Zvyšování vibrací těl

 Zvýšení vlastních vibrací je jediným způsobem, jak žít takový život, jaký chceme. Pokud vyzařujete vibrace nízké, nemůžete v životě dosáhnout harmonie a budete žít s vnitřním pocitem nespokojenosti. 

VŠE JSOU VIBRACE

Základní údaje: Zdravý, vitální a spokojený člověk vyzařuje vibrace v hodnotách 6000 - 7000 Bovisů. Vlivem nemocí, negativních myšlenek, stresu a dalších nízkých vlivů se naše energetické vyzařování snižuje.

MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE...

Jakákoli závislost snižuje naše vibrace a tlumí naše schopnosti. Patří sem veškeré závislosti - alkohol, drogy, léky, cigarety, ale i ty nevinné - káva, čokoláda. Plus psychické závislosti - na člověku, na předmětech, na penězích atd...

JAK SI MŮŽEME ZVÝŠIT SVÉ VIBRACE ?

 Dávejte si pozor na to, o čem přemýšlíte. Sledujte své myšlenky, které se vám přes den honí hlavou, a pokud vám do ní náhodou vstoupí nějaká negativní či kritická,

nahraďte ji nějakou pozitivnější.

Důležité je, abyste se udržovali v pozitivním smýšlení tak dlouho, jak je to možné, a čas strávený negativními myšlenkami zkrátili na minimum.

Vyhýbejte se negativním nebo pesimistickým lidem.

Takovíto lidé vyzařují velmi nízké frekvence, což vaše vyzařování může snižovat.

Neposuzujte je a nekritizujte, A hlavně nehodnoťte!

To by vám nabyté vibrace zase mohlo snížit. 

Věděli jste, že pomlouváním a odsuzováním ostatních praktikujete  vlastně 

černou magii ? 

Často při tomto konání dochází k vyřknutí uřknutí či prokletí.


Nerozebírejte v mysli minulost. 

Neustálým prožíváním nepříjemných věcí z minulosti se okrádáte o svou mentální energii v auře.


Na všechno, co se vám přihodí, se snažte pohlížet z té lepší stránky

Přestaňte se zaobírat výčitkami typu: "Proč se něco takového muselo stát právě mně?", ale místo toho hledejte odpověď na otázku: 

"Jaké dveře se přede mnou tímto zdánlivě nemilosrdným zásahem otevírají?"


Změňte svůj slovník a používejte pozitivní výrazy. 

Mluvte pouze o tom, co chcete, nikoliv o tom, co nechcete. Na co se totiž soustředíte, to posilujete a s největší pravděpodobností také v životě potkáte.


Jak  také můžeme zvyšovat své tělesné vibrace?


Nejrychlejší zvýšení vibrací Vám zajistí

1.TACHYONY - 18000 Bovisů, které samy mají velice vysoké vibrace a nošením i v nás vibrace efektivně zvyšuji (vibrace zdravého člověka - 6000 Bovisů) Zde platí, že čím větší tachyon, tím rychlejší zvýšení vibrací. Tachyony nás také posunují výše na duchovní cestě ( pomáhají se zvýšením osobní kalibrace )

a dají se nosit nepřetržitě

2. ENERGIE REIKI - která má 16000 Bovisů-používat co nejčastěji

3. METATERAPIE přístrojem Oberon kvantik - Reif frekvence - zvýšení až o 2000 Bovisů

4. další způsob rychlého zvýšení vibrací - BRZLÍKOVÝ ÚDER- okamžité naskočení vibrací až o 1500 Bovisů - vydrží cca 2 hodiny, zároveň stimuluje imunitu

5. používání DIAMANTOVÉ VODY( 10 000 Bovisů) k pití, na vaření, do zvlhčovačů...

Rovněž většina minerálů, drahokamů a polodrahokamů nošených na těle, zvyšují vibrace. Mezi nejúčinnější patří Serafinit - andělský kámen a diamant - 13000 bovisů, jantar - 12000 bovisů, Malachit -11000, s 10000 se můžou pochlubit - citrin, křišťál,vltavín, granát a hematit. Pozor na obsidián, který naopak vibrace snižuje...

- bližší informace - kurz Radiovitality  - Kurzy

NOVINKA !!!

ENERGETICKÉ ČIPY - 40 000 - 50 000 Bovisů - nošené např. na krku ve formě náhrdelníku, nebo náramku, či připevněný na hmatku do kapsy...

Další použití čípů -  čip připevněný na konvici s vodou, rychlovarnou konvici , na lednici, na čelo postele...Také na mobil, počítač, mikrovlnku, wifi... kde eliminuje elektrosmog...


 JAKÉ JSOU JEŠTĚ DALŠÍ MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ VIBRACÍ

  • Strava - každá potravina má určité vibrace, které jsou měřitelné. Volte pro své tělo stravu, která v sobě nese život, vysoké vibrace světla a lásky. I když je možné energetizovat každé jídlo, je výhodnější si vybírat to, které je naší matkou Zemí pro nás určeno. Se zvýšením vibrací nám pomůže také tachyonová energie a energie vysoko vibračních čipů. Jídlo před konzumací, nebo před vařením můžeme položit na tachyonový disk či čip, a za pár minut se vibrace zvýší. Jídlo můžeme také nabíjet energií Reiki. Zvýšení vibrací nám zajistí také používání Diamantové vody - popíjet, vařit čaj, kávu, polévku...

  • (Více k vibracím potravin - viz kurz radiovitalita potravin - bovisy. - rozpis kurzů na www.janacekanka.webnode.cz)

  • Péče o tělo - to, co používáte k vnější péči o tělo je důležité. Je veliký rozdíl, jestli svou tvář namažeme syntetickým krémem nebo olejem či krémem stvořeným z darů přírody. Dokonce i energie toho, kdo kosmetiku tvoří, se počítá :-).

  • Oblečení - oblékáte své tělo do přírodních materiálů, nebo jeho energii dusíte v syntetice? Podle čeho volíte barvy svého oblečení? Každá barva má rovněž svou vibraci, nejlépe nám poslouží barva příslušné čakry, která u nás vykazuje oslabení.

To všechno ovlivňuje tělesné vibrace.

  • Vůně - aromaterapie je úžasným pomocníkem nejen při zvyšování tělesných vibrací, ale i při harmonizaci krystalické mřížky svého těla, léčení emocionálního i mentálního těla. Éterické oleje jsou nosiči velmi vysokých vibrací.

  • Hudba - to, že je hudba léčivá je všeobecně známo. Některý druh hudby umí uvolnit potlačované emoce, jiný dokáže proniknout do jádra nejen našich buněk, ale i do naší duše a svými tóny roztančit naše energetické pole. Vibrace např. zvyšuje vážná hudba, naopak metalová je prudce snižuje. Můžete vyzkoušet také třeba křišťálové či tibetské mísy, některé skladby Beatles i jiných skupin mají vysoké vibrace a poslechem se i naše vibrace posunují výše. ( jak změřit vibrace - techniku- se můžete naučit na kurzu o Bovisech, což je synonymum radiovitality )

Toto je jen pár příkladů, jak svému tělu pomoct ve zvyšování vibrací. Pokud máme se svým tělem láskyplný vztah, je toto všechno pro nás vlastně samozřejmostí. Pokud své tělo milujeme, nebudeme ho prolévat chemií a jídlem, které je spojeno s utrpením, zvláště když máme kolem sebe mnoho jiných a lepších možností.

Otevírání srdce zvyšuje vaše vibrace.

Když cítíte lásku, jste živější, prožíváte pocit expanze a obrození. Láska proudí s vesmírem, nevzdoruje mu. Je to přijímání sebe i ostatních právě takových, jací jsou. Láska bez podmínek překoná každé rozdělení. Až se naučíte více milovat sebe a druhé lidi, zvýší se i vaše vibrace. Vaše energie převezme měkčí a jemnější vibrace vyšších dimenzí a vy budete svým vyšším já.

Každá negativita je voláním po větší lásce

Každý člověk potřebuje více lásky, než má.

Když jsou na vás lidé hrubí, nepřívětiví nebo máte dojem, že chtějí zranit vaše city, nepřecházejte do útoku. Nemůžete totiž vědět, co se s nimi děje a každá Vaše negativní reakce Vám rovněž snižuje energi, vaši radiovitalitu.

Pošlete jim lásku bez ohledu na to, jak se chovají. Vrátí se vám mnohonásobně zpátky, různými cestami ve vašem vlastním životě.

Máte-li rádi druhé lidi i s tím, co se zdá nemožné milovat, rychle zvýšíte své vibrace.

Láska regeneruje i buňky vašeho fyzického těla a umožňuje vám pozvednout se nad hustotu pozemské úrovně.

Pamatujte, že vždy k sobě přitahujete věci a lidi podobných vibrací, jaké máte vy

Vše ve vašem vesmíru má nějaké vibrace. Stupeň vašich vibrací určuje, jaké lidi, události, okolnosti nebo předměty si k sobě přitáhnete

Milovat ostatní je tedy skutečně dar vám samotným, protože svou láskou zvýšíte své vibrace, díky kterým si budete do svého života přitahovat hodnotnější podmínky.


Uvědomte si, že jste se svými blízkými právě proto, že vaše vibrace jsou na podobné úrovni.


Přitahujete si přátele a milované lidi, jejichž duchovní vývoj a lekce se podobají vašim.Možná zvýšíte své vibrace tak, že už nebudete na stejné úrovni rozvoje s ostatními, a v tom případě od sebe pravděpodobně odejdete.

Ale zatím, dokud jste s těmito lidmi, dívejte se na ně i na sebe jako na stejně vyspělé, i když nedělají to, o čem vy si myslíte, že by duchovně rozvinutí lidé měli dělat

Když se cítíte nadřazeně nebo si myslíte, že máte větší pravdu,energii, zavíráte své srdce a totéž se děje, když podceňujete sami sebe.

Zvýšené vibrace mění váš vztah k sobě samým i ke všemu, co vás obklopuje.Vaše zvýšené vibrace také změní vaši osobní image. Jelikož změníte svou identitu, můžete ztrácet to, co symbolizovalo staré součásti vaší osobnosti.Můžete také projít obdobím, kdy se vám všechno "sesype". Zejména elektrické přístroje jsou citlivé na změny vašich vibrací, neboť úroveň vašich vibrací ovlivňuje vaše elektromagnetické energetické pole. Může se vám pokazit najednou i několik elekrických spotřebičů.

Vaše vyšší vibrace zvyšují energii kolem vás

Dáte-li své energii nejvyšší tón, jaký dokážete, 

udáváte vibrační tón prostředí kolem Vás.

TATO ENERGIE JE PŘENOSITELNÁ

Vzpomeňte si, kdy jste byli s nějakým člověkem, který byl milující, mírumilovný a soustředěný.

Stejně jste se i vy cítili více milující,mírumilovní a soustředění.


Vaše vyšší já existuje v lásce. Kdykoli jste láskyplní, milí, odpouštějící a soucitní k sobě i k druhým, jste svým vyšším já.


Pracovní materiály - Jana Čekanová - mistr Reiki - www.janacekanka.webnode.cz