silnější energií. Navíc, když "zachytíme" něčí vibraci, naše těla reagují tak, jakoby patřila nám, v důsledku čehož zažíváme změnu nálady nebo energie. To je samozřejmě výhoda, když je ta osoba šťastná nebo klidná.

Zcela jinak je to ale tehdy, když je smutná nebo naštvaná.

Ze stahování emocí jiných osob je zřejmé, že vibrace je nakažlivá!

Negativitu zvenčí přijímáme vždy, když: - někoho soudíme, - negativně se o někom vyjadřujeme (v takových chvílích dochází rovněž k uřknutím a my tím vlastně praktikujeme černou magii),- někoho litujeme a spolucítíme s jeho neštěstím atd...

OTEVŘENÍ SRDCE

Když otevřeným srdcem proudí bezvýhradná láska, zakoušíme vysokou vibraci, která aktivuje přirozenou schopnost těla uzdravovat se. Naopak, když se cítíme osamělí a odtržení od ostatních a naše srdce se začnou uzavírat, láska nemůže proudit. A protože podobně trpí i naše vibrace, často to vede ke zdravotním problémům. Pokud tedy chceme zvýšit naši vibraci na úroveň sebe léčení, musíme vyléčit osamělost. Ať už to znamená uzdravení starých vztahů nebo vytvoření nových, důležité je, abychom otevřeli srdce a vyšli z našich ulit.

SEBELÁSKA

Není žádným překvapením, že pokaždé, když zacházíme špatně sami se sebou nebo se zanedbáváme, přiměřeně tomu klesá i naše vibrace. A tak se musíme naučit zacházet s sebou laskavě a soucitně. Naneštěstí však většina lidí zachází sama se sebou špatně aniž by si to uvědomovala. Ubližujeme si nejvíce svým smýšlením o sobě. Svým vyjadřováním proti sobě. Prohlašování tipu - jsem neschopný, hloupý, nesnáším se, to nedokážu, jsem ošklivý, tlustý atd... - silně snižujeme své vlastní vibrace.

Sebeláska je tudíž základem vysoké vibrace a zdravého těla. Proto, co se týče léčení, je cvičení sebelásky klíčové - a sebeláskou se vše začíná. Ale pozor, sebeláska neznamená narcisizmus. Jde o to být spokojený sám se sebou, ne být pyšným nebo namyšleným.


PÉČE O SEBE

Pokaždé, když děláme ústupky nebo obětujeme své potřeby, sny či hodnoty, abychom byli oblíbení nebo přijímání, nevyhnutelně odvrhujeme své pravé Já, následkem čehož sebe- odmítání stále snižuje naši vibraci. Dělejte to, co máte rádi! Když děláme to, co máme rádi, zažíváme přirozeně emoce s vysokou vibrací, jako jsou vysoko vibrační emoce štěstí, radost, klid, naplnění, atd ...Mějte na paměti, že na to, abyste byli nabití energií a nikdy se nevyčerpali se musíte vždy nejprve postarat o sebe, až potom dávat jiným.


PROSTŘEDÍ

Jelikož prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, ovlivňuje naše vibrace, je důležité, abyste si svá obydlí vyčistili od škodlivých zón ať už od těch, které proudí z plátů země, podzemních vod - jinými slovy jde o zóny geopatogenní, tak také je vhodná očista od škodlivých zón psychogenních, které jste buď převzali s prostorem (může jít o nízké vibrace psychogenních zón vytvořených při různých neštěstích jako jsou násilí, trýznění fyzické či psychické, energie umírání, nemoci, trápení se...) nebo jste si psychogenní zóny vytvořili sami při stresu, při hádkách atd. V neposlední řadě je důležité eliminovat elektrosmog a vyzařování přístrojů, které se staly součástí našich domovů, a které extrémně snižují naše vibrace - Bovisy. Je vhodné, "ošetřit" přístroje radiačními ochranami, které pohlcují elektrosmog, aby nás co nejméně oslabovali.


POTRAVINY

co pravidelně vkládáme do těla, má nepochybně významný vliv na naši celkovou vibraci. A zatímco jídla s nízkou vibrací, jako jsou chemicky ošetřené potraviny, potraviny upravované v mikrovlnné troubě, nevhodně zabalené,...mohou vibraci drasticky snižovat, je možné vibraci těla zvýšit vědomou konzumací potravin s "vysokou vibrací".

Jedná se především o živé potraviny zkonzumované co nejdříve od sklizení, chemicky nekonzervované, maso zvířat bez stresových hormonů humánně usmrcené...

Smutným faktem naší doby je, že veškeré potraviny, a bohužel nejen potraviny, ale také léky, byliny a vlastně naprosto vše je "okódováno" a vše musí projít čtečkou na pokladnách. Kódy vyzařují destruktivní vibrace, čtečka na pokladně shazuje energie a zbytek vibrací na naprosté minimum. Tato skutečnost vcelku nemá řešení, protože vše je dnes opatřeno kódem, a málo kdo ví o možnostech pomoci a o existenci čipů, kterými se dá energie zpátky nabít. Viz informace o vysoko vibračních čipech.


POHYB

Není žádným překvapením, že když jsme aktivní, aktivujeme v těle energii a vlivem pohybu nám narůstá energie, přirozeně stoupají Bovisy, vibrace. A nemusí jít jen o energetická cvičení, vibrace se zvyšuji i při jakékoli jiné pohybové aktivitě.


SMÍCH A ÚSMĚV

Všimli jste si už, jak těžké je zůstat negativní, když se smějete? A protože smích vytváří v těle přirozený výdej energie, jde o jeden z nejrychlejších způsobů zvýšení vibrací . Ten, kdo řekl, že smích je nejlepší lék, nežertoval! Také úsměv na tváři zklidňuje psychiku, a faktem je, že když se usmíváte, nemůžete myslet negativně.